Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Två år gamla Marta får behandling på koleracentret i Port-a-Piment, Haiti.

Två år gamla Marta får behandling på koleracentret efter orkanen Matthew i Port-a-Piment, Haiti. 

Brister i sjukvården i Haiti

Politisk instabilitet, konflikter och naturkatastrofer har gjort Haiti till ett mycket fattigt land och det råder brist på sjukvård som människor har råd med.

Vårt medicinska arbete i Haiti fokuserar på att socialt våld, grupper utan tillgång till sjukvård, endemiska sjukdomar och naturkatastrofer.

I Haiti har Läkare Utan Gränser en rad aktiviteter för att kunna hantera akuta sjukdomsfall. Då en majoritet av befolkningen inte har råd att söka vård har vi infört kostnadsfri specialistvård på tre sjukhus i huvudstaden Port-au-Prince.

VÅRT ARBETE I HAITI 2017

Brännskador

Drouillard-sjukhuset, beläget nära slumområdet Cité Soleil, är landets enda specialistcenter som behandlar allvarliga brännskador. Detta är ett stort problem, framför allt kopplat till fattigdom. Ungefär hälften av patienterna är barn under fem år som skadats i olyckor i hemmet. Vårt team ryckte ut i över 1 300 akuta situationer och närmare 700 patienter skrevs in. Behandlingen omfattar kirurgi, smärtlindring, sjukgymnastik, psykologhjälp och infektionskontroll. Med hjälp av en avancerad teknik fick patienter också ny vävnad via transplantation. De flesta patienterna kom från huvudstadsområdet, men några hade remitterats från andra regioner och fått transport via ambulansflyg. Vi utbildade också vårdpersonal och påbörjade arbetet med att uppföra ett nytt sjukhus med 40 sängplatser.

Barn- och mödravård

Vid Centre de Référence d’Urgences Obstétricales, som har 176 sängplatser, kan gravida med livshotande komplikationer få hjälp. Det kan gälla bland annat havandeskapsförgiftning med krampanfall, blödningar och bristningar i livmodern. Här ges också vård av nyfödda med svårigheter att andas, låg födelsevikt och som behöver näringstillförsel. Under 2017 hjälpte våra team till vid närmare 4 900 förlossningar, 1 870 av dem genom kejsarsnitt. Vi gav också stöd vid psykisk ohälsa.

Traumavård

I Tabarre, som ligger i östra Port-au-Prince, finns ett sjukhus med omfattande insatser, bland annat kirurgi och sjukgymnastik, för patienter med trauma. Det kan till exempel gälla skottskador efter att personer utsatts för beskjutning eller att varit med om bilolyckor. Under året utförde vi drygt 6 500 operationer.

Dessa tre nämnda sjukhus byggdes upp efter den kraftiga jordbävningen 2010 och är avsedda att användas under en begränsad tid. Centret för barn- och mödravård är tänkt att stänga 2018 och det i Tabarre under 2019. Vi har under flera år arbetat för att förbättra specialistvården i landet genom att utbilda lokal personal.

Sexuellt våld

Ett oroväckande högt antal unga, särskilt yngre kvinnor och flickor, har utsatts för sexuellt våld. Men det saknas tillräcklig hjälp för dessa grupper. I huvudstaden är det särskilt många som drabbas och där har vi en klinik där människor kan få medicinsk hjälp och psykologstöd. 2017 fick 769 patienter behandling.

Primärvård i slumområde

Martissant, i huvudstaden Port-au-Prince, är landets näst största slumområde. Där har vi en vårdcentral för akuta fall som är öppen dygnet runt. Under året hade vi 35 800 patientbesök och tog in mer än 2 000 patienter. Vi har även ett projekt gällde vatten och sanitet för att förhindra spridning av kolera och utrota en viss mygga, Aedes, som kan föra med sig virus och därmed orsaka utbrott av flera sjukdomar, bland annat denguefeber.

Ida Torstensson berättar om sitt arbete som vatten- och sanitetsexpert i sydvästra Haiti efter orkanen Matthew.

Port-à-Piment och akutinsatser vid sjukdomar

Vår personal hjälper landets hälsovårdsmyndigheter med att övervaka situationen när det gäller sjukdomar som kolera. Efter att orkanen Matthew 2016 hade vi ett team som i Port-à-Piment, västra Haiti, vaccinerade mot kolera.

Port-à-Piment ligger i ett lantligt distrikt som drabbades hårt av orkanen. Vi stöttar den lokala vårdcentralen, framför allt när det gäller mödravård. Sedan vi började arbetet här har antalet födslar fyrdubblats.

2017 i siffror:

  • 13 000 större operationer

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 11 november 2018.

Aktuellt om Haiti

Nyheter från fältet

Podd: Kirurgen Johan om sheriffer, skalv och svek

Kirurgen Johan von Schreeb berättar i vår podd om sitt jobb i naturkatastrofer. Varför gjorde den svårt skadade killen på Haiti ett så djupt intryck?

En ung patient som utsatts för sexuellt våld besöker vår klinik i Port-au-Prince.
Nyheter från fältet

Sexuellt våld slår hårt mot Haitis unga

På vår klinik i Haitis huvudstad Port-au-Prince möter vi dagligen kvinnor och flickor med fruktansvärda historier om sexuella övergrepp i bagaget. Särskilt oroande är att 53 procent av dem är under 18 år.

För att hjälpa människor som drabbades av orkanen Matthew i Haiti delar vi nu ut byggmaterial, hygienartiklar, vattenförvaring och vattenreningstabletter, filtar och energikex.
Nyheter från fältet

Fortsatt stöd åt de drabbade i Haiti

Tre månader har gått sedan orkanen Matthew träffade Haiti. Efter att ha bistått med akut medicinsk vård ser vi nu till att 10 000 familjer i sydöstra Haiti, som drabbades hårdast av orkanen, får möjlighet att återuppbygga sina hem. 

Det här arbetar vi med i Haiti

Flicka vid floden Ruki i Mbandaka, Kongo-Kinshasa, en plats där många insjuknar i kolera.

Kolera

Kolera medför kraftiga diarréer och uppkastningar vilka orsakar vätskebrist. Sjukdomen kan vara livshotande om den smittade inte blir behandlad. 

Sexuellt våld är vanligt i Rustenburg, Sydafrika. Vi driver klinik med vård för överlevare.

Sexuellt våld

Sexuella övergrepp förekommer på många håll i världen, även under fredstid. Kvinnor utsätts oftast, även inom familjen. Konsekvenserna kan vara stigmatisering, diskriminering och både psykiskt och fysiskt lidande. 

När vi arbetar i naturkatastrofer använder vi ofta uppblåsbara fältsjukhus. Här i Filippinerna i samband med tyfonen Haiyan.

Naturkatastrofer

Efter mer än 40 års erfarenhet av katastrofarbete har vi blivit experter på att snabbt sätta in akutinsatser under naturkatastrofer.