Hoppa till huvudinnehåll

Utveckling och villkor på svenska kontoret

en anställd på Läkare Utan Gränsers svenska kontor sitter vid sitt skrivbord
Foto: Läkare Utan Gränser / Tove Tikkanen Jönn
Eugene Bushayija jobbar på HR-avdelningen.

Genom utbildning och utveckling försäkrar vi att vår personal är engagerad, motiverad, känner stark tillhörighet till organisationen och våra humanitära principer. 

Introduktion

Vi på Läkare Utan Gränser tycker det är viktigt att du så snabbt som möjligt kommer in i din nya roll och i organisationen. Du genomgår därför en gedigen introduktionsprocess samt uppföljningar med din närmaste chef. Du får lära dig allt om organisationen, träffa avdelningschefer och introduceras i dina arbetsuppgifter. När du blivit rekryterad kommer du gå en två dagars introduktionskurs i Stockholm, Induction Days. Där får du höra presentationer om vad vi på kontoret arbetar med för att stötta dem i projekten, du får chansen att lära känna nya kollegor och inte minst diskutera och problematisera kring etik och moral i humanitärt arbete. 

För att kunna nå våra mål, att rädda liv och lindra nöd, är det viktigt att vår kontorspersonal har förståelse för våra fältuppdrag och de kontexter vi jobbar i. Därför uppdateras vi på kontoret kontinuerligt om våra fältuppdrag och pågående kris runt om i världen.

Professionell utveckling

Läkare Utan Gränsers anställda är nyckeln till kvalité och effektivitet i vårt jobb, därför tillhandahåller vi utbildning och utvecklingsmöjligheter som på ett relevant och effektivt sätt går i linje med organisationens behov, både nu och i framtiden.

Genom utbildning och utveckling försäkrar vi även att vår personal är engagerad, motiverad, känner stark tillhörighet och att vara etiskt och moraliskt hängiven till Läkare Utan Gränsers principer. Du sätter mål tillsammans med din närmaste chef och har en årlig utvärdering av din prestation och Läkare Utan Gränsers värderingar och beteenden enligt kompetenserna som krävs för din position.

Som anställd på Läkare Utan Gränser kan du bli medlem i vår förening och vara med och påverka.

Anställningsvillkor på kontoret i Sverige

Läkare Utan Gränser Sverige omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och Unionen samt Akademikerförbunden och som reglerar arbetsvillkor på det svenska kontoret.
Därtill har Läkare Utan Gränser också förhandlat följande villkor: 

  • Läkare Utan Gränser Sverige tillämpar inga individbaserade löner. Lönerna sätts enligt hay-metoden (jobbutvärderingsmetod) och utifrån en fast löneskala. Löner justeras årligen utifrån kollektivavtalet och därtill tillämpar Läkare Utan Gränser Sverige en lönepolicy som ger medarbetare lojalitetstillägg