Hoppa till huvudinnehåll

Att arbeta för oss är en utmaning. Humanitärt arbete ger dig möjlighet att hjälpa människor på ett konkret sätt. Du gör en oerhört viktig insats som är utvecklande både personligt och professionellt, samtidigt som du får erfarenheter för livet.

Varje år skickas cirka 100 personer ut från Sverige och Finland. De jobbar med patientvård, med logistik, eller inom annan typ av koordinering och expertfunktioner. Stämmer nedanstående påståenden in på dig kan du bli en av dem!
 

Jag är bosatt i Sverige eller Finland

Om du inte är bosatt i Sverige eller Finland bör du kontakta Läkare Utan Gränsers kontor i det land du är bosatt i. Du kan även kontakta något av våra huvudkontor i Amsterdam, Barcelona, Bryssel, Genève eller Paris och ansöka där. Kontaktinformation hittar du på vår internationella hemsida
 

Jag har rest eller arbetat i lågresursländer

Förståelse för de kontexter och länder vi arbetar i är ett grundläggande krav för att jobba för Läkare Utan Gränser.
 

Jag är flexibel och kan hantera stress

Många av våra projekt drivs i, eller i närheten av, konfliktområden. Miljön är ofta kaotisk och instabil och våra insatser vänder sig ofta till stora grupper av människor som befinner sig i nöd. Även i de mer stabila områden där vi arbetar kan den stora arbetsbördan och det faktum att man ofta delar bostad med sina kollegor innebära en extra stress. Som utsänd för oss måste du därför klara av en svår och oförutsägbar arbetsmiljö. Situationen kan ändras snabbt och då kan också din arbetsbeskrivning ändras. Även datumet för hemresan kan ändras på kort tid. Dessutom ändras ofta sammansättningen på ditt team och din arbetsplats under uppdragets gång. Flexibilitet är därför oerhört viktigt.
 

Jag är tillgänglig för uppdrag på 9-12 månader eller Jag är kirurg, anestesiolog eller obstetriker och är tillgänglig för uppdrag på 6 - 12 veckor

Vi behöver utsända som är beredda att vara på plats i 9 - 12 månader för att minimera omsättningen av personal och på så vis bibehålla stabilitet och kontinuitet i våra projekt. Vissa uppdrag är kortare på grund av säkerhetsläget och/eller för att det rör sig om akuta insatser, till dessa projekt skickar man i första hand erfaren personal. Dessutom gör ett längre uppdrag att du får större möjlighet att förstå och lära dig projektet, dina uppgifter och hur organisationen fungerar. Tillhör du någon av följande yrkeskategorier: kirurg, anestesiolog, gynekolog/obstetriker eller narkossjuksköterska? Då kräver vi inte att du är tillgänglig lika länge eftersom du ofta har jourverksamhet.
 

Jag kan samarbeta och ingå i ett team

Som utsänd för oss lever och arbetar du tillsammans med andra. Arbetspassen är långa och många gånger är levnadsstandarden väldigt enkel med litet utrymme för privatliv. Därför behöver du vara tolerant, flexibel och trygg i dig själv. Förmågan och viljan att interagera med människor av olika nationaliteter och kulturer är central. Samt förståelsen att människor har olika bakgrund och perspektiv. 
 

Jag har minst två års relevant arbetslivserfarenhet

Alla våra utsända måste ha erfarenhet och yrkeskunskap för att klara av att göra ett bra jobb under svåra omständigheter. Du måste vara säker i din yrkesroll och kunna jobba självständigt under pressade förhållanden. För de flesta av våra utsända ingår dessutom att hålla i vidareutbildning och kurser för andra anställda i projekten. Nästan alla positioner innebär att du kommer leda andra i arbetet, därför bör du ha erfarenhet eller läggning för arbetsledning. Om du vill veta mer om de exakta kvalifikationer vi söker för varje specifik yrkeskategori kan du läsa mer på respektive yrkessida.
 

Jag kan jobba under osäkra och instabila förhållanden

Som en humanitär medicinsk akutorganisation bistår vi människor i nöd och människor som  drabbats av olika former av katastrofer eller konflikter. Som ett resultat av detta pågår många av våra projekt i områden med våld eller politisk oro. Det är därför viktigt att du som utsänd är villig att arbeta i sådana situationer, så att vi kan säkerställa Läkare Utan Gränsers närvaro i dessa områden.
 

Jag är fullt frisk och intar inte något läkemedel regelbundet

Under ett uppdrag utsätts man ofta för svåra förhållanden både fysiskt och psykiskt. Därför är det viktigt att din hälsostatus tillåter dessa påfrestningar och att du inte är i behov av regelbunden medicinering, då det också finns en risk för att läkemedel förstörs, blir stulna eller att du själv hamnar i en situation där du inte har tillgång till dina läkemedel. Bedömningen för att anses vara fullt frisk görs av en läkare och på individuell basis. Om du har något hälsoproblem som du är osäker på skulle tillåta dig att bli utsänd eller ej så kan du gärna kontakta oss för att diskutera detta: recruitment@lakareutangranser.se
 

Jag har läst all information om att arbeta för Läkare Utan Gränser

På sidorna här på webben har vi försökt ge en så realistisk bild som möjligt av vad det innebär att arbeta i Läkare Utan Gränsers medicinska humanitära projekt och vilka kvalifikationer vi eftersöker hos vår personal. Vi vill att du läser igenom informationen och därefter tar ställning till om Läkare Utan Gränser är en organisation som passar dig och de kunskaper och den arbetslivserfarenhet du har.
 

Utöver våra generella krav, styr även de aktuella projekt behoven vår rekryteringen. Dvs om det redan finns många med liknande kompetenser och färdigheter tillgängliga så är vi mer restriktiva att rekrytera ny personal just då. Vårt mål är att kunna skicka nyrekryterade på uppdrag inom en snar framtid. Därför kan man får rådet att vänta några månader innan man ansöker igen.

Stämmer ovanstående på dig?