Hoppa till huvudinnehåll

Anställningsvillkor

Under hela uppdragstiden är du anställd i Sverige. Du som åker på ditt första uppdrag med oss har en lön som varierar mellan 17965 kr – 22452 kronor. Ersättningsnivån ökar sedan med erfarenhet och ansvar.

Lönen är tänkt att täcka eventuella löpande utgifter i Sverige och är pensionsgrundande. Vi betalar resa och boende samt bistår med fickpengar som ska täcka mat och andra levnadskostnader. Vi står även för ett gott försäkringsskydd, hälsokontroll före uppdraget samt för nödvändiga vaccinationer. 

Uppdragens längd

Längden på uppdrag varierar efter de behov som finns i våra projekt. Som första uppdrag är 12 månader de längsta. Vi vill därför att du ska vara tillgänglig i 12 månader. Beroende på projekt och din yrkesroll kan dock kortare och längre uppdrag förekomma. 

När du är på uppdrag har du rätt till semester, specifika semesterregler specificeras i varje projektland. 

Tidigare erfarenheter 

Mycket är nytt och ovant när du åker ut på ditt första uppdrag. Dessutom har du oftast mer och större ansvar i ditt arbete än vad du är van vid hemifrån. Vi lägger därför stor vikt vid att du tidigare har rest i lågresursländer, så att du har en viss förberedelse på allt det nya du ställs inför och bättre kan tänka dig in i vad det är för ett arbete du söker. Tidigare arbetserfarenhet från humanitära aktörer uppskattas också då det visar på engagemang. 

Språk

Vårt officiella arbetsspråk är engelska och därför kräver vi att våra utsända behärskar engelska flytande i tal och skrift. De flesta av våra projekt drivs i fransktalande länder och därför rekryterar vi helst personal som behärskar franska. Även andra språk kan vara meriterande t.ex. arabiska, spanska, portugisiska eller ryska.

Läkare Utan Gränser som arbetsgivare

Läkare Utan Gränser är en medlemsförening bestående av personer som arbetar eller har arbetat för organisationen. Engagemang i föreningen sker på frivillig basis men vår utsända personal får lön under uppdrag.

Vi söker medarbetare som känner ett moraliskt engagemang för humanitärt arbete och accepterar riskerna med uppdraget. Våra medarbetare är flexibla i arbetet och accepterar att bli utsända i världen baserat på humanitära behov. Slutligen respekterar de Läkare Utan Gränsers charter och har en lämplig livsstil under sina uppdrag.

Vi behandlar våra medarbetare enligt principer om volontäranda, jämlikhet, öppenhet och erkännande av varje individs värde.

Lönerna speglar den humanitära volontärandan. Våra medarbetare är specialister på sitt jobb, och löneökningar baseras på expertis och erfarenhet inom organisationen. Läkare Utan Gränser erbjuder möjlighet att delta i kurser och utbildningar för karriärutveckling, såväl i egen regi som med andra arrangörer.

Läkare Utan Gränser har mekanismer och processer för att motverka trakasserier och övergrepp i arbetsmiljön.
 

Professionell utveckling och karriär

Läkare Utan Gränser erbjuder karriärmöjligheter för anställda som är intresserade av en långsiktig karriär inom humanitärt bistånd. Läs mer om utveckling och karriär


Andra sätt att engagera dig

Inte säker på att ett utlandsuppdrag är något för dig? Läs om andra sätt att stödja vårt arbete eller lediga tjänster på svenska kontoret.