Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En patient på Läkare Utan Gränsers traumaklinik i Bujumbura, Burundi.

En patient på Läkare Utan Gränsers traumaklinik i Bujumbura, Burundi. 

Traumavård i Burundi

Läkare Utan Gränser fortsatte under 2017 arbetet i huvudstaden Bujumbura med att hjälpa traumapatienter. Andra insatser gällde den malariaepidemi som pågick i Gitega, en provins i centrala Burundi.

Sedan Burundis självständighet från Belgien 1962 har landet plågats av inbördeskrig och det finns fortfarande spänningar mellan folkgrupperna tutsi och hutu. 

Vårt arbete i Burundi 2017

Det privatägda sjukhuset I´Arche Kigobe, som stöttas av Läkare Utan Gränser, har 75 sängplatser och gav vård till traumapatienter och personer med brännskador. Även om våldet på senare år har minskat är såväl människor i Bujumbura som andra platser i landet utsatta för våld, särskilt i fattiga områden. Under året hade vi på sjukhuset närmare 19 000 patientbesök, remitterade 2 676 för vård och utförde mer än 4 000 operationer. Vi hade också mer än 1 000 besök som gällde psykisk ohälsa.

I september skedde en kraftig ökning av malaria i Gitega-provinsen. Vi hjälpte då 14 lokala vårdinrättningar och ett distriktssjukhus och behandlade drygt 36 800 patienter, en del av dem svårt sjuka. Vårt team bidrog också till att förbättra den lokala blodbanken och hade en rad aktiviteter i syfte att stärka kontrollen av infektionsrisk och behandling.

2017 i siffror:

  • 36 800 patienter behandlades mot malaria
  • 4 100 kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 15 november 2018. 

Det här arbetar vi med i Burundi

Ett barn undersöks för malaria i ett flyktingläger utanför Pauk Taw i delstaten Rakhine.

Malaria

Malaria är en infektionssjukdom som smittar via myggor. Det är främst barn under fem år som påverkas och dör av malaria.

Aktuellt om Burundi

En flicka opereras på traumacentret i Bujumbura.
Nyheter från fältet

Många skadade i granatexplosioner i Burundi

Läkare Utan Gränser har vårdat 61 skadade efter en rad granatexplosioner i Burundis huvudstad Bujumbura under måndagsmorgonen. Granaterna exploderade i olika delar av staden, främst på marknader. 

På grund oroligheterna i Burundi har över 100 000 människor flytt till Tanzania.
Nyheter från fältet

Burundi: 60 skadade i granatexplosioner

Läkare Utan Gränser har vårdat 60 personer som skadades i samband med granatexplosioner i olika kvarter i huvudstaden Bujumbura.

Kolera är en smittsam magtarmssjukdom som kan vara livshotande om den inte behandlas. Behandlingen består primärt av vätsketillförsel bestående av en blandning av rent vatten, socker och salt. FOTO: Luca Sola
Nyheter från fältet

Kolerautbrott bland flyktingar från Burundi

Ett kolerautbrott har drabbat överbefolkade läger i Tanzania där tusentals flyktingar från Burundi samlats för att söka skydd. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har 31 människor dött av sjukdomen och fler än 3000 har drabbats av akut diarré. I samarbete med lokala myndigheter öppnar vi center för behandling av kolera och vätskeersättningsstationer i lägren Kagunga och Kigoma.