Hoppa till huvudinnehåll

Våra värderingar

En läkare med en patient
Foto: Pablo Tosco / Angular

Inom Läkare Utan Gränser har vi tillsammans kommit överens om de värderingar som vi anser är viktiga i våra dagliga möten.

Dessa värderingar beskriver hur vi bemöter varandra och arbetar tillsammans för att skapa det arbetsklimat vi vill ha, och är vår kompass när det gäller organisationskultur och ledarskap.

Respekt

Respekt anser vi ska manifestera sig genom att man är öppen för allas åsikter och kunna ta till vara på alla bidrag från olika perspektiv för att kunna växa. 

Transparens

Alla som arbetar med oss åtar sig att agera och kommunicera på ett öppet och ärligt sätt. För att förhindra att det skapas onödiga missförstånd eller brist på förståelse för beslut som tas. Vi är öppna och transparanta i målsättning, beslut och misstag för att skapa inkludering och förtroende. 

Ansvarstagande

Vi tar ansvar för våra egna handlingar och dess konsekvenser. Som ledare inom organisationen förväntas man även acceptera ansvar för arbetsgruppens beslut, handlingar och resultat samt tar på sig ansvar för misstag när dessa begås. 

Integritet

Vi anser att integritet är dels att stå upp för sitt eget beteende, baserat på individens moral och värderingar, samt att ha insikt gällande och kommunicera kring sina begränsningar och felsteg. Att samtidigt agera i linje med Läkare Utan Gränsers värderingar, principer och charter anser vi visar på en integritet gentemot organisationen vi arbetar för. 

Förtroende

Vi litar på varandra och har tillförsikt i andras kapacitet och vilja att göra det bästa för organisationen och för varandra. Vi värdesätter andras kunskaper och färdigheter, åsikter och erfarenheter som bidrar till arbetet och skapar möjligheter för att dessa ska kunna nyttjas på bästa sätt.

Skapa möjligheter

Vi ger plats för, och stödjer möjligheter för andra att arbeta självständigt och att utvecklas i arbetet. Vi litar på kapaciteten hos våra kollegor och låter kollegor ta sig an nya utmaningar i arbetet för att möjliggöra lärande och utveckling.