Hoppa till huvudinnehåll
En läkare talar med en patient på Läkare Utan Gränsers vårdcentral i Aten
Foto: Läkare Utan Gränser / Evgenia Chorou
För att förbättra tillgången till sjukvård för migranter driver Läkare Utan Gränser en vårdcentral i Aten som erbjuder vård för sexuell och reproduktiv hälsa samt psykisk ohälsa.

Migration i Europa

Fler människor än någonsin tidigare har tvingats lämna sina hem på grund av konflikter, kränkningar av mänskliga rättigheter, klimatförändringar och de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin. Vi finns på plats i flera europeiska länder samt till havs och ger sjukvård, psykologiskt stöd och humanitär hjälp.

Flera år efter den så kallade flyktingkrisen 2015 ser vi fortfarande hur människor som flyr drunknar till havs, stoppas och tvingas tillbaka vid gränserna, nekas humanitärt stöd och kriminaliseras för att de söker skydd. Nya lagar och politiska förslag på EU- nivå och i medlemsländer påverkar människors liv och välbefinnande. De försvårar också för personer och organisationer som arbetar för att stötta dem som söker skydd och trygghet i Europa.

Migration i Europa – Läkare Utan Gränsers arbete

Vi driver flera migrationsprojekt i europeiska länder, däribland en sök- och räddningsinsats på Medelhavet

Norra Balkan

Sedan 2014 har Läkare Utan Gränser arbetat längs migrationsvägarna på Balkan för att ge vård och stöd till människor som lever i stor utsatthet. Genom åren har vi anpassat våra insatser till förändringar i människors rörelser och deras främsta behov.

I Serbien har vi inrättat mobila kliniker, dels vid gränsen mellan Serbien och Ungern och sedan 2023 även vid den södra gränsen mellan Serbien och Bulgarien.

Läkare Utan Gränser har dokumenterat och regelbundet fördömt våldsamma metoder som förekommer vid gränserna. Genom vårt arbete ser vi patienter som utsatts för våld och våra team har dokumenterat många vittnesmål om hur vakter tryckt tillbaka människor som försöker ta sig över gränsen.

Grekland

Läkare Utan Gränser har gett sjukvård och humanitärt stöd till asylsökande, flyktingar och migranter i Grekland sedan 1996. Under 2015 utökade vi vår verksamhet i landet för att tillgodose de humanitära behoven som uppstod då antalet människor på flykt som anlände till Grekland ökade markant. Vi startade akutinsatser på Lesbos, Samos och Chios samt på Tolvöarna, i Aten och Idomeni. Projekten tillhandahöll medicinsk- och psykisk sjukvård, tak över huvudet, vatten- och sanitetstjänster samt annan nödhjälp till flyktingar och migranter.

Vi har stannat kvar på de grekiska öarna för att ge medicinska konsultationer, socialt stöd och vård för psykisk ohälsa till människor på Lesbos och Samos. Våra team erbjuder också akut sjukvård till dem som nyss anlänt med båt.

Läs mer om vårt arbete i Grekland.

Italien

Läkare Utan Gränser har arbetat i Italien sedan 1998 för att stötta migranter, flyktingar och de mest sårbara och marginaliserade människorna.  

I Palermo driver vi ett projekt för rehabilitering av migranter som överlevt tortyr och våld, i samarbete med lokala myndigheter. Projektet har en tvärvetenskaplig inriktning och erbjuder medicinsk, psykologisk, social och juridisk hjälp till patienterna.

På platser där båtar kommer iland har vi ett mobilt team som assisterar med sjukvård och psykologiskt stöd. Vid behov stöttar de även på lokala mottagningscenter. Ett team är också redo att rycka in vid skeppsbrott längs Kalabriens och Siciliens kuster.

Läs mer om vårt arbete i Italien.

Frankrike

Läkare Utan Gränser började arbeta i Frankrike 1987 för att ge marginaliserade befolkningsgrupper, inklusive migranter, tillgång till vård. Sedan dess har verksamheten pågått till och från fram till den så kallade flyktingkrisen 2015. Då startade vi ett projekt för att ge stöd till migranter som fastnat i "Djungeln" i Calais, ett informellt läger där människor som ville korsa engelska kanalen levde under mycket svåra förhållanden.

Under de senaste åren har verksamheten inriktats mot ensamkommande minderåriga vars ålder ifrågasätts, en av de mest sårbara grupperna bland människor på flykt. De flesta av dem anländer ensamma, många har utsatts för våld under resan och i Frankrike saknar de information om sina lagliga rättigheter att söka skydd.

Läs mer om vårt arbete i Frankrike.

Belgien

Situationen för migranter och asylsökande i Belgien nådde ett krisläge under 2022, då mer än 8 000 personer, inklusive små barn, lämnades på gatan utan stöd. På grund av regeringens misslyckande med att ge skyddssökande människor tak över huvudet, och för att tillgodose deras alltmer otillfredsställda medicinska behov, öppnade Läkare Utan Gränser en tillfällig läkarmottagning framför Immigrationsbyråns registreringscenter i Bryssel i oktober 2022.

Våra team bevittnade ett betydande antal medicinska problem som var direkt kopplade till dåliga levnadsförhållanden. Bland annat upptäcktes fall av difteri varför vi inledde en vaccinationskampanj bland migranter och asylsökande.

