Hoppa till huvudinnehåll

Förberedande kurser

Foto: Yann Geay / Läkare Utan Gränser
Ett team från Läkare Utan Gränser i Calais, Frankrike, där vi byggde skydd åt flyktingar som levde under svåra förhållanden.

Om du blir antagen till vår personalpool finns det några förberedande kurser du behöver gå. Vissa kurser är obligatoriska för all personal medan andra är specifika för vissa yrkesprofiler.

Induction Days

Vi vill försäkra oss om att de som startar sitt arbeta för Läkare Utan Gränser är förberedda för detta och har den information de behöver samt en förståelse för organisationen innan de tar sig an sin roll och position inom Läkare Utan Gränser. Därför håller vi en introduktionskurs för alla nya medarbetare som rekryterats via den svenska sektionen. Kursen är två dagar och innefattar information om svenska Läkare Utan Gränser och den internationella organisationen, med en introduktion till vad vi gör på svenska kontoret och vilka som arbetar här, samt öppnar upp för en förståelse för de utmaningar man kan mötas av när man arbetar utomlands för organisationen. 

Global Induction

Innan första utlandsuppdraget genomgår nykrekryterade en förberedande utbildning utformad för alla typer av yrkesprofiler. Kursen är en vecka lång och planeras för när man blivit rekryterad till personalpoolen. I tillägg tillkommer en vecka förberedande utbildning för specifika tekniska områden så som supply, logistik, HR och ekonomi. Denna kurs är obligatorisk och kostnader i samband med kursen ombesörjs av Läkare Utan Gränser.

Förberedande utbildningar för medicinsk personal

Förberedande utbildning om humanitära hälsoinsatser är obligatorisk för medicinsk personal (undantag görs för kirurg- och anestesipersonal, operationssjuksköterskor samt gynekologer). 

Som förberedelse hänvisar Läkare Utan Gränser till uppdragsutbildningen "Health Assistance in Humanitarian Crisis" på Karolinska Insitutet, 12 hp (åtta veckor heltid). Utbildningen är för våra kandidater och hålls delvis på plats i Stockholm, delvis på distans.

En behöver inte vara rekryterad för att gå kursen, men uppfylla vissa krav. Dessa är:

  • Relevant profil och motivation för att arbeta humanitärt med Läkare Utan Gränser
  • Deltagande på Läkare Utan Gränsers informationskväll
  • Acceptera Läkare Utan Gränsers policy om säkra aborter
  • Engelskanivå motsvarande Engelska B/Engelska 6


Efter att ha gått kursen hänvisar vi till vår rekryteringsprocess. I undantagsfall rekryteras personal utan att ha gått kursen och i sådant fall planeras utbildningen in efter att rekrytering ägt rum.

Kurstillfället för 2024 har startat. Nästa kurstillfälle kommer att vara 2025, anmäl dig genom att göra en intresseanmälan här så återkommer vi med datum. 

Kursen är gratis för dig som deltagare, men du står själv för resa, boende och andra nödvändiga kostnader. Då kursen är en så kallad uppdragsutbildning finns inte möjligheten att söka CSN-stöd. Kursen är öppen även för deltagare från andra organisationer.

Har du redan gått en förberedande utbildning när du söker jobb hos oss ska du ange det i din ansökan. För att kursen ska valideras bör den innehålla följande ämnen:  

  • Global hälsa 
  • Smittsamma och icke smittsamma sjukdomar 
  • Mödra- och barnhälsovård 
  • Psykisk hälsa
  • Katastrofmedicin  


Om du har genomfört en annan kurs alternativt hittar en annan potentiell utbildning och undrar om den uppfyller Läkare Utan Gränsers krav, eller om du har frågor om kursen "Health Assistance in Humanitarian Crisis" på KI - kontakta oss på eugene.bushayija@stockholm.msf.org.

Senast uppdaterad: 7 september 2023