Hoppa till huvudinnehåll

Professionell utveckling och karriär

Laura Martin Elli, projektkoordinator för Läkare Utan Gränser i flyktinglägret Bentiu i Sydsudan
Foto: Tom Barnes
Laura Martin Elli, projektkoordinator i flyktinglägret Doro i Sydsudan.

För den som väljer att arbeta för Läkare Utan Gränser under en längre tid ges möjlighet att utvecklas professionellt och att få en karriär inom organisationen. 

För utlandsuppdrag rekryterar vi personer som är intresserade av att utvecklas inom organisationen och har en vilja att arbeta för Läkare Utan Gränser under en längre tid. Den erfarenhet man förskaffar sig under sina uppdrag är värdefull för att vi ska kunna utveckla och förbättra vårt medicinska humanitära arbete och säkerställa en hög kvalitet i projekten. Detta avspeglar sig i de karriärmöjligheter som finns för dem som väljer att arbeta för Läkare Utan Gränser under en längre tid, både genom utbildning och yrkesutveckling. Läkare Utan Gränser lägger stor vikt vid den professionella utvecklingen av vår utsända personal. De har tillgång till olika typer av utbildningar som ger färdigheter och kunskaper som krävs för att vara effektiv inom sina respektive ansvarsområden. Detta säkerställer att Läkare Utan Gränser kan svara på de mest brådskande och kritiska behoven hos våra patienter. 

Läkare Utan Gränser anordnar utbildningar för alla yrkesprofiler vi rekryterar. Anpassade till den riktning våra utsända väljer att utveckla sig inom. Det kan handla om specifika tekniska utbildningar inom det yrkesverksamma området - oavsett om man arbetar som logistiker, kirurg eller sjuksköterska - för att kunna bli specialiserad inom ett visst område. Det finns även utbildningar som inriktar sig mot arbetsledning och coachning för att kunna ta sig an en roll med större personalansvar. Dessa utbildningar kan man göra antingen under ett uppdrag eller mellan uppdrag och de bekostas av organisationen.

Läkare Utan Gränser erbjuder karriärmöjligheter för anställda som är intresserade av en långsiktig framtid inom humanitärt bistånd. Karriärmöjligheter inom organisationen handlar ofta om att specialisera sig inom ett område eller att utvecklas inom arbetsledning och organisatoriskt arbete. Det finns även möjligheter att som erfaren personal få anställning på något av våra huvudkontor. 

Det finns olika sätt att långsiktigt engagera sig med Läkare Utan Gränser. En del kombinerar uppdrag under olika perioder med arbete hemma i Sverige. Andra engagerar sig enbart med Läkare Utan Gränser och har ledigt under tiden de är hemma i Sverige mellan uppdragen. De kontrakt vi erbjuder är antingen projektanställningar eller anställningar under 2 till 3 år där man åker på flera uppdrag inom ramen för kontraktet. Vi erbjuder ett stort antal långsiktiga karriäralternativ med växande ansvar, omfattning och komplexitet över tid, och möjlighet att påverka organisationens strategiska inriktning på ledningsnivå. För att tillgodose detta åtagande, har alla utsända en dedikerad karriär - och utvecklingsansvarig på kontoret i Stockholm.