Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Vårt arbete genom åren har visat att det bästa skyddet när man arbetar i en konfliktzon är att tillhandahålla oberoende, neutral och effektiv livräddande humanitär hjälp som uppskattas av lokalsamhället.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden i samband med väpnade konflikter väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Just nu pågår många väpnade konflikter runt om i världen. Vi arbetar i de flesta av de områden där det pågår konflikter såsom Afghanistan, Irak, Jemen, Centralafrikanska republiken och Sydsudan.

Krig och väpnade konflikter ökar vårdbehovet

Rädsla för våld och förföljelse kan få hela samhällen att lämna sin hem för att fly till säkrare platser. Och för dem som väljer att stanna kvar finns det ofta ingen sjukvård att tillgå.

När en konflikt bryter ut ökar behovet av vård för våldsrelaterade skador såsom skottskador. Men behovet öker även av normal sjukvård vid komplikationer i samband med förlossningar eller kroniska sjukdomar som hjärtproblem och diabetes.

Dessutom ökar depressioner och mental ohälsa bland befolkningen, inte minst i samband med sexuellt våld som är alltför vanligt förekommande i väpnade konflikter.

Vårt mål är att försöka möta alla dessa medicinska behov genom våra läkare, sjuksköterskor och logistiker som kan tillhandahålla specialiserad sjukvård och logistiskt stöd. 

Men en fråga som vi ständigt måste förhålla oss till är säkerheten och hur vi kan hjälpa människor på ett så säkert sätt som möjligt för vår personal.

I ett flertal av nu pågående konflikter, som Jemen och Syrien, ser vi hur humanitära organisationer, sjukvårdsinrättningar, sjukvårdspersonal, skolor och marknader utsätts för direkta attacker. Ibland som en del i krigföringen.

Utmaning som kräver Erfarna medarbetare 

Att arbeta i en krigszon under pågående konflikter kan vara en väldigt skrämmande och stressande erfarenhet. Därför skickar vi bara medarbetare som har erfarenhet av och utbildats i att arbeta under osäkra förhållanden och som själva är villiga att åka, medvetna om vilka risker de utsätter sig för.

Paul McMaster, en brittisk kirurg som har arbetat för oss under många år, tycker att uppdrag i konfliktzoner är extra utmanande. Efter sitt uppdrag i krigets Syrien där han behandlade sårade i en operationssal uppsatt i en grotta berättade han följande:

– Jag har arbetat på många tuffa platser med Läkare Utan Gränser - krigszoner som Sri Lanka, Elfenbenskusten och Somalia – men i de länderna kom faran från marken. I Syrien kom hotet alltid uppifrån. Det är en mycket mer förtryckande fara, att ha en helikopter hovrande ovanför sig.

Säkerhet prioriterat i konfliktområden

Även om vi måste acceptera att det är omöjligt att utesluta all risk för vår personal, så gör vi vårt yttersta för att hantera riskerna genom strikta säkerhetsprotokoll och förhållningssätt.

Innan vi påbörjar ett nytt projekt, och under pågående projekt, så utvärderar vi kontinuerligt riskerna. Varje projekt har specifika och anpassade säkerhetsprotokoll som innehåller strategier, säkerhetsåtgärder och ansvarsfördelning.

I dessa säkerhetsföreskrifter ingår bland annat att vi aldrig tillåter vapen på våra kliniker, kontor eller fordon. För våra patienter och personals säkerhet är det avgörande att det inte förekommer beväpnade människor på våra sjukhus. Självklart behandlar vi soldater som är i behov av vård, oavsett vilken grupp de tillhör, men då måste de och deras kollegor lämna vapnet utanför sjukhusområdet. Närvaron av beväpnade människor ökar risken för att våra byggnader blir måltavlor för attacker under pågående konflikter.

En logotype som skyddsväst

Vårt arbete genom åren har visat att det bästa skyddet vid arbete i en konfliktzon är att tillhandahålla oberoende, neutral och effektiv livräddande humanitär hjälp som uppskattas av lokalsamhället. Därför bär vår personal vit t-shirt med vår logotype – inte skottsäkra västar.

Våra projekt- och akutkoordinatorer ägnar en stor del av sin tid till att prata med alla beväpnade grupper i ett område i syfte att säkerställa vår personals säkerhet.

Ett sätt för oss att visa de stridande parterna att vi är oberoende är att våra insatser under världens konflikter finansieras med privata medel. Genom att vi inte tar emot bidrag från regeringar till våra projekt i krigsområden kan vi inte anklagas för att vara styrda av länder med intresse i konflikten.

Våra team är säkrast när alla inblandade uppfattar oss som den neutrala, opartiska och oberoende medicinska humanitära organisation vi är.

Vill du stödja vårt arbete? Läs mer om månadsgivande här!

Läs mer om

Kirurgi är ofta en fråga om liv och död

Kirurgi

Från rekonstruktiv ansiktskirurgi i Nigeria till krigskirurgi i Jemen – våra kirurgiska projekt fokuserar ibland på specifika behov och har andra gånger ett brett fokus, alltid beroende på vilka behov vi ser på plats.

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Sexuellt våld är vanligt i Rustenburg, Sydafrika. Vi driver klinik med vård för överlevare.

Sexuellt våld

Sexuella övergrepp förekommer på många håll i världen, även under fredstid. Kvinnor utsätts oftast, även inom familjen. Konsekvenserna kan vara stigmatisering, diskriminering och både psykiskt och fysiskt lidande. 

Aktuellt om Krig och väpnade konflikter

En anställd på Läkare Utan Gränser diskuterar problem med en soldat i Angola.
Nyheter från fältet

Kampanj om de humanitära principerna

De humanitära principerna om oberoende, neutralitet och opartiskhet är vägledande i Läkare Utan Gränsers arbete, såväl i fält som på hemmaplan i Sverige. Samtidigt ifrågasätts de allt oftare, både av politiker och väpnade aktörer i krigsområden.

Echaka Martiin från Kamerun som flytt undan våldet till Nigeria för ett år sedan.
Nyheter från fältet

Tusentals kamerunier söker skydd i södra Nigeria

Tiotusentals människor har under det senaste året flytt det utbredda våldet i de engelskspråkiga delarna av Kamerun för att söka skydd i delstaten Cross River i södra Nigeria. Vi finns på plats för att bistå människorna som flytt, men också lokalbefolkningen.

Plastikkirurgen Morten Kildal pratar med Catinka Agneskog om sitt arbete i Gaza, Palestina.
Nyheter från fältet

Podd: Plastikkirurgen Morten om skottskador i Gaza

I Läkare Utan Gränsers podcast berättar plastikkirurgen Morten Kildal om sitt arbetade i Gaza där han mötte oräkneliga unga pojkar och män med sönderskjutna ben. 

Haibata i Burkina Faso som tvingades fly tillsammans med sina barn.
Nyheter från fältet

Tusentals människor på flykt undan våld

Det eskalerande våldet i Burkina Faso har sedan i början av året lett till ett dussintal döda och drivit tusentals på flykt. De är nu i stort behov av hjälp.