Hoppa till huvudinnehåll

”Jag har sett skador som inte kan beskrivas”

Publicerad 5 oktober 2016

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Ortopeden Abu Khalid jobbade på ett sjukhus i Aleppo fram till den 21 augusti.

Ortopeden Abu Khalid jobbade på ett sjukhus i Aleppo fram till den 21 augusti. 

Efter intensiva bombningar återstår nu bara fyra sjukhus i östra Aleppo. Mitt bland förödelsen jobbar de sista kvarvarande läkarna dag och natt för att hjälpa krigets offer. Läkaren Abu Khalid vittnar om en mardrömslik situation för Aleppos befolkning. 

– Bombningarna har intensifierats och allt fler människor skadas och dör. Under den senaste veckan har sjukhusen i östra Aleppo utfört runt 100 operationer om dagen. Förödelsen i staden går inte att föreställa sig, säger ortopeden Abu Khalid, chef för ett av de sjukhus som Läkare Utan Gränser stödjer i östa Aleppo.

Abu Khalid befinner sig just nu i Azaz, nära den turkiska gränsen. Där jobbar han på Läkare Utan Gränsers sjukhus Al Salamah. Den 21 augusti lämnade Abu Khalid Aleppo i tron att belägringen av staden var över. När belägringen återinfördes några dagar senare kunde han inte längre återvända. På avstånd har han maktlöst följt hur sjukhusbombningarna fortsatt. Den 30 september bombades två sjukhus i östra Aleppo, följt av bombningar av ett traumasjukhus och ett operationssjukhus den 1 och 2 oktober.

Ortopeden Abu Khalid. Foto: Hospitals of Aleppo/MSFLäkaren Abu Khalid. Foto: Hospitals of Aleppo/MSF

Överfulla sjukhus

Idag finns det bara 35 läkare kvar i östra Aleppo. Endast sju av dem är kirurger och har expertis inom krigsskador. Hjärnkirurger och många andra specialistläkare saknas helt. Med överfulla sjukhus och en aldrig sinande ström av svårt skadade patienter får nu läkarstudenter hoppa in och assistera vid operationerna. Det saknas även mediciner och Aleppo är idag helt utan insulin, vilket kan få dödliga konsekvenser för diabetiker.

– Läkarna är utmattade och har inte ens tid att sova. De är under extrem press eftersom skadade människor fortsätter att välla in på sjukhusen. Läkarna tvingas skjuta upp akuta operationer när operationssalarna alltid är upptagna. De måste prioritera de mest akuta och kritiska fallen.

Maktlösa läkare

När sjukhus tvingats att stänga på grund av bombningarna finns det nu endast tolv intensivvårdsplatser kvar i hela östra Aleppo.

– Hade staden inte varit belägrad hade tolv platser kanske räckt. Men när läkarna inte kan evakuera patienter utanför den belägrade stadens gränser ställs de inför oerhört svåra val. De tvingas att prioritera bort patienter med liten chans att överleva för att ge andra patienter chansen att leva.

Läkaren Abu Khalid på sjukhus i Syrien. Läkaren Abu Khalid kunde inte återvända till Aleppo, idag jobbar han i Azaz-distriktet. Foto: Hospitals of Aleppo/MSF

 Aleppo är också paralyserat av bristen på bränsle. Innan belägringen kunde skadade människor komma till sjukhusen i egna bilar. Idag måste ambulanserna göra allt jobb. Många skadade tvingas därför vänta på gatorna där de ofta dör.

– Jag har sett människor med skador som inte kan beskrivas. En dag kom en flicka som förlorat halva kroppen in. Flickan var fortfarande vid medvetande och kunde prata. Hon hade svåra smärtor och bad mig stoppa dem. Vi opererade henne, även om en kropp utan bäcken och lämmar inte kan överleva. Efter operationen vaknade hon upp och kunde träffa sin familj en sista gång innan hon avled. En människa dör mitt framför dina ögon och du kan inte göra någonting för att stoppa det.

Hotas av svält

Många människor lider också svårt av bristen på mat. Aleppo är en industristad med få platser för odling. Det gör staden helt beroende av mat som kan lagras, så som konserver som ofta är näringsfattiga.

– Mitt största hopp är att bombningarna slutar. Jag hoppas också att belägringen hävs så att civilbefolkningen kan ta sig därifrån, skadade kan söka vård, och hjälp kan nå fram. Om belägringen fortsätter kommer människor att svälta, säger Abu Khalid.

Läkare Utan Gränser stödjer åtta sjukhus i Aleppo. Vi driver sex kliniker i norra Syrien och stöttar fler än 150 vårdcentraler och sjukhus runt om i landet, många av dem i belägrade delar.

Relaterade nyheter

En operationssal på Tal Abyad-sjukhuset i Syrien strax söder om den turkiska gränsen.
Syrien

Det tysta kriget

"I vissa delar av Syrien kan du se och höra kriget. Andra områden är tysta, det finns inga ljud som vittnar om det pågående kriget. Men lidandet är fortfarande stort och traumatiska händelser sker dagligen."
– Diala Ghassan, som besökt Tal Abyad-sjukhuset i Syrien.

Ambulans utanför sjukhuset i Tal Abyad, Syrien.
Syrien

Skadade syrier får inte sjukvård i Raqqa

Striderna kring den syriska staden Raqqa leder till att sjuka och skadade har mycket svårt att få akut livräddande sjukvård. Det är nästan omöjligt för människor att fly ut ur staden. Många krigsskador blir allvarligt infekterade och människor dör innan de får vård.

Våra team finns på plats i Menbij-lägret för att bistå syriska internflyktingar.
Syrien

Flygattacker eller minfält – det enda Raqqas invånare har att välja på

Striderna fortsätter i den syriska staden Raqqa. Befolkningen måste nu ta ställning till om de ska stanna kvar trots bomberna som faller eller om de ska försöka fly genom aktiva frontlinjer och minfält.

Vi fördömer alla former av attacker på våra sjukhus, vår personal och våra patienter.
Syrien

Vi fördömer intrånget på sjukhus i västra Syrien

Den 29 april utbröt intensiva strider på ett sjukhus som vi stödjer utanför Damaskus i sydvästra Syrien. Vi tolererar inte sådana attacker och har därför beslutat att dra tillbaka vårt stöd till regionen tills dess alla stridande parter respekterar vårt arbete.