Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Läkemedelsresistent tuberkulos har länge varit ett stort problem i Tjetjenien. Tillsammans med landets hälsovårdsmyndigheter arbetar vi med ett heltäckande program.

Läkemedelsresistent tuberkulos har länge varit ett stort problem i Tjetjenien, Ryssland. Tillsammans med landets hälsovårdsmyndigheter arbetar vi med ett heltäckande program.

Ryssland

I republiken Tjetjenien har Läkare Utan Gränser flera program som gäller tuberkulos, mental hälsa och hjärt-kärlsjukdomar. Vi hjälper också migranter i Moskva med basal sjukvård.

Varför arbetar vi i Ryssland?

  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Mental hälsa

Läkemedelsresistent tuberkulos utgör ett allvarligt hot för invånare i Tjetjenien. Det är orsakat av dålig diagnostik och att patienter avbryter behandlingen. Vi driver där ett omfattande program för diagnos och behandling av tuberkulos. Där ingår också multiresistent och extremt multiresistent tuberkulos. I juli 2015 lämnade vi över den del av programmet som gäller patienter med multiresistent tuberkulos till hälsovårdsmyndigheterna. Vi inriktar oss nu på dem med den extremt multiresistenta formen genom nya behandlingsmetoder och läkemedel. I programmet ingår också laboratoriestöd och psykosocial hjälp till patienterna och deras familjer.

Vi har konstaterat att mellan 10 och 20 procent av patienter med extremt multiresistent tuberkulos även har diabetes, något som ytterligare försvårar behandlingen. Våra team har därför startat regelbundna informationsmöten och mätningar av blodsockernivåer.

I huvudorten Grozny och i de bergstrakter i Tjetjenien där det fortfarande förekommer våld har vi ett vårdprogram som gäller mental hälsa.

Hjärtsjukvård

På det statliga akutsjukhuset i Grozny fortsätter vi att stötta den avdelning som tar emot patienter med livshotande hjärtproblem. Vi donerar läkemedel och medicinsk utrustning, ger teknisk support och utbildar personal i att genomföra kranskärlsröntgen och angioplastik – en metod för att vidga trånga blodkärl. Under året fick 83 patienter avancerad behandling.

Vård i Moskva

Migranter från republiker i forna Sovjetunionen och från andra länder har haft tillgång till basal sjukvård genom ett av våra team i Moskva. De som behövde specialistvård remitterades till statligt styrda institutioner.

Under 2015 hade vi:

  • 5 100 konsultationer om mental hälsa, individuellt och i grupp
  • 65 patienter under behandling för multiresistent tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 15 juli 2016

Det här arbetar vi med i Ryssland

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig. 

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest.