Hoppa till huvudinnehåll

2. Ansökan

Foto: Fathema Murtaza
Aminata Turay och Beindu Fatorma är friska och får åka hem från Läkare Utan Gränsers ebolaklinik i Kailahun, Sierra Leone. Läkaren Javid från Storbritannien som behandlat dem säger farväl.

Varje ansökan behandlas individuellt. De kandidater som uppfyller kraven och passar mot de operationella behov vi har just nu, kallas till rekryteringsprocess i Stockholm eller online.

Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Länk till ansökningsformuläret finner du längst ned på sidan. 
 

Läs detta innan du fyller i ansökan!

Om du inte är bosatt i Sverige eller Finland ska du inte ansöka via det svenska kontoret. Då bör du kontakta Läkare Utan Gränsers kontor i det land du är bosatt i. Du kan även kontakta något av våra huvudkontor i Amsterdam, Barcelona, Bryssel, Genève eller Paris och ansöka där. Kontaktinformation hittar du på vår internationella hemsida
 

Lär känna oss

Läs igenom all information som finns på hemsidan om att arbeta för oss under: Yrkesprofiler, Ansökningsprocessen och Livet på uppdrag. Och kom gärna på en av våra informationskvällar, om du bor i närheten av en stad där de ges. Informationskvällarna i Stockholm hålls både på plats (om omständigheterna tillåter) och digitalt. 

Ta reda på så mycket som möjligt om humanitärt arbete och organisationen Läkare Utan Gränser innan du ansöker. Vi tycker att det är viktigt att man som utsänd personal vet vilken organisation man söker till, att man känner till dess ideologi och principer.
 

Ha dina uppgifter redo

I ansökan kommer du att behöva fylla i en hel del uppgifter som du förmodligen inte har i huvudet, därför kan du spara ner ansökan för att fortsätta senare. Tänk på att ha följande uppgifter till hands när du fyller i ansökan:

  • Tid och datum för anställningar, utbildningar och resor. Anställningstiden är lönegrundande efter det första året på utlandsuppdrag och därför behöver vi ha exakta datum.
  • När du fyller i referenser, tänk på att det bara är arbetsrelaterade referenser som är intressanta för oss och att det bör vara en person som varit överordnad dig i ditt yrkesliv.
  • Bifoga ett CV på engelska. 
  • Bifoga ett motivationsbrev på engelska. Här vill vi veta varför du ansöker till Läkare Utan Gränser och varför du vill arbeta i våra projekt.
     

Invänta svar

När du skickat iväg ansökan får du upp en bekräftelse på att den gått iväg. Du kommer bli kontaktad för att få veta om du gått vidare i rekryteringsprocessen. Om du inte hört något inom en månad är du välkommen att kontakta oss.

När du skickar in ansökan godtar du också att vi registrerar dina personliga uppgifter i vårt register och hanterar dem i enlighet med Dataskyddsförordningen. Om du blir rekryterad kommer dina persondata skickas till de olika operativa kontoren. Om du inte blir rekryterad kommer vi att spara dina data i upp till två år för vår statistik, efter det anonymiseras den.

Tänk på att om du blir kallad till rekryteringsprocess, och om du blir rekryterad, kan det ta upp till ett år innan du verkligen åker på uppdrag. Detta beror dels på vilka kurser du har att läsa och dels på att det kan dröja innan ett passande uppdrag dyker upp.

Vi ställer som krav att man ska kunna vara ute i 12 månader under sitt första uppdrag, tänk igenom hur du ställer dig till det innan du ansöker. Undantag görs för kirurger, gynekologer/obstetriker och anestesipersonal och som åker på kortare uppdrag pga. jourverksamhet.
 

Intyg att tillhandahålla

Så fort du har fått ett positivt svar på din rekryteringsprocess måste du tillhandahålla kopior på arbetsintyg, studieintyg och eventuell legitimation (gäller läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och psykologer). Om du har ett medicinskt yrke kommer även be dig tillhandahålla ett så kallat Certificate of Good standing för att arbeta utomlands. Du kan ansöka om Certificate of Good Standing via hosp@socialstyrelsen.se. Vi kommer kontrollera din legitimation mot Socialstyrelsens och IVO's (Instititutionen för Vård och Omsorg) register. 

Du ska även tillhandahålla utdrag ur polisens belastningsregister. Utdrag från Polisens belastningsregister samt Certificate of Good Standing tar vanligtvis några månader att få utfärdade därför är det bra att ansöka om dessa redan när du blir kallad för intervju.  
 

Frågor? 

Kontakta oss gärna på recruitment@lakareutangranser.se