Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingar från Mosul vittnar om trauman

Publicerad 13 januari 2017

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En kurator förklarar för familjer i flyktinglägren att de kan besöka vår psykiater eller psykolog om de känner behov.

En kurator förklarar för familjer i flyktinglägren att de kan besöka vår psykiater eller psykolog om de känner behov.

Många som flytt från Mosul, Irak, vittnar om ofattbara grymheter och är i behov av psykologiskt stöd. De har tvingats bevittna släkt och vänner dö och har fått se våld, tortyr och avrättningar på nära håll. Våra team på plats ger vård och stöd inom både psykiatri och kroniska sjukdomar.   

– Människor har fått utstå två år av ockupation av Islamiska staten (IS), flyganfall och strider och tvingas nu fly för sina liv till flyktingläger. Dessa människor tvingades lämna sina hem, utan ägodelar, och befinner sig nu i flyktingläger, säger Bilal Budair som arbetar med psykisk hälsa för Läkare Utan Gränser i Irbil, Irak.

Den senaste militära offensiven för att återta Mosul i Irak har tvingat människor som levt under extremt traumatiska förhållanden att fly från staden och närliggande byar. Patienterna vi möter är hårt drabbade av det de har varit med om. Många berättar att de bevittnat offentliga avrättningar på marknaden och att liken sedan hängts upp på broar och lämnas kvar i flera dagar. De berättar om avrättningar genom stening, halshuggningar och tortyr - våld som har gjort många djupt traumatiserade. En pappa berättade att han tvingades döda sitt eget barn eftersom han använt en svordom. Sådant är svårt att ta in. Våra psykiatriker är chockade av det de får höra.

Många som har flytt under de senaste månaderna har också upplevt strider på nära håll i sina byar eller städer. De har sett vänner eller släktingar dö. En kvinna sökte hjälp hos oss för sin 10-åriga son. Hennes väns dotter hade dödats när en granat träffade deras hus. Hon och hennes son, som var vän med flickan, såg barnets döda kropp. Dessa människor har flytt från Mosul eller närliggande byar. Men de är fortfarande livrädda och lever i rädsla för att utsättas för IS:s våld ännu en gång.

De tror att deras liv är över och vill dö

Uppskattningsvis 30 000 människor lever i flyktingläger i städerna Hassan Sham och Khazer, cirka 35 kilometer öster om Mosul. Där träffar våra psykiatriska sjukvårdsteam cirka 45 patienter per dag. Teamen, som består av en psykiater, en psykolog och en lokalanställd, arbetade med syriska flyktingar i norra Irak 2013. Året efter bistod de irakier som flytt från Mosul när IS tog kontroll över regionen. Sedan 2016, när allt fler tvingats fly och offensiven för att återta Mosul inleddes i oktober, har våra team mött patienter som lider av ännu allvarligare trauman.

De människor som våra team möter lider av svår depression, ångest, akut stressreaktion eller posttraumatiskt stressyndrom. Men där finns också patienter med kroniska sjukdomar, såsom epilepsi, och psykoser som behöver behandling.

– Vi behandlar alla fall. I själva verket är Läkare Utan Gränser den enda organisationen som behandlar svåra fall och ger psykiatrisk vård. Vi finns där för att identifiera de mest utsatta och för att hjälpa dem, säger Bilal Budair.

Efter flera veckor har de flesta börjat vänja sig vid livet i flyktinglägren, men det finns de som fortsätter att må dåligt. De tror att deras liv är över och vill dö. Därför är det viktigt att de får träffa en psykolog eller psykiater för att kunna bearbeta det de varit med om. 

Relaterade nyheter

En gammal sjukhussäng utanför Al Khansaa-sjukhuset i Mosul, Irak.
Irak

Barnfamiljer i Mosul väldigt utsatta

Irakiska Mosul har gått igenom en smärtsam tid. Allt fler människor återvänder till staden där sjukhusen saknar både personal och mediciner. Mitt i detta kaos föds Amran, en svårt sjuk pojke.

Förstörda butiker på en gata i Mosul, Irak.
Irak

Ett till synes oändligt elände

De Mosulbor som nu återvänder hem efter år av våld möts av en obeboelig stad. Raserade byggnader och infrastruktur innebär att de får bo i delvis eller helt förstörda hem, med begränsad tillgång till rent vatten, elektricitet och sjukvård. 

På Al Hamdaniya-sjukhuset i Mosul, Irak, ger vi långsiktig postoperativ vård och psykosocialt stöd.
Irak

Utan familj i krigets Irak

Vårt team hittade Karim, en ung man med cerebral pares, ensam i västra Mosul, Irak. Han hade lunginflammation och krampanfall. Vår personal kämpade för hans hälsa. Men hur skulle de hitta hans anhöriga? 

Barnläkaren Monica Thallinger tillsammans med Alia i västra Mosul, Irak, inför högtiden Eid.
Irak

”En skugga av sitt forna jag”

"Jag undrade om de psykologiska konsekvenserna var värre än hennes fysiska skador."
- Barnläkaren Monica Thallinger berättar om flickan Alia som hon mötte i västra Mosul, Irak.