Hoppa till huvudinnehåll

Just nu har vi vissa tekniska problem. Det innebär att det kan ta upp till 30 minuter innan du får ditt bekräftelsemejl efter att du har gett din gåva. 

Alarmerande undernäring i torkans fotspår

Publicerad 28 juni 2017
Undernäring medför många andra sjukdomar och barn är särskilt utsatta.
Foto: Läkare Utan Gränser

Undernäringen i Doolo-området i Etiopiens somaliregion har nått alarmerande nivåer. Situationen för barnen i regionen är den värsta våra team har sett på tio år. Den långvariga torkan har drivit folk på flykt och nu börjar matreserverna i lägren att ta slut.

– Antalet barn med svår akut undernäring i Doolo-området är det högsta som våra team någonsin sett under de tio år vi har arbetat i regionen, säger Saskia van der Kam, nutritionsrådgivare för Läkare Utan Gränser.

Tillsammans med de etiopiska hälsovårdsmyndigheterna har vi inrättat 27 mobila kliniker utrustade med terapeutiskt näringstillskott och fyra mobila kliniker för sluten vård av svårt undernärda barn. Sedan i januari har våra team behandlat över 6 000 barn under fem år för grav undernäring i området. Detta är över tio gånger fler barn än vad vi behandlade för det livshotande tillståndet under samma period 2016.

Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser i Sverige, arbetade som sjuksköterska i Doolo tidigare i vår och vittnar om en tuff situation.

– Tillsammans med myndigheterna måste vi göra mycket svåra prioriteringar. Just nu försöker vi nå ut med terapeutiskt näringstillskott till så många barn som möjligt, snarare än att förse de riktigt sjuka barnen med mer omfattande vård. Egentligen borde vi inte tvingas göra sådana val. Mer matbistånd och fler hjälporganisationer behövs på plats omgående, säger Anna Sjöblom.  

Många undernärda barn kan inte räddas

Under de första två veckorna i juni var 322 allvarligt undernärda barn inskrivna på de fyra näringsklinikerna som stödjs av Läkare Utan Gränser. Trots alla medicinska ansträngningar från vår personal lyckades vi inte rädda 51 av dessa barn. Därefter har ytterligare 16 barn avlidit i sviterna av undernäring, enligt siffror som ska verifieras av regionala hälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 

– De 67 barnens död visar hur allvarlig situationen är. Vad vi bevittnar är en allvarlig humanitär kris, säger Saskia van der Kam.

Vad vi bevittnar är en allvarlig humanitär kris

Undernäringskatastrofen kommer i kölvattnet av långvarig torka. Många människor i regionen har fått se sin boskap dö och de har tvingats att överge sitt traditionella liv som nomader. Nu söker de sig till informella läger där tillgången till mat och vatten inte räcker till.

– Jag har aldrig sett en sådan här situation tidigare. Vi hade djur som gav oss allt det vi behövde. Nu har vi ingenting och våra barn blir sjuka och dör, berättar Fardausa som har kommit till vår klinik för att söka hjälp till sitt treåriga barnbarn Maida. 

Matreserven snart slut

Torka är ingenting nytt i den här regionen och vanligtvis kan befolkningen anpassa sig. Men efter två uteblivna regnperioder är situationen akut och människor är helt beroende av hjälp utifrån.

De lokala myndigheterna har bistått med mat till de flesta av lägren men mattillgången är inte tillräcklig för det stora antalet flyktingar. FN:s livsmedelsprogram har varnat att deras förråd av akut livsmedelsbistånd till Somaliland kommer att ta slut i slutet av juli. Då kommer 1,7 miljoner redan utsatta människor att vara än mer sårbara för undernäring.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Etiopien sedan 1984. I somaliregionen, i östra Etiopien, arbetar vi med vård via mobila kliniker och vi stöttar också flera vårdcentraler och sjukhus.

En hälsoinformatör från Läkare Utan Gränser talar med en grupp människor i Hong Kong om hur de kan skydda sig mot det nya coronaviruset. Februari 2020.

Tillsammans mot covid-19

Virus känner inga gränser. Det gör inte vårt arbete heller. Med 50 års erfarenhet av kriser och epidemier gör vi nu allt vi kan för att bekämpa det nya coronaviruset.

Var med oss i kampen mot covid-19!
Ge en gåva