Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Vårt arbete genom åren har visat att det bästa skyddet när man arbetar i en konfliktzon är att tillhandahålla oberoende, neutral och effektiv livräddande humanitär hjälp som uppskattas av lokalsamhället.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden i samband med väpnade konflikter väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Just nu pågår många väpnade konflikter runt om i världen. Vi arbetar i de flesta av de områden där det pågår konflikter såsom Afghanistan, Irak, Jemen, Centralafrikanska republiken och Sydsudan.

Krig och väpnade konflikter ökar vårdbehovet

Rädsla för våld och förföljelse kan få hela samhällen att lämna sin hem för att fly till säkrare platser. Och för dem som väljer att stanna kvar finns det ofta ingen sjukvård att tillgå.

När en konflikt bryter ut ökar behovet av vård för våldsrelaterade skador såsom skottskador. Men behovet öker även av normal sjukvård vid komplikationer i samband med förlossningar eller kroniska sjukdomar som hjärtproblem och diabetes.

Dessutom ökar depressioner och mental ohälsa bland befolkningen, inte minst i samband med sexuellt våld som är alltför vanligt förekommande i väpnade konflikter.

Vårt mål är att försöka möta alla dessa medicinska behov genom våra läkare, sjuksköterskor och logistiker som kan tillhandahålla specialiserad sjukvård och logistiskt stöd. 

Men en fråga som vi ständigt måste förhålla oss till är säkerheten och hur vi kan hjälpa människor på ett så säkert sätt som möjligt för vår personal.

I ett flertal av nu pågående konflikter, som Jemen och Syrien, ser vi hur humanitära organisationer, sjukvårdsinrättningar, sjukvårdspersonal, skolor och marknader utsätts för direkta attacker. Ibland som en del i krigföringen.

Utmaning som kräver Erfarna medarbetare 

Att arbeta i en krigszon under pågående konflikter kan vara en väldigt skrämmande och stressande erfarenhet. Därför skickar vi bara medarbetare som har erfarenhet av och utbildats i att arbeta under osäkra förhållanden och som själva är villiga att åka, medvetna om vilka risker de utsätter sig för.

Paul McMaster, en brittisk kirurg som har arbetat för oss under många år, tycker att uppdrag i konfliktzoner är extra utmanande. Efter sitt uppdrag i krigets Syrien där han behandlade sårade i en operationssal uppsatt i en grotta berättade han följande:

– Jag har arbetat på många tuffa platser med Läkare Utan Gränser - krigszoner som Sri Lanka, Elfenbenskusten och Somalia – men i de länderna kom faran från marken. I Syrien kom hotet alltid uppifrån. Det är en mycket mer förtryckande fara, att ha en helikopter hovrande ovanför sig.

Säkerhet prioriterat i konfliktområden

Även om vi måste acceptera att det är omöjligt att utesluta all risk för vår personal, så gör vi vårt yttersta för att hantera riskerna genom strikta säkerhetsprotokoll och förhållningssätt.

Innan vi påbörjar ett nytt projekt, och under pågående projekt, så utvärderar vi kontinuerligt riskerna. Varje projekt har specifika och anpassade säkerhetsprotokoll som innehåller strategier, säkerhetsåtgärder och ansvarsfördelning.

I dessa säkerhetsföreskrifter ingår bland annat att vi aldrig tillåter vapen på våra kliniker, kontor eller fordon. För våra patienter och personals säkerhet är det avgörande att det inte förekommer beväpnade människor på våra sjukhus. Självklart behandlar vi soldater som är i behov av vård, oavsett vilken grupp de tillhör, men då måste de och deras kollegor lämna vapnet utanför sjukhusområdet. Närvaron av beväpnade människor ökar risken för att våra byggnader blir måltavlor för attacker under pågående konflikter.

En logotype som skyddsväst

Vårt arbete genom åren har visat att det bästa skyddet vid arbete i en konfliktzon är att tillhandahålla oberoende, neutral och effektiv livräddande humanitär hjälp som uppskattas av lokalsamhället. Därför bär vår personal vit t-shirt med vår logotype – inte skottsäkra västar.

Våra projekt- och akutkoordinatorer ägnar en stor del av sin tid till att prata med alla beväpnade grupper i ett område i syfte att säkerställa vår personals säkerhet.

Ett sätt för oss att visa de stridande parterna att vi är oberoende är att våra insatser under världens konflikter finansieras med privata medel. Genom att vi inte tar emot bidrag från regeringar till våra projekt i krigsområden kan vi inte anklagas för att vara styrda av länder med intresse i konflikten.

Våra team är säkrast när alla inblandade uppfattar oss som den neutrala, opartiska och oberoende medicinska humanitära organisation vi är.

Vill du stödja vårt arbete? Läs mer om månadsgivande här!

Läs mer om

Kirurgi är ofta en fråga om liv och död

Kirurgi

Från rekonstruktiv ansiktskirurgi i Nigeria till krigskirurgi i Jemen – våra kirurgiska projekt fokuserar ibland på specifika behov och har andra gånger ett brett fokus, alltid beroende på vilka behov vi ser på plats.

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Med hjälp av en docka visar en sjuksköterska hur en av våra patienter skadats under ett sexuellt övergrepp i Port Moresby, Papua Nya Guinea. FOTO: Philippe Schneider

Sexuellt våld

Sexuella övergrepp förekommer på många håll i världen, även under fredstid. Kvinnor utsätts oftast, även inom familjen. Konsekvenserna kan vara stigmatisering, diskriminering och både psykiskt och fysiskt lidande. 

Aktuellt om Krig och väpnade konflikter

Efter en rad flyganfall i Sana’a, Jemen, tog två sjukhus som vi stöttar emot 72 skadade och sex döda.
Nyheter från fältet

Allt fler skadade när strider i Jemen trappas upp

I takt med att striderna i Jemen intensifieras har våra vårdinrättningar tagit emot allt fler patienter med krigsrelaterade skador. Vi är extremt oroade och ser mycket allvarligt på utvecklingen.

Vår personal utför ett av många kejsarsnitt på sjukhuset Castor i Centralafrikanska republiken.
Nyheter från fältet

Med skottlossning runt knuten

"De senaste dagarna här på Castor-sjukhuset i Bangui har vi varit upptagna med ett stabilt inflöde av patienter i behov av kejsarsnitt och andra obstetriska ingrepp."
- Narkosläkaren Kariantti Kallio.

FN:s säkerhetsråd samlades den 28 september 2016 för att diskutera hur sjukvård ska skyddas i konflikter.
Nyheter från fältet

Tomma ord från FN om sjukhusbombningar

DEBATT | Den 3 maj antogs resolution 2286 av FN:s säkerhetsråd. I den förpliktigar sig många av världens länder att skydda hälso- och sjukvård i konflikter. Sedan dess har otaliga sjukhusbombningar inträffat. Hittills har resolutionen med andra ord bara varit ett tomt slag i luften.

Den 3 oktober 2015 förstördes vårt sjukhus i Kunduz, Afghanistan, i ett amerikanskt flyganfall.
Nyheter från fältet

Riksdagsseminarium: Sjukvård i fara

Attacker mot sjukhus och medicinsk personal måste upphöra. Tillsammans med Svenska Röda Korset och Svenska Afghanistankommittén anordnar vi ett seminarium om hur regeringen bör agera.