Hoppa till huvudinnehåll

Vad gör Läkare Utan Gränser i Venezuela?

Publicerad 28 mars 2019
Foto: Diana Puyo/Läkare Utan Gränser
De senaste åren har vi bland annat stöttat ett malariaprojekt i delstaten Bolivar, Venezuela.

Nyhetsartiklarna om Venezuela har duggat tätt de senaste veckorna, sedan de politiska dispyterna trappats upp. Detta efter år av ekonomiska och politiska kriser som haft stor påverkan på människors dagliga liv. Vi finns på plats för att erbjuda livsviktig vård.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Venezuela sedan 2015. Kristel Eerdekens som koordinerar insatserna i landet beskriver arbetet:

Vad gör Läkare Utan Gränser i Venezuela?

Just nu har vi fyra medicinska projekt i landet. I Caracas, som är en av de mest våldsutsatta städerna i världen, erbjuder vi tillsammans med lokala organisationer och statliga institutioner medicinsk hjälp och psykologstöd till de som utsatts för våld och sexuellt våld.

Det är viktigt att man ser det utbredda sexuella våldet som ett akut problem. Därför använder vi just en holistisk approach som både inkluderar både medicinsk hjälp och stöd vid psykisk ohälsa.

De senaste åren har vi också stöttat malariaprogrammet i kommunen Sifontes, i staten Bolivar - ett område med många informella guldgruvor som drar till sig människor från hela landet. På grund av den stora in- och utflyttningen, dåliga levnadsförhållanden och ett underfinansierat malariaprogram av har sjukdomen spritt sig snabbt i regionen. Under 2018 testade våra team 220 345 personer för malaria och behandlade 137 936 personer. Vi delade också ut 20 000 myggnät och sprejade 3 900 hushåll för att förebygga nya infektioner.

Sedan februari 2019 har vi också haft ett team baserat i Carupano, i staten Sucre, som jobbar med Malariainstitutet för att hjälpa Venezuelas nationella malariaprogram kontrollera sjukdomen.

Genom en lokal medicinsk partnerorganisation erbjuder vi stöd till ett primärvårdsprogram med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa i norra delarna av landet. Programmet, som är i uppstartsfasen, erbjuder mycket behövd hjälp till befolkningen som levt länge med ett stort underskott på mediciner. Läkare Utan Gränser erbjöd liknande stöd i Maracaibo mellan 2016 och februari 2018.

Vi är också beredda att rycka ut och svara på möjliga våldsutbrott och medicinska konsekvenser av den ekonomiska, sociala och politiska krisen. För att hjälpa hälso- och sjukvården att klara av en potentiellt akut försämring av situationen har vi donerat medicinsk utrustning till sjukhus i olika delar av landet, och ytterligare material kan komma att skänkas. Vidare har vi utbildat lokal medicinsk personal i att hantera ett stort antal skadade under kort tid, och erbjudit psykologisk första hjälpen till civilförsvaret och frivilliga räddningsgrupper. Under 2018 erbjöd Läkare Utan Gränser också medicinsk hjälp och psykologstöd till människor som påverkats av översvämningarna i Caicara del Orinoco i Bolivar och Charuguara i delstaten Falcon.

Hur ser hälsosituationen ut i landet?

Venezuela går igenom en ekonomisk och politisk kris som påverkar varje del av samhället. Det är en svår miljö att arbeta i, eftersom vi bara har team på vissa platser och det är svårt att bedöma de medicinska behoven i hela landet. Sedan 2015 har väldigt lite medicinsk data publicerats, vilket gör det svårt att få en generell förståelse.

På de ställen vi jobbar ser vi att hur engagerad och kunnig personal gör sitt bästa för att hjälpa människor, trots alla svårigheter. Oregelbundna leveranser av material och utrustning är vanligt, och infrastruktur och tillgången till medicinsk utrustning är högst bristfällig. Hyperinflationen i landet och bristen på investeringar i hälso- och sjukvårdssystemet gör det väldigt svårt att erbjuda kvalitativ vård. Vi ser dessutom att medicinsk personal, inklusive flera från våra egna team, bestämmer sig för att lämna landet. Detta har lett till en ökning av sjukdomar som malaria, som tidigare hölls under kontroll, och utbrott av sjukdomar som går att förebygga, som difteri och mässling.

Under 1960-talet var Venezuela en pionjär i utrotandet av malaria. Fortfarande finns kunskapen och institutionerna för att göra det, men självklart påverkas malariaprogrammet av att hälso- och sjukvårdssystemet är så hårt ansatt.

I Maracaibo, där vi jobbade till februari 2018, såg vi också att bristen på vård ledde till förseningar i akuta obstetriska och kirurgiska ingrepp.

Venezuelaner som korsat gränsen till Brasilien och Colombia och fått vård av våra team har pekat på bristen på mat och kvalitativ sjukvård som anledningarna att de lämnat Venezuela.

Vad har Läkare Utan Gränser för planer nu?

Läkare Utan Gränser fortsätter erbjuda sjukvård till de personer som behöver det mest. Vi är fast beslutna att utöka våra pågående insatser. I de fall det behövs kommer vi också att fortsätta erbjuda medicinsk hjälp till venezuelaner som lämnat landet för Brasilien, Colombia eller något annat land i regionen. All finansiering av Läkare Utan Gränsers arbete i Venezuela kommer från privatpersoner världen om.

Att vi inte använder några institutionella medel säkerställer vårt oberoende från politisk inblandning. Det är otroligt viktigt i ett så polariserat klimat som i Venezuela just nu.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare