Hoppa till huvudinnehåll

Bebisen växer med värmen från mamma

Publicerad 5 maj 2016
Foto: Kate Stegeman/Läkare Utan Gränser
Känguruenheten på Dasht-e-Barchis sjukhus i Afghanistan.

Det är få som har tillgång till kostnadsfri, högkvalitativ vård i Afghanistan. Detta är inte minst uppenbart när det gäller kvinnors hälsa och då särskilt gravida kvinnor och nyfödda barn. Förra året öppnade vi en mödravårdsavdelning på det offentliga sjukhuset i Dasht-e-Barchi, i utkanten av Kabul.

Många människor, däribland sjukvårdspersonal, har sökt sig från landsbygden till Kabul. De flyr undan konflikten och osäkerheten, men också den ekonomiska stagnationen, de otrygga levnadsförhållandena, isoleringen och bristen på möjligheter. Mellan 2001 och 2011 ökade stadens befolkning från drygt en miljon till närmare fem miljoner invånare.

Trots alla investeringar som gjorts för att återuppbygga Afghanistan, och trots att tillgången till sjukvård generellt har blivit bättre, har drygt 30 år av krig lett till att det på många håll fortfarande är svårt att få vård. I vissa områden drabbar den pågående konflikten hälso- och sjukvårdsinrättningar och medicinsk personal, och bristen på säkerhet hindrar patienter från att nå fram. Kvinnor som söker vård står inför ännu större hinder eftersom det råder brist på kvalificerad kvinnlig medicinsk personal.

Många föder fortfarande hemma

– Under de fem åren av talibanstyre (1996-2001) var kvinnors rättigheter extremt begränsade och inte minst barnmorskor förvägrades utbildning. Trots att situationen har förbättrats saknar fortfarande majoriteten av gravida kvinnor tillgång till grundläggande förlossningsvård, säger Mathilde Berthelot som ansvarar för Läkare Utan Gränsers projekt i Afghanistan.

Många kvinnor föder fortfarande sina barn hemma. I Dasht-e-Barchi kostar en normal förlossning på en privat klinik mycket pengar. Det innebär en omöjlig ekonomisk börda för de flesta familjer. I november 2014 inledde vi ett projekt för att stödja det offentliga distriktssjukhuset i Dasht-e-Barchi. Med en kapacitet på 50 sängar specialiserar sig projektet på akut förlossnings- och neonatalvård och vård av kvinnor med komplikationer under graviditet och/eller förlossning. Vi bistår också med vaccination av nyfödda mot polio och stelkramp samt tillhandahåller ett laboratorium, en blodbank och steriliseringsenhet.

För tidigt födda vårdas i mammas famn

Att födas för tidigt och låg födelsevikt är två av de största hoten mot nyföddas överlevnad i världen. I Afghanistan är dödligheten för nyfödda barn hög - 36 per 1 000 levande födda. 

Vården på neonatalavdelningen fokuserar på att behandla sjuka nyfödda samt förebygga komplikationer hos nyfödda som ligger i riskzonen. På avdelningen finns en så kallad ”känguruenhet”. Där får mödrar svepa sin nyfödda mot bröstet, hud mot hud, vilket hjälper till att reglera barnets temperatur och anknytningen mellan barn och mor. Barnet skyddads också från infektion och kan amma regelbundet. Studier visar att kängurumetoden, tillsammans med regelbunden matning, minskar dödligheten.

Barnläkaren Nikola Morton och neonatalsjuksköterskan Laura Acheson berättar att kängurumetoden har blivit standard på Dasht-e-Barchis neonatalavdelning. När de presenterade idén för mödrarna och personalen på sjukhuset blev den väl mottagen. I själva verket är det något många mödrar redan utövar med mindre barn i hemmet. På dari kallas det "Baby växer med värmen från mamma".

En miljö anpassad för kängurumetoden

Förutsättningarna för kängurumetoden är en säker och bekväm miljö. Som i alla andra mödravårdsprojekt som vi driver i Afghanistan är neonatalavdelningen på sjukhuset i Dasht-e-Barchi anpassat för detta. Där finns ett separat litet rum avsatt med fem vuxenbäddar. Med några enkla förändringar som mjuka möbler och en stängd dörr för att värna privatlivet förvandlades rummet till en välkomnande plats för mödrar och deras barn.

Framgången för att rutinmässigt genomföra kängurumetoden är exponentiell. Mödrarna själva blir de största förespråkarna. De får lättare att ta sig an barnet och uppmuntras till att vara delaktig i vården. Något som är viktigt eftersom många kvinnor känner sig maktlösa när ett barn föds tidigt och dessutom är sjukt.

PÅTRYCKNINGAR FÖR ATT FÖRBÄTTRA KVINNORS OCH BARN HÄLSA

Läkare Utan Gränser fortsätter även att utöva påtryckningar på sjukvårdsvårdsmyndigheterna att bättre fördela resurser, såväl mänskliga som finansiella, så att folkhälsosystemet utvecklas i Dasht-e-Barchi och i Afghanistan som helhet, och så att kvinnors och barns hälsa förblir en prioritet.

– Förra året genomfördes 59 000 förlossningar på de fyra inrättningar för förlossningsvård som vi driver i Afghanistan. Vi arbetar med full kapacitet och har snart nått gränsen. Det måste finnas fler vårdinrättningar där afghanska kvinnor kan föda barn utan kostnad och i säkerhet, över hela landet, inklusive i Kabul, säger Mathilde Berthelot.

2015 bistod läkare och barnmorskor från Läkare Utan Gränser vid 10 727 förlossningar på sjukhuset i Dasht-e-Barchi. När projektet startade i november 2014 förväntades uppskattningsvis 600 förlossningar per månad, men i slutet av 2015 hade antalet ökat till cirka 1 200.

Över 28 procent av de 11 787 kvinnor som 2015 var inskrivna på mödravårdsenheten på sjukhuset i Dasht-e-Barchi var komplicerade fall. Typiska komplikationer är blödning efter förlossningen, havandeskapsförgiftning och moderkaksavlossning. Enligt uppgifter från Världsbanken var mödradödligheten i Afghanistan 396 per 100 000 levande födda.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare