Hoppa till huvudinnehåll

Tre frågor om Jemen

Published 24 april 2018

Efter de senaste tre årens intensiva krig befinner sig Jemen i djup kris och en stor del av befolkningen är beroende av humanitär hjälp. Men att nå ut med hjälpen är minst sagt en utmaning.

I början av april samarrangerade Sverige en givarkonferens i Genève om den allvarliga humanitära situationen i Jemen. Givarna lovade då två miljarder USD som ska finansiera FN:s humanitära responsplan. 

Vi har ställt tre frågor om Jemen till vår internationella medicinska sekreterare Mercedes Tatay som nyligen varit på plats.

Hur är situationen i Jemen nu?

”Hela sjukvårdssystemet är påverkat av konflikten. Många vårdinrättningar har bombats och de som är i drift fungerar knappt. Det är brist på kvalificerad personal eftersom många har flytt från de hårdast drabbade områdena. Det är också brist på material och mediciner.

Situationen är mycket svår för befolkningen. Transporter är en utmaning, dels på grund av säkerhetsläget och dels för att folk inte har råd att betala för bensin.

Jag kommer ihåg en gravid kvinna som led av föreliggande moderkaka (en allvarlig förlossningskomplikation, reds. anm.). Hon hade börjat blöda medan hon fortfarande var hemma i sin by och det tog henne över 48 timmar att ta sig till sjukhuset eftersom hennes familj först var tvungen att skaffa fram pengar till taxin. Hon kom in till sjukhuset i ett mycket allvarligt tillstånd; hennes liv svävade i fara. När hon togs in i operationssalen visste vi inte om hon skulle överleva.”

Vilken effekt kommer de pengar ha som nyligen samlats in till FN:s humanitära responsplan för Jemen?

”Vi vet att det har kommit in pengar för hjälpinsatsen i Jemen, men vi har ännu inte sett att pengarna omvandlats till konkret hjälp för befolkningen. Det är vad vi hör när vi pratar med patienter på våra sjukhus och de sjukhus vi stöttar. 

Vi vill inte underminera löftena från givarländer men det är viktigt att alla inblandade har en förståelse av de specifika hjälpbehoven och de mekanismer som finns tillgängliga för att pengarna ska nå befolkningen i form av faktiska insatser. Det vi ser nu är att medlen finns där men att hjälpen inte når fram."

Aya Omar, 10 år, förlorade ett ben när en väpnad grupp kastade en granat på hennes familjs hus. 

Vad gör Läkare Utan Gränser i Jemen?

Läkare Utan Gränser är en av mycket få, om inte den enda organisationen som arbetar med att ge sjukvård utanför de stora städerna. Vi har nästan 2000 medarbetare på plats i landet. Vi arbetar på tretton sjukhus och vårdcentraler, och vi stöttar ytterligare 20.

Sedan 2015 är Jemen den största insats vi har i en aktiv konflikt. Hittills har Läkare Utan Gränser behandlat över 72 000 krigsskadade.

Det är inget man gör varje dag.”

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare