Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Läkemedelsresistent tuberkulos har länge varit ett stort problem i Tjetjenien. Tillsammans med landets hälsovårdsmyndigheter arbetar vi med ett heltäckande program.

Läkemedelsresistent tuberkulos har länge varit ett stort problem i Tjetjenien, Ryssland. Tillsammans med landets hälsovårdsmyndigheter arbetar vi med ett heltäckande program.

Ryssland: tuberkulosvård i Tjetjenien

Läkare Utan Gränser har under 2016 fortsatt de program vi har när det gäller tuberkulos, psykisk ohälsa och hjärtsjukvård i Tjetjenien.

Ryska federationens territorium sprider sig från mitten av östra Europa vidare över norra Asien till kanten av Amerika - det är det största landet på jorden. Där bor 144,5 miljoner människor.

Vårt arbete i Ryssland 2016

Läkare Utan Gränser arbetar i Tjetjenien som varit drabbat av konflikt. Där driver vi projekt som fokuserar på tuberkulos, psykisk ohälsa och hjärtsjukvård. 

I många år har vi i nära samarbete med hälsovårdsmyndigheterna haft ett program för tuberkulos. Myndigheterna har nu fått ta över den del av programmet som gäller multiresistent tuberkulos och vi fokuserar i stället på extremt multiresistent tuberkulos. Vi har bland annat infört nya läkemedel som är mer effektiva än tidigare behandling. Programmet omfattar också laboratoriehjälp och psykosocialt stöd till patienter och deras familjer.

Under året har vi fortsatt vårda patienter som förutom extremt multiresistent tuberkulos även har diabetes. Vi genomför regelbunden kontroll av blodsockret och hjälper dem att klara av sin situation. Inom programmet för psykisk ohälsa gav våra team drygt 4 800 patienter individuellt psykosocialt stöd. Vi hade också ett flertal gruppmöten för personer som utsatts för våld.

Hjärtsjukvård

Vi fortsatte att stötta hjärtsjukvården vid akutsjukhuset i Grozny och på Urus-Martan-sjukhuset. Vi donerade läkemedel och medicinsk utrustning och arbetade på att höja vårdkvaliteten för akutpatienter. Därför arrangerade vi en kurs för sjukhusets kardiologer med inbjudna specialister från Medicinska Universitetet i Düsseldorf. Kursen gällde dels angiografi (en avbildningsteknik för att undersöka hjärtats kranskärl) och angioplastik (en process för att vidga förträngda blodkärl).

Under 2016 tog avdelningen akut emot 1 327 hjärtpatienter, 413 av dem fick hjälp genom angiografi, 397 genom angioplastik.

2016 i siffror:

  • 4 800 patientbesök för psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 8 november 2017.

Det här arbetar vi med i Ryssland

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig.