Hoppa till huvudinnehåll
En kvinna i gröna sjukhuskläder och munskydd fixar till en påse dropp.
Publicerad 28 februari 2024

Kolera: Ökat antal utbrott av den dödliga sjukdomen

Foto: Läkare Utan Gränser
Kolera kan orsaka en vätskeförlust på en liter per timme. Därför är vätska, ibland i form av dropp, en avgörande del av behandlingen.

De senaste två åren har vi sett ett ökat antal kolerautbrott i världen. Varför har det varit så? Har vi de resurser som krävs för att hantera dem? I den här intervjun svarar Läkare Utan Gränsers internationella medicinska koordinator, Daniela Garone, på frågor om den livshotande sjukdomen.

Hur ser situationen gällande kolera ut i världen just nu?

Just nu har 16 länder rapporterat pågående kolerautbrott. Vi har team på plats som bekämpar sjukdomen i Zambia, Zimbabwe, Etiopien, Kongo-Kinshasa och Mocambique. Data visar att antalet kolerafall under 2023 steg med 40 procent jämfört med året innan och att antalet dödsfall i kolera steg med över 80 procent.

Kolera är en extremt smittsam sjukdom som sprids via förorenad mat och vatten. Infektionen medför kraftiga diarréer och kräkningar vilka orsakar vätskebrist. Medan tidigare faktorer som fattigdom och konflikt kvarstår, har en ny faktor till utbrotten kommit in i bilden: klimatförändringarna. Torka kan leda till att människor inte har något annat val än att dricka smutsigt vatten och översvämningar gör att kolerabakterier lätt sprids.

Vi ser också att infrastruktur för vatten och sanitet sällan underhålls i områden som är drabbade av krig och konflikt, politisk turbulens, svag ekonomi eller flyktingströmmar. En kombination av dessa faktorer har orsakat kolerautbrotten i de länder där vi just nu bekämpar den dödliga sjukdomen.

En rad med toalettbås i metall. En blå hink framför.
Foto: Alexandre Marcou
Tillgång till fungerande toaletter är viktigt för att förebygga spridning av kolera.

Hur bekämpar vi kolera?

Först och främst så är det viktigt att betona att kolera är en sjukdom som går att förebygga. Tillgång till rent vatten, bra sanitetslösningar och möjligheten att hålla god hygien minskar sannolikheten att ett kolerautbrott sker. Ett oralt vaccin kan också användas för att förhindra utbrott. 

De senaste två åren har dock efterfrågan på koleravaccin överstigit den globala produktionen fyrfaldigt. Det beror bland annat på begränsad kapacitet i tillverkningen och på det ökade antalet kolerautbrott. 

För att få vaccinet att räcka till så många som möjligt var vi i oktober 2022 med och beslutade att sänka antalet vaccindoser som varje patient får, från två doser till en dos. En dos ger inte lika långvarigt skydd som två doser men skyddar ändå mot sjukdom.

Hur ligger det till med vaccinet i dag? 

Det har blivit värre. Efter att en tillverkare lämnade marknaden i slutet på 2022 finns det i nuläget bara en tillverkare som framställer det kvalitetssäkrade koleravaccinet. Som följd har en-dos-strategin inte räckt till. Under 2023 efterfrågade 14 olika länder 76 miljoner doser koleravaccin, men endast 38 miljoner doser fanns att tillgå.

Trots att en ny tillverkare beräknas inta marknaden mot slutet av 2024 eller början av 2025 så fortsätter kolera att vara en sjukdom som drabbar de allra fattigaste vilket tyvärr betyder att det inte är en särskilt gynnsam satsning för läkemedelsbolag.

Två kvinnor med sjukhuskläder fixar dropp till en kvinna.
Foto: Alexandre Marcou
Haiti var ett av de länder som drabbades av kolerautbrott under 2022.

Vad kan aktörer som Läkare Utan Gränser göra trots vaccinbristen?

Man kan både förebygga och bota kolera. Tillgång till rent vatten, toaletter och avfallshantering är avgörande för att förhindra kolerautbrott. Därför är det viktigt att sprida information om vatten, sanitet och hygien och att engagera byar och samhällen i det förebyggande arbetet.

Tillgång till diagnostik, att kunna diagnostisera kolera i ett labb, behöver förbättras. Ofta tar det för lång tid från det att det första fallet upptäcks till att kolerasmittan är bekräftad vilket gör att kolerabakterierna redan hunnit få spridning. 

Behandlingen är enkel. Det som behövs är vätska, och antibiotika i de allvarligaste fallen. För att se till att den vätska som behövs vid ett kolerautbrott finns tillgänglig behövs vätskestationer i samhällena. Ingen borde behöva dö av kolera 2024!