Hoppa till huvudinnehåll

1. Inför ansökan: generella krav

Arkitekten Sally Thomas från Australien överser byggandet av en ny mödravårdsavdelning på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Agok, Sydsudan.
Foto: Corinne Baker / Läkare Utan Gränser

Att arbeta för oss är en utmaning. Humanitärt arbete ger dig möjlighet att hjälpa människor på ett konkret sätt. Du gör en oerhört viktig insats som är utvecklande både personligt och professionellt, samtidigt som du får en erfarenhet för livet.

Varje år skickas cirka 130 fältarbetare ut från Sverige. De jobbar inom medicinska områden, med logistik, eller inom annan typ av koordinering och expertfunktioner

Stämmer nedanstående påståenden in på dig kan du bli en av dem!

Jag är bosatt i Sverige eller Finland

Om du inte är bosatt i Sverige eller Finland bör du kontakta Läkare Utan Gränsers kontor i det land du är bosatt i. Du kan även kontakta något av våra huvudkontor i Amsterdam, Barcelona, Bryssel, Genève eller Paris och ansöka där. Kontaktinformation hittar du på vår internationella hemsida

Jag har rest eller arbetat i låg- och medelinkomstländer

Förståelse för de kontexter och länder vi arbetar i är ett grundläggande krav för att jobba för Läkare Utan Gränser.

Jag är flexibel och kan hantera stress

Många av våra projekt drivs i, eller i närheten av, konfliktområden. Miljön är ofta kaotisk och instabil och våra insatser vänder sig ofta till stora grupper av människor som befinner sig i nöd. Även i de mer stabila områden där vi arbetar kan den stora arbetsbördan och det faktum att man ofta delar bostad med sina kollegor innebära en extra stress. Som fältarbetare för oss måste du därför klara av en svår och oförutsägbar arbetsmiljö. Situationen kan ändras snabbt och då kan också din arbetsbeskrivning ändras. Även datumet för hemresan kan ändras på kort tid. Dessutom ändras ofta sammansättningen på ditt team och din arbetsplats under uppdragets gång. Flexibilitet är därför oerhört viktigt.

Jag är tillgänglig för uppdrag på 9-12 månader / Jag är kirurg, anestesiolog eller gynekolog/obstetriker och jag är tillgänglig för uppdrag på 3 månader

Varför måste jag vara tillgänglig för uppdrag på upp till 12 månader? Vi behöver fältarbetare som är beredda att vara på plats i 12 månader för att minimera omsättningen av personal och på så vis bibehålla stabilitet och kontinuitet i våra projekt. Vissa uppdrag är kortare pga säkerhet, isolering och/eller för att det rör sig om akuta insatser, men det till dessa projekt skickar man i första hand erfarna fältarbetare. Dessutom gör ett längre uppdrag att du får större möjlighet att förstå och lära dig projektet, dina uppgifter och hur organisationen fungerar. Tillhör du någon av följande yrkeskategorier: kirurg, anestesiolog, gynekolog/obstetriker eller narkosjuksköterska? Då kräver vi inte att du är tillgänglig lika länge eftersom du ofta har jourverksamhet.

Jag kan samarbeta och ingå i ett team

Som fältarbetare för oss lever och arbetar du tillsammans med andra. Arbetspassen är långa och många gånger är levnadsstandarden väldigt enkel med litet utrymme för privatliv. Som fältarbetare måste du därför vara tolerant, flexibel och trygg i dig själv. Förmågan och viljan att interagera med människor av olika nationaliteter och kulturer är central.

Jag har minst två års relevant arbetslivserfarenhet

Alla våra fältarbetare måste vara erfarna och kunniga för att klara av att göra ett bra jobb under svåra omständigheter. Du måste vara säker i din yrkesroll och kunna jobba självständigt under pressade förhållanden. För de flesta av våra fältarbetare ingår dessutom att hålla i vidareutbildning och kurser för andra anställda i projekten. Nästan alla positioner innebär att du kommer leda andra i arbetet, därför bör du ha erfarenhet eller läggning för arbetsledning. Om du vill veta mer om de exakta kvalifikationer vi söker för varje specifik yrkeskategori kan du läsa mer på respektive yrkessida.

Jag kan jobba under osäkra och instabila förhållanden

Som en humanitär medicinsk akutorganisation bistår vi människor i nöd och människor som utsatts för olika former av katastrofer eller konflikter oavsett vilken religiös, etnisk, politisk eller annan tillhörighet de har. Som ett resultat av detta pågår många av våra projekt i områden som drabbats av våld eller politisk oro. Det är därför viktigt att du som fältarbetare är så flexibel som möjligt inför det område du kommer att arbeta i så att vi kan säkerställa Läkare Utan Gränsers närvaro i dessa områden

Jag är fullt frisk och intar inte något läkemedel regelbundet

Under ett uppdrag utsätts man ofta för svåra förhållanden både fysiskt och psykiskt. Därför är det viktigt att din hälsostatus tillåter dessa påfrestningar och att du inte är i behov av regelbunden medicinering, då det också finns en risk för att läkemedel förstörs, blir stulna eller att du själv hamnar i en situation där du inte har tillgång till dina läkemedel. Bedömningen för att anses vara fullt frisk görs av en läkare och på individuell basis. Om du har något hälsoproblem som du är osäker på skulle tillåta dig att bli utsänd eller ej så kan du gärna kontakta oss för att diskutera detta: field.recruitment.sweden@lakareutangranser.se

Jag har läst all information om att arbeta för Läkare Utan Gränser

På de sidorna här på webben har vi försökt ge en så realistisk bild som möjligt av vad det innebär att arbeta i Läkare Utan Gränsers medicinska humanitära projekt och av vilka kvalifikationer vi eftersöker hos vår personal. Vi vill att du läser igenom informationen och därefter tar ställning till om Läkare Utan Gränser är en organisation som passar dig och de kunskaper och den arbetslivserfarenhet du har.

Stämmer ovanstående på dig? Här kan du ansöka >