Läs mer om vårt arbete i Belgien

Libyen

I slutet av 2022 fanns det mer än 650 000 migranter i Libyen. Den 1 januari 2023 uppskattade Internationella organisationen för migration (IOM) och FN:s flyktingorgan UNHCR att det fanns minst 3 287 personer i förvar under libyska myndigheters överinseende i hela landet.

Läkare Utan Gränsers team tillhandahåller primärvård, psykologiskt stöd, samt konsultationer för sexuell och reproduktiv hälsa på sjukvårdsinrättningar, inne i förvaren och på andra platser i städer där migranter befinner sig. Teamen identifierar sårbara personer och hänvisar dem till specialistvård på sjukhus och till andra organisationer i Tripoli som kan tillgodose deras särskilda behov.

Migranter rapporterar till vår personal hur de utsatts för olika former av våld, såsom fysisk misshandel och sexuellt och könsbaserat våld. De berättar även om godtyckliga gripanden och kvarhållande under omänskliga förhållanden, kidnappning, tvångsarbete, människohandel och separation av familjer.

Läs mer om vårt arbete i Libyen.

Polen

Läkare Utan Gränser återupptog verksamheten i Polen i mars 2022 för att stödja vår insats i Ukraina. I juli 2022 började vi även ge sjukvård till flyktingar från Ukraina genom ett samarbete med det polska hälsoministeriet. Genom detta projekt har våra team erbjudit kontinuitet i vården för ukrainska flyktingar med tuberkulos genom att länka dem till sjukvårdsinrättningar samt erbjuda psykologiskt och socialt stöd.

På grund av de fortsatta svårigheterna för personer som korsar gränsen mellan Belarus och Polen arbetar vi även i Podlasie-regionen nära gränsen till Belarus. Personer i behov av skydd och säkerhet tar sig över gränsen och av rädsla för att tvingas tillbaka måste de ofta gömma sig i skogen i dagar - vissa i veckor - innan de kan få humanitär och medicinsk hjälp. Vi arbetar i nära samarbete med andra organisationer och grupper inom civilsamhället för att tillgodose flyktingars och migranters mest akuta medicinska behov.

Litauen

Läkare Utan Gränser började erbjuda medicinskt och humanitärt stöd till migranter och asylsökande som kommer in i landet från Belarus i september 2021. Inledningsvis tillhandahöll våra team psykologisk vård vid nio gränsposteringar, där migranter och asylsökande hölls kvar under svåra förhållanden.

I januari 2022 började våra team arbeta i förvar för migranter i Kybartai och Medininkai. Verksamheten inom dessa förvar avbröts i maj 2022, eftersom Litauens statliga gränsbevakningstjänst skapade en miljö som skulle ha äventyrat medicinsk etik och humanitära principer, och i förlängningen vårdkvaliteten.

Läs om de låsta förvaren i Litauen

Lettland

Från juli till december 2022 hjälpte våra team migranter och asylsökande som hölls instängda på förvaren i Mucenieki och Daugavpils i Lettland. Förutom psykologiskt och psykosocialt stöd tillhandahöll våra team hygienpaket, mat, föremål som böcker, brädspel och skrivmateriel samt visst ekonomiskt stöd. Eftersom teamen inte fick obegränsad tillgång till patienterna var det dock svårt att ge vård som garanterade medicinsk sekretess och efterlevnad av medicinsk etik, och därför avslutades verksamheten i december.

Europas ansvar

De berättelser som vi får höra från våra patienter belyser EU:s åsidosättande av internationell rätt, inklusive rätten att söka asyl, skyldigheten att bistå människor i fara till sjöss och förbudet mot omänsklig, grym och förnedrande behandling och tortyr.

Läkare Utan Gränser kräver att EU erbjuder säkra och lagliga sätt att ta sig till Europa för dem som flyr från sina hemländer. EU:s flyktingpolitik tvingar annars människor på flykt att fortsätta lägga sina liv i händerna på människosmugglare och ta livsfarliga vägar över Medelhavet i läckande och överfulla båtar.

Vi kräver också bättre mottagningsvillkor i de europeiska länder dit flest flyktingar anländer. Italien och Grekland måste genast organisera sitt flyktingmottagande på ett bra och humant sätt: detta inkluderar tillgång till skydd, mat, vatten, sanitet, medicinsk och psykisk vård, samt tillgång till en fungerande asylprocess.

Den 17 juni 2016 fattade vi beslutet att sluta att ansöka om pengar från EU:s institutioner och medlemsländer. Det var en reaktion på EU:s omänskliga flyktingpolitik och användandet av humanitärt bistånd för att hålla migranter och asylsökande borta. Denna politik har utvidgats till fler länder sedan dess. 

Migration till Europa | Problemen med EU:s omänskliga migrationspolitik

Internationall rätt för flyktingar

Flyktingar är skyddade av internationell rätt. FN:s flyktingorgan (UNHCR) ansvarar för att flyktingar ska ha rätt att söka asyl, få stöd i form av mat, tak över huvudet och vård, samt för att skydda dem från våld och ta fram en permanent lösning på deras problem.

Läs mer om vårt arbete för att hjälpa flyktingar runt om i världen.

 

Uppdaterad 23 maj 2023.