Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Flyktingarna i flyktinglägret i Nyarugusu, Tanzania, köar för att få mat.

Nyanlända flyktingar i flyktinglägret i Nyarugusu, Tanzania, köar för att få mat.

Tanzania

I Tanzania hjälper Läkare Utan Gränser flyktingar från Burundi och Kongo-Kinshasa som nu bor i överfyllda läger med dåliga sanitära förhållanden. De har också svårt att få tillgång till hälso- och sjukvård.

Varför arbetar vi i Tanzania

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • ​Flyktingar och migranter

Bristande hygien innebär att människor riskerar att drabbas av sjukdomar som kolera. Det är också många i lägren som smittas av malaria och som har luftvägsinfektioner och diarrésjukdomar.

Enligt uppgifter från UNHCR fanns under 2015 nästan 200 000 flyktingar i Tanzania. De flesta kommer från grannländerna Burundi och Kongo-Kinshasa och många av dem har bott i Tanzania i 20 år. Den senaste tiden har antalet flyktingar från Burundi ökat avsevärt på grund av oroligheter i landet. Då många nyanlända drabbats av ett kolerautbrott satte vi upp två behandlingscenter. Det ena placerade vi på ett fotbollsstadium som fungerade som transitläger för flyktingar i Kigoma och det andra vid ett läger i Kagunga, några mil därifrån. Båda orterna ligger vid Tanganyikasjön i västra Tanzania.  

Flyktingläger i Nyarugusu

I maj 2015 började vi arbeta i Nyarugusu flyktingläger, västra Tanzania, och satte där upp ett behandlingscenter för kolera. Lägret har funnits i cirka 20 år på initiativ av UNHCR. I juni inträffade en ny flyktingvåg, som mest anlände 1000 personer från Burundi varje dag. Lägret blev snabbt överfyllt och tillsammans med andra humanitära organisationer kämpade vi med att se till att det fanns tillräckligt med vatten, mat, tält och medicinsk hjälp. Våra team distribuerade cirka 90 miljoner liter vatten. Vi hade mobila kliniker, program för att behandla undernäring och gav landets Röda Kors-sjukhus stöd för att ge intensivvård vid allvarlig undernäring.

I samarbete med hälsovårdsmyndigheterna, WHO och UNHCR drev vi en vaccinationskampanj mot kolera i flyktinglägret. Den omfattade totalt närmare 233 000 doser oralt vaccin. Kampanjen avslutades i juli och med gott resultat. Det skedde inget utbrott av kolera i lägret. Men vi behandlade nästan 19 000 personer, de flesta för malaria, diarréer och luftvägsinfektioner. I slutet av året startade vi hjälpinsatser gällande mental hälsa.

Nduta flyktingläger

I oktober satte vi upp ett sjukhus med 100 sängplatser i flyktinglägret i Nduta. Där behandlar vi undernäring och personer som utsatts för sexuellt våld. Vi har också team med mobila kliniker.  Från oktober till december hade vi nästan 17 600 patientbesök, assisterade vid 62 förlossningar och testade 9 535 för malaria varav två tredjedelar visade på smitta.

Vi försåg också lägret med 3 500 tält och distribuerade mer än 1 500 000 liter vatten.

Under 2015 hade vi:

  • 36 400 öppenvårdskonsultationer
  • 1 200 patienter som behandlades på våra undernäringsklniker
  • 650 personer som behandlades för kolera

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad 15 juli 2015

Det här arbetar vi med i Tanzania

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett barn undersöks för malaria i ett flyktingläger utanför Pauk Taw i delstaten Rakhine.

Malaria

Malaria är en infektionssjukdom som smittar via myggor. Det är främst barn under fem år som påverkas och dör av malaria.

Flicka vid floden Ruki i Mbandaka, Kongo-Kinshasa, en plats där många insjuknar i kolera.

Kolera

Kolera medför kraftiga diarréer och uppkastningar vilka orsakar vätskebrist. Sjukdomen kan vara livshotande om den smittade inte blir behandlad. 

Aktuellt om Tanzania

Nästan 300 000 människor lever i flyktingläger i nordvästra Tanzania.
Nyheter från fältet

Berättelser från ett flyktingläger

Nästan 300 000 människor lever i flyktingläger i nordvästra Tanzania. Livet i flyktinglägren är svårt och varje dag präglas av oro för hälsan och för framtiden.