Hoppa till huvudinnehåll

Förberedande kurser

Foto: Yann Geay / Läkare Utan Gränser
Ett team från Läkare Utan Gränser i Calais, Frankrike, där vi byggde skydd åt flyktingar som levde under svåra förhållanden.

Om du blir antagen till vår personalpool finns det några förberedande kurser du behöver gå. Vissa kurser är obligatoriska för all personal medan andra är specifika för vissa yrkesprofiler.

Induction Days

Vi vill försäkra oss om att de som startar sitt arbeta för Läkare Utan Gränser är förberedda för detta och har den information de behöver samt en förståelse för organisationen innan de tar sig an sin roll och position inom Läkare Utan Gränser. Därför håller vi en introduktionskurs för alla nya medarbetare som rekryterats via den svenska sektionen. Kursen är två dagar och innefattar information om svenska Läkare Utan Gränser och den internationella organisationen, med en introduktion till vad vi gör på svenska kontoret och vilka som arbetar här, samt öppnar upp för en förståelse för de utmaningar man kan mötas av när man arbetar utomlands för organisationen. 

Global Induction

Innan första utlandsuppdraget genomgår nykrekryterade en förberedande utbildning utformad för alla typer av yrkesprofiler. Kursen är en vecka lång och planeras för när man blivit rekryterad till personalpoolen. I tillägg tillkommer en vecka förberedande utbildning för specifika tekniska områden så som supply, logistik, HR och ekonomi. Denna kurs är obligatorisk och kostnader i samband med kursen ombesörjs av Läkare Utan Gränser.

Förberedande utbildningar för medicinsk personal

Förberedande utbildning om humanitära hälsoinsatser är obligatorisk för medicinsk personal (undantag görs för kirurg- och anestesipersonal, operationssjuksköterskor samt gynekologer). Har du redan gått en av kurserna nedan när du ansöker ska du ange det i din ansökan. 

Alla validerade kurser vi hänvisar till inkluderar föjande ämnen:  

  • Global hälsa 
  • Smittsamma och icke smittsamma sjukdomar 
  • Mödra- och barnhälsovård 
  • Psykisk hälsa 
  • Katastrofmedicin 
     

Validerade kurser för medicinskt arbete i våra projekt

I undantagsfall kan kurser med motsvarande innehåll godkännas, vilket sker efter diskussion under rekryteringsprocessen. Om du har gått eller hittar en kurs som ej finns på denna lista och undrar om den möter Läkare Utan Gränsers krav, hör av dig till tove.eriksson@stockholm.msf.org  

För förberedande kurser står du själv för resa och uppehälle.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022