Hoppa till huvudinnehåll

Våldet mot flyktingar vid serbiska gränsen måste upphöra

Publicerad 9 mars 2017

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I den övergivna lagerlokalen i Belgrad, Serbien, lever över 2 000 flyktingar. Bland dem barn så unga som åtta år.

I den övergivna lagerlokalen i Belgrad, Serbien, lever över 2 000 flyktingar. Bland dem barn så unga som åtta år.

Under de senaste månaderna har vi tagit emot ett ökat antal patienter i Serbien som utsatts för våld och förnedrande behandling av ungerska myndigheter vid gränsen mellan Serbien och Ungern. Nu uppmanar vi de ungerska myndigheterna att utreda och omedelbart stoppa dessa brutala metoder. 

Mellan januari 2016 till februari 2017 behandlade vi 106 människor med skador som ska ha begåtts av ungerska gränspatruller. Samtliga fall uppvisar ett liknande mönster av våld; skador från slag (54 fall), hundbett (24 fall), tårgas och pepparspray (15 fall) och andra skador (35 fall). Även ensamkommande barn utsattes för det brutala våldet: av 106 fall var 22 av dem under 18 år.

– Människor berättar att de blir slagna, tvingas ligga på marken medan poliser stampar på dem med sina stövlar, att deras kläder och skor beslagtas så att de tvingas gå barfota tillbaka till Serbien i snön och kylan. Blåmärken och andra symptom överensstämmer med den typ av våld som beskrivs, förklarar Christopher Stokes, Läkare Utan Gränsers generalsekreterare för det operativa centret i Bryssel, som just kommit tillbaka från Serbien.

"De tvingade mig ta av mig skorna och stå i snön i över en timme"."De tog av mig mig skorna och tvingade mig att stå i snön i över en timme."
Foto: Läkare Utan Gränser.

– Målet med den brutala behandlingen syftar till att hindra människor från att försöka ta sig över EU:s gränser. Det är chockerande att detta händer medan de europeiska ledarna väljer att blunda. Under Europeiska rådets möte den nionde mars, som hålls exakt ett år efter den officiella stängningen av den så kallade Balkanrutten, bör de europeiska ledarna diskutera huruvida denna brutalitet kommer fortskrida för att fortsätta skydda sina gränser.

Uppmanar till stopp av våld 

Enligt nya vittnesmål som vi har samlat in har våldets trappats upp och blivit allt mer förödmjukande under de senaste veckorna. Under de sista veckorna i februari, närmare bestämt natten mellan den 21 och 22 februari, tvingades nästan 240 personer tillbaka från Ungern. Dagen efter sökte över 20 människor vård på vår klinik i Belgrad efter att ha blivit svårt misshandlade.

"Vi sov inte långt från gränsen när vi vaknade upp med pepparspray i våra ögon.""Vi sov inte långt från gränsen när vi vaknade upp med pepparspray i våra ögon."
Foto: Läkare Utan Gränser.

– Detta är förmodligen bara början eftersom många av de människor vi möter vid gränsen, av olika skäl inte söker läkarvård för sina skador. De frivilliga grupperna som vi samarbetar med vid gränsen möter liknande fall i stort antal, fortsätter Christopher Stokes.

Vi uppmanar de europeiska myndigheterna och EU att se till så att rätten att söka asyl respekteras och att starkt fördöma alla former av misshandel vid sina gränser.

– Staket och våld är inte bara grymt och omänskligt, det är också ineffektivt och hindrar inte människor från att försöka ta sig över gränsen. Vi fortsätter att kräva säkra och lagliga vägar, som ska vara öppna för människor som söker skydd i Europa, avslutar Christopher Stokes.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Serbien sedan slutet av 2014 med att ge medicinsk och psykosocialt stöd, tak över huvudet, vatten och sanitet vid gränsövergångarna. Läkare Utan Gränser arbetat i Belgrad sedan januari 2016 i en mobil klinik som ger primärvård och psykosocialt stöd. Under hela 2016 har vi delat ut förnödenheter och förespråkat tillgång till hälsovård och skydd för de utsatta människorna som är fast i Serbien.

Relaterade nyheter

Mellan augusti 2016 och augusti 2017 erbjöd vi psykosocialt stöd till 550 asylsökande i Skaraborgs län.
Sverige

Rapport: Ett liv i limbo

En ny rapport visar att asylsökandes ovissa livssituation i Sverige påverkar deras psykiska hälsa negativt. Vi efterlyser fler insatser för att förbättra det psykosociala stödet till asylsökande.

Sverige

10 frågor till en asylsökande

Nyaz flydde till Sverige för två år sedan. Hans tillvaro här har varit en berg- och dalbana: han har flyttats runt mellan boenden, slängts mellan hopp och förtvivlan. Nyaz är orolig för att utvisas men försöker fokusera på skolan och på att lära sig nya saker. 

Situationen på de grekiska öarna är särskilt farlig för små barn som är mer känsliga för svåra väderförhållanden.
Grekland

Grekland: risk för människors hälsa och liv

För andra vintern i rad lever tusentals män, kvinnor och barn på de grekiska öarna under ovärdiga och hälsovådliga förhållanden. Vi utökar vårt humanitära arbete och uppmanar samtidigt EU och Greklands myndigheter att omedelbart flytta människor till fastlandet.

Kulturtolken Sanna Basyouny berättar om våra psykosociala aktiviteter för tre kvinnor från Syrien och Irak på ett asylboende.
Flyktingar i Europa

De bryter språkliga och kulturella barriärer

Kulturtolkar spelar en nyckelroll i vårt arbete med psykisk hälsa hos asylsökande. Med kulturtolkarnas hjälp kan våra rådgivare lättare förmedla det psykosociala stöd som hjälper asylsökande att utstå en livssituation präglad av ovisshet och oro.