Hoppa till huvudinnehåll

Anställningsvillkor och utveckling på svenska kontoret

Psykologen Xvier och hälsoinformatören Ella efter en dags arbete i Bangui, Centralafrikanska republiken.
Foto: Borja Ruiz Rodriguez / Läkare Utan Gränser

Genom utbildning och utveckling försäkrar vi att vår personal är engagerad, motiverad, känner stark tillhörighet till organisationen och våra humanitära principer. 

Introduktion 

Vi på Läkare Utan Gränser tycker det är viktigt att du så snabbt som möjligt kommer in i din nya roll och i organisationen. Du genomgår därför en gedigen introduktionsprocess samt uppföljningar med din närmaste chef. Du får lära dig allt om organisationen, träffa avdelningschefer och introduceras i dina arbetsuppgifter. När du blivit rekryterad kommer du gå en två dagars introduktionskurs i Stockholm, Induction Days. Där får du höra presentationer om vad vi på kontoret arbetar med för att stötta dem i fält, du får chansen att lära känna nya kollegor och inte minst diskutera och problematisera kring etik och moral i humanitärt arbete. 

För att kunna nå våra mål, att rädda liv och lindra nöd, är det viktigt att vår kontorspersonal har förståelse för våra fältuppdrag och de kontexter vi jobbar i. Därför uppdateras vi på kontoret kontinuerligt om våra fältuppdrag och pågående kris runt om i världen.
 

Professionell utveckling

Läkare Utan Gränsers anställda är nyckeln till kvalité och effektivitet i vårt jobb, därför tillhandahåller vi utbildning och utvecklingsmöjligheter som på ett relevant och effektivt sätt går i linje med organisationens behov, både nu och i framtiden. Genom utbildning och utveckling försäkrar vi även att vår personal är engagerad, motiverad, känner stark tillhörighet och att vara etiskt och moraliskt hängiven till Läkare Utan Gränsers principer. Du sätter mål tillsammans med din närmaste chef och har en årlig utvärdering av din prestation enligt kompetenserna som krävs för din position.

Som anställd på Läkare Utan Gränser kan du bli medlem i vår förening och vara med och påverka.
 

Anställningsvillkor på kontoret i Sverige

  • Läkare Utan Gränser Sverige tillämpar inte individbaserade löner. Lönerna sätts enligt Läkare Utan Gränsers löneskala. Läs om vår lönepolicy här. 
  • Arbetstid: 37,5 timmars arbetsvecka är heltid (möjlighet till flex)
  • Förmåner: Tjänstepension för alla över 25, sjukförsäkring, livförsäkring, arbetsskadeförsäkring, reseförsäkring och friskvårdsbidrag (upp till 2 000 kr/år).
  • Ingen karensdag och 100 % ersättning på lönen dag 2-14 vid sjukdom.
  • Semester: 25 dagar/år