Hoppa till huvudinnehåll

Nytt sjukhus ska bistå rohingyer i Bangladesh

Publicerad 3 maj 2018
Foto: Bérengère Guais/Läkare Utan Gränser
Det nya sjukhuset i Cox’s Bazar, Bangladesh, har kapacitet att ta emot 100 patienter.

I hjärtat av det stora Kutupalong-Balukhali-lägret i Bangladesh har vi öppnat ett nytt sjukhus som ska bistå de cirka 700 000 rohingyer som bor där. Snart inleds monsunsäsongen då risken är stor att sjukdomar som kolera sprids.

Sedan augusti förra året har 600 000 rohingyer flytt undan våldet i delstaten Rakhine i Myanmar. Nu trängs uppemot 700 000 människor i läger i Bangladesh där kapaciteten är begränsad. Vårt nya sjukhus, som ligger på en av de många kullarna i Cox’s Bazar, är lätt att hitta och har fått namnet "sjukhuset på kullen". Vi påbörjade bygget i februari och efter bara två månader är byggnaden nu på plats. Eftersom monsunsäsongen snart inleds var det nödvändigt att få en semi-permanent anläggning på plats. Sjukhuset har kapacitet att ta emot 100 patienter och är utformat för en akutinsats.  

Sjukhuset kommer att kunna hantera epidemier som kolera och hepatit E, något som är vanligt under regnperioden.

- Översvämningar och stillastående vatten gör att myggburna sjukdomar kan spridas i de överfulla lägren där saniteten är dålig, tillägger Francesco Segoni. Många latriner har grävts i området och flera brunnar är ganska grunda, vilket förorenar ytvattnet. De borrhål som Läkare Utan Gränser har grävt når ner till 150 meter. Men dessa räcker inte till för att möta behovet av rent vatten i lägret.

Humaira och hennes två barn bor i ett flyktingläger i Bangladesh dit de flytt undan våldet i Myanmar. Dottern Ruzina föddes på en båt under flykten. Hon och mamma Humaira får vård på en av våra kliniker.

Kommer också att hantera akutfall

Vårt team på sjukhuset kommer att kunna behandla hälsoproblem som är vanliga i flyktingläger, såsom luftvägsinfektioner och diarréer. Men de kommer också att ta hand om akutfall. Det kan vara personer som utsatts för sexuellt våld eller patienter som lider av traumaskador eller andningssvårigheter. Om en patient behöver opereras kommer de, när deras tillstånd har stabiliserats, flyttas till ett annat sjukhus med en operationssal. Sjukhuset erbjuder också familjeplanering samt menstruationsprodukter för kvinnor.

- Vi kan också behandla kroniska sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma, vilket är den främsta orsaken till dödsfall bland vuxna, säger Francesco Segoni, vår akutkoordinator i Cox's Bazar.

Varje byggnad är gjord av en metallkonstruktion monterad på en betongplatta. Sjukhuset består av ett akutmottagningsrum, en intensivvårdsavdelning, ett medicinskt analyslaboratorium, avdelningar för vuxna och barn, en förlossningsavdelning med en neonatalvårdsenhet, en isoleringsenhet för patienter med infektionssjukdomar samt ett undernäringscenter för allvarligt undernärda barn – även om det i dagsläget finns få undernärda barn i lägret kan antalet öka kraftigt under monsunsäsongen.

Läs mer om vårt arbete med rohingyer i Bangladesh.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare