Hoppa till huvudinnehåll

Krisen i Irak blir allt värre

Publicerad 13 juni 2016

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En liten flicka behandlas i Dibaga lägret, nära staden Makhmour, irakiska Kurdistan.

Mariam hjälper en läkare att behandla hennes en månad gamla dotter i Dibaga lägret, nära staden Makhmour, irakiska Kurdistan.

Den humanitära situationen i Irak blir allt värre och nu står befolkningen inför en tredje sommar med mycket svåra levnadsförhållanden. Samtidigt tvingas fler människor fly från sina hem till följd av striderna.

Efter år av våld, politisk instabilitet och en allvarlig ekonomisk kris har den humanitära krisen i Irak blivit allt värre. Den pågående konflikten drabbar nu allt fler människor – fler än 3,3 miljoner irakier är på flykt inom landet. Dessutom befinner sig 250 000 syriska flyktingar i irakiska Kurdistan.

Tusentals människor som befinner sig på flykt har förlorat allt och varit tvungna att fly flera gånger i hopp om att finna säkerhet. Många har levt i mer än ett år i överfulla och undermåliga skyddsrum. Levnadsvillkoren bedöms av våra team på plats som anmärkningsvärt dåliga när det gäller hygieniska förhållanden, sanitet och tillgång till rent vatten. De har ingen möjlighet att köpa mat och andra förnödenheter utan är hänvisade till humanitär hjälp.

Vård och stöd också till syriska flyktingar

När konflikten nu intensifieras och sprider sig till mer tätbefolkade områden (Ramadi, Fallujah och Mosul) blir de humanitära konsekvenserna alltmer alarmerande. Vi har ökat vårt engagemang med både lokal och internationell personal som arbetar på ett växande antal platser i elva provinser. Där bistår vi med kostnadsfri grundläggande hälso- och sjukvård, psykologiskt stöd och förnödenheter till familjer på flykt, återvändande och syriska flyktingar.

Våra läkare rapporterar om dåliga levnadsförhållanden och trängsel som har en direkt effekt på patienternas hälsa. Brist på hygien och dålig kost påverkar patienter som lider av tillstånd som normalt skulle vara sällsynta och kunna förebyggas, såsom urin- och luftvägsinfektioner, hudsjukdomar och anemi. Psykiska behov är särskilt akuta eftersom människor kämpar med att hantera förlusten av familjemedlemmar, traumatiska upplevelser och en oviss framtid.

MOHAMMAD AHMED WASMY: ”MIN DRÖM ÄR ATT BÖRJA SKOLAN IGEN”

Mohammad Ahmed Wasmy flydde till Abu Ghraib, Irak.

Foto: Läkare Utan Gränser.

Mohammad Ahmed Wasmy är 13 år gammal. När Islamiska staten (IS) tog över Mosul i juni 2014 flydde han till Abu Ghraib, ett område väster om Bagdad. Där bor han nu tillsammans med sin farbror och sina syskon.

Mohammads id-kort försvann i flykten, och därför kan han inte gå i skolan i Abu Ghraib. Hans pappa bryr sig inte om honom, och gifte om sig med två nya kvinnor när Mohammads mamma dog.

Mohammad har en ovanlig sjukdom som gör att hans kropp producerar för mycket zink, och det gör att han inte kan leva på samma sätt som andra barn i hans ålder. I Bagdad måste han gå till vår klinik regelbundet för att få den behandling han behöver; utan den skulle hans hälsa försämras.

Mohammad drömmer om att få börja skolan igen, lära sig läsa och skriva ­ ­- ”och växa och bli äldre”, säger han. 

Han skulle också vilja flytta tillbaka till Mosul, men han är rädd att han inte skulle kunna få tag på de mediciner han behöver där.
– En dag hoppas jag att jag får träffa mina vänner igen, och spela fotboll tillsammans med dem, säger han.

Läkare Utan Gränsers medicinska team arbetar i elva provinser över hela Irak (Dohuk, Erbil, Suleimanie, Ninewa, Kirkuk, Salaheddin, Diala, Bagdad, Najaf, Karbala och Babyl) där säkerhetssituationen ofta är instabil och det finns liten tillgång till medicinsk vård. Vi är fortfarande en av få organisationer med både lokal och internationell personal på plats som ger opartiskt stöd i områden där behoven är som mest akuta.

Relaterade nyheter

I Irak finns fortfarande landminor och granater som inte har exploderat. På bilden, femåriga Faten som skadat sitt ben.
Irak

Än idag är barnen inte säkra i Irak

"För att få bättre insyn i arbetet på sjukhuset följde jag en dag med en kirurg på akutmottagningen. Det är framförallt tre patienter som jag aldrig någonsin kommer att glömma."
- Claes Silfverhjelm, logistiker i Irak.

Mohammad, nio dagar gammal., föddes på vår förlossningsklinik i Domiz flyktingläger i Irak.
Irak

Från tältgolv till förlossningsrum

Tidigare fick de syriska flyktingarna i Domiz flyktingläger i Irak föda sina barn på tältgolvet. 2014 öppnade vi därför en förlossningsklinik så att kvinnor kan genomgå en säker graviditet och förlossning.

En gammal sjukhussäng utanför Al Khansaa-sjukhuset i Mosul, Irak.
Irak

Barnfamiljer i Mosul väldigt utsatta

Irakiska Mosul har gått igenom en smärtsam tid. Allt fler människor återvänder till staden där sjukhusen saknar både personal och mediciner. Mitt i detta kaos föds Amran, en svårt sjuk pojke.

Förstörda butiker på en gata i Mosul, Irak.
Irak

Ett till synes oändligt elände

De Mosulbor som nu återvänder hem efter år av våld möts av en obeboelig stad. Raserade byggnader och infrastruktur innebär att de får bo i delvis eller helt förstörda hem, med begränsad tillgång till rent vatten, elektricitet och sjukvård.