Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingar från Mosul vittnar om trauman

Publicerad 13 januari 2017
En kurator förklarar för familjer i flyktinglägren att de kan besöka vår psykiater eller psykolog om de känner behov.
Foto: Brigitte Breuillac/Läkare Utan Gränser

Många som flytt från Mosul, Irak, vittnar om ofattbara grymheter och är i behov av psykologiskt stöd. De har tvingats bevittna släkt och vänner dö och har fått se våld, tortyr och avrättningar på nära håll. Våra team på plats ger vård och stöd inom både psykiatri och kroniska sjukdomar.   

– Människor har fått utstå två år av ockupation av Islamiska staten (IS), flyganfall och strider och tvingas nu fly för sina liv till flyktingläger. Dessa människor tvingades lämna sina hem, utan ägodelar, och befinner sig nu i flyktingläger, säger Bilal Budair som arbetar med psykisk hälsa för Läkare Utan Gränser i Irbil, Irak.

Den senaste militära offensiven för att återta Mosul i Irak har tvingat människor som levt under extremt traumatiska förhållanden att fly från staden och närliggande byar. Patienterna vi möter är hårt drabbade av det de har varit med om. Många berättar att de bevittnat offentliga avrättningar på marknaden och att liken sedan hängts upp på broar och lämnas kvar i flera dagar. De berättar om avrättningar genom stening, halshuggningar och tortyr - våld som har gjort många djupt traumatiserade. En pappa berättade att han tvingades döda sitt eget barn eftersom han använt en svordom. Sådant är svårt att ta in. Våra psykiatriker är chockade av det de får höra.

Många som har flytt under de senaste månaderna har också upplevt strider på nära håll i sina byar eller städer. De har sett vänner eller släktingar dö. En kvinna sökte hjälp hos oss för sin 10-åriga son. Hennes väns dotter hade dödats när en granat träffade deras hus. Hon och hennes son, som var vän med flickan, såg barnets döda kropp. Dessa människor har flytt från Mosul eller närliggande byar. Men de är fortfarande livrädda och lever i rädsla för att utsättas för IS:s våld ännu en gång.

De tror att deras liv är över och vill dö

Uppskattningsvis 30 000 människor lever i flyktingläger i städerna Hassan Sham och Khazer, cirka 35 kilometer öster om Mosul. Där träffar våra psykiatriska sjukvårdsteam cirka 45 patienter per dag. Teamen, som består av en psykiater, en psykolog och en lokalanställd, arbetade med syriska flyktingar i norra Irak 2013. Året efter bistod de irakier som flytt från Mosul när IS tog kontroll över regionen. Sedan 2016, när allt fler tvingats fly och offensiven för att återta Mosul inleddes i oktober, har våra team mött patienter som lider av ännu allvarligare trauman.

De människor som våra team möter lider av svår depression, ångest, akut stressreaktion eller posttraumatiskt stressyndrom. Men där finns också patienter med kroniska sjukdomar, såsom epilepsi, och psykoser som behöver behandling.

– Vi behandlar alla fall. I själva verket är Läkare Utan Gränser den enda organisationen som behandlar svåra fall och ger psykiatrisk vård. Vi finns där för att identifiera de mest utsatta och för att hjälpa dem, säger Bilal Budair.

Efter flera veckor har de flesta börjat vänja sig vid livet i flyktinglägren, men det finns de som fortsätter att må dåligt. De tror att deras liv är över och vill dö. Därför är det viktigt att de får träffa en psykolog eller psykiater för att kunna bearbeta det de varit med om. 

Medarbetare med en patient

Hur kan du stödja vårt arbete?

Det är tack vare dina och andras donationer som vi kan vara oberoende, neutrala och opartiska – en förutsättning för vårt arbete i konfliktområden. Med ett regelbundet stöd ser du till att vi har resurserna som behövs för att agera snabbt.
Bli månadsgivare