Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Burundi har vi nu lämnat över verksamheten gällande fistel och malaria.

I Burundi har vi utfört fisteloperationer sedan 2010. Vi har utbildat tre inhemska läkare i fistelkirurgi och 2015 tog hälsovårdsmyndigheterna över ansvaret för de fall som återstår.

Burundi

Burundi är ett av världens fattigaste länder. Våren 2015 började Läkare Utan Gränser att arbeta i Burundis huvudstad Bujumbura som drabbats av ökat våld i samband med de kommande valen. 

Sedan Burundis självständighet från Belgien 1962 har landet plågats av inbördeskrig och det finns fortfarande spänningar mellan folkgrupperna tutsi och hutu. Vi har jobbat i Burundi sedan 1992. Idag finns vi på plats med 118 medarbetare i tre olika delar av landet. 

Varför arbetar vi i Burundi?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • Väpnad konflikt

Våren 2015 började Läkare Utan Gränser att arbeta i Burundis huvudstad Bujumbura, i västra Burundi, som drabbats av ökat våld i samband med de kommande valen. Mellan maj och juli stöttade vi flera enklare vårdinrättningar i närheten av de platser där demonstrationer ägde rum och kunde ge 120 patienter kostnadsfri vård. Vi utbildade också personal vid Prince Rwagasore-sjukhuset i Bujumbura att behandla traumapatienter och donerade läkemedel och medicinsk utrustning. Sedan juli månad har vi drivit ett traumacenter vid Arche-sjukhuset i Kigobe, norra Burundi. Centret har 43 sängplatser. Där finns bland annat två operationssalar och en intensivvårdsenhet. Personer som utsatts för våld får kostnadsfri medicinsk vård. I slutet av året hade vi behandlat närmare 700 patienter, drygt 400 av dem behövde läggas in.

På grund av tilltagande våldet flydde tiotusentals burundier över gränsen till Tanzania, där vi startade flera projekt.

Avslutat malariaprojekt

I januari 2015 avslutade vi det malariaprojekt som vi har haft i Kirundo, norra Burundi, och lämnade över det till landets hälsovårdsmyndigheter. Projektet har varit inriktat på att minska antalet dödsfall orsakade av allvarlig malaria. I den behandlingsstrategi som burundiska myndigheterna har antagit ingår nu läkemedlet artesunate, som ges intravenöst. Behandlingen går snabbare, är effektivare än andra preparat, och ger dessutom färre biverkningar.

Behandling av fistel

Efter fem år vid behandlingscentret i Urumuri kunde vi lämna över ansvaret till Gitega regionsjukhus i centrala Burundi. Verksamheten vid centret har varit inriktad på att hjälpa kvinnor som drabbats av fistel. Det gäller framför allt kvinnor med komplicerade förlossningar eller som utsatts för grova våldtäkter. En fistel innebär att ett hål uppstår i underlivet och som ger svåra inflammationer och inkontinens. Detta leder i sin tur ofta till social utstötning.

Sedan 2010 har vi behandlat närmare 1 800 kvinnor vid centret i Urumuri. De flesta av dem har blivit helt återställda. 

I Burundi Under 2015 hade vi:

  • 2 200 öppenvårdskonsultationer
  • 1 000 kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 26 juni 2016.

Aktuellt om Burundi

En flicka opereras på traumacentret i Bujumbura.
Nyheter från fältet

Många skadade i granatexplosioner i Burundi

Läkare Utan Gränser har vårdat 61 skadade efter en rad granatexplosioner i Burundis huvudstad Bujumbura under måndagsmorgonen. Granaterna exploderade i olika delar av staden, främst på marknader. 

På grund oroligheterna i Burundi har över 100 000 människor flytt till Tanzania.
Nyheter från fältet

Burundi: 60 skadade i granatexplosioner

Läkare Utan Gränser har vårdat 60 personer som skadades i samband med granatexplosioner i olika kvarter i huvudstaden Bujumbura.

Kolera är en smittsam magtarmssjukdom som kan vara livshotande om den inte behandlas. Behandlingen består primärt av vätsketillförsel bestående av en blandning av rent vatten, socker och salt. FOTO: Luca Sola
Nyheter från fältet

Kolerautbrott bland flyktingar från Burundi

Ett kolerautbrott har drabbat överbefolkade läger i Tanzania där tusentals flyktingar från Burundi samlats för att söka skydd. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har 31 människor dött av sjukdomen och fler än 3000 har drabbats av akut diarré. I samarbete med lokala myndigheter öppnar vi center för behandling av kolera och vätskeersättningsstationer i lägren Kagunga och Kigoma.