Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Vårt arbete genom åren har visat att det bästa skyddet när man arbetar i en konfliktzon är att tillhandahålla oberoende, neutral och effektiv livräddande humanitär hjälp som uppskattas av lokalsamhället.

Väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Vi arbetar i de flesta av världens nu pågående konflikter såsom Syrien, Afghanistan, Irak och Centralafrikanska republiken

Inte bara krigsskador

Rädsla för våld och förföljelse kan få hela samhällen att lämna sin hem för att fly till säkrare platser. Och för dem som väljer att stanna kvar finns det ofta ingen sjukvård att tillgå.

När en konflikt bryter ut ökar behovet av vård för våldsrelaterade skador såsom skottskador, men även av normal sjukvård som komplikationer i samband med förlossningar eller kroniska sjukdomar som hjärtproblem och diabetes.

Dessutom ökar depressioner och mental ohälsa bland befolkningen, inte minst i samband med sexuellt våld som är alltför vanligt förekommande i konflikter.

Vårt mål är att försöka möta alla dessa medicinska behov genom våra läkare, sjuksköterskor och logistiker som kan tillhandahålla specialiserad sjukvård och logistiskt stöd.

Erfarna medarbetare en nödvändighet

Att arbeta i en krigszon kan vara en väldigt skrämmande och stressande erfarenhet. Därför skickar vi bara medarbetare som har erfarenhet av och utbildats i att arbeta under osäkra förhållanden och som själva är villiga att åka, medvetna om vilka risker de utsätter sig för.

Paul McMaster, en brittisk kirurg som har arbetat för oss under många år tycker att uppdrag i konfliktzoner är extra utmanande. Efter sitt uppdrag i Syrien där han behandlade sårade i en operationssal uppsatt i en grotta berättade han följande:

– Jag har arbetat på många tuffa platser med Läkare Utan Gränser - krigszoner som Sri Lanka, Elfenbenskusten och Somalia – men i de länderna kom faran från marken. I Syrien kom hotet alltid uppifrån. Det är en mycket mer förtryckande fara, att ha en helikopter hovrande ovanför sig.

Säkerhet en prioriterad fråga

Även om vi måste acceptera att det är omöjligt att utesluta all risk för vår personal, så gör vi vårt yttersta för att hantera riskerna genom strikta säkerhetsprotokoll och förhållningssätt.

Innan vi påbörjar ett nytt projekt, och under pågående projekt, så utvärderar vi kontinuerligt riskerna. Varje projekt har specifika och anpassade säkerhetsprotokoll som innehåller strategier, säkerhetsåtgärder och ansvarsfördelning.

I dessa säkerhetsföreskrifter ingår bland annat att vi aldrig tillåter vapen på våra kliniker, kontor eller fordon. För våra patienter och personals säkerhet är det avgörande att det inte förekommer beväpnade människor på våra sjukhus. Självklart behandlar vi soldater som är i behov av vård, oavsett vilken grupp de tillhör, men då måste de och deras kollegor lämna vapnet utanför sjukhusområdet. Närvaron av beväpnade människor ökar risken för att våra byggnader skulle kunna bli måltavla för attacker.

En logotype som skyddsväst

Vårt arbete genom åren har visat att det bästa skyddet när man arbetar i en konfliktzon är att tillhandahålla oberoende, neutral och effektiv livräddande humanitär hjälp som uppskattas av lokalsamhället. Därför bär vår personal vit t-shirt med vår logotype – inte skottsäkra västar.

Våra projekt- och akutkoordinatorer ägnar en stor del av sin tid till att prata med alla beväpnade grupper i ett område i syfte att säkerställa vår personals säkerhet.

Ett sätt för oss att visa de stridande parterna att vi är oberoende är att våra insatser finansieras med privata medel. Genom att vi inte tar emot bidrag från regeringar till våra projekt i krigsområden kan vi inte anklagas för att vara styrda av länder med intresse i konflikten.

Våra team är säkrast när alla inblandade uppfattar oss som den neutrala, opartiska och oberoende medicinska humanitära organisation vi är.

Vill du stödja vårt arbete? Läs mer om månadsgivande här!

Aktuellt om Väpnade konflikter

Den 3 oktober 2015 förstördes vårt sjukhus i Kunduz, Afghanistan, i ett amerikanskt flyganfall.
Nyheter från fältet

Riksdagsseminarium: Sjukvård i fara

Attacker mot sjukhus och medicinsk personal måste upphöra. Tillsammans med Svenska Röda Korset och Svenska Afghanistankommittén anordnar vi ett seminarium om hur regeringen bör agera.

Skadade efter en sjukhusbombning i norra Homs-distriktet, Syrien, i november 2015. Sedan början av 2016 har 13 vårdinrättningar i Syrien attackerats.
Nyheter från fältet

Hur många sjukhus kommer att bombas i år?

DEBATT | Tre attacker på sjukhus på tre månader. Endast i Jemen. Det är inte isolerade händelser utan tecken på en oroväckande global trend med attacker mot civila.

Det skadade sjukhuset Al Thawra i det belägrade Taiz.
Nyheter från fältet

Belägrad stad i Jemen får äntligen mediciner

Efter fem månaders intensiva förhandlingar har Läkare Utan Gränser lyckats leverera två lastbilar med mediciner och material till den belägrade staden Taiz i södra Jemen.

Detta är den tredje allvarliga incidenten på tre månader i sjukvårdsinrättningar som Läkare Utan Gränser stödjer. Den 27 oktober förstördes Haydan-sjukhuset av ett flyganfall.
Nyheter från fältet

Jemen: Ny sjukhusbombning dödar minst fyra

Ytterligare ett sjukhus som Läkare Utan Gränser stöttar i Jemen har utsatts för en attack som dödade minst fyra personer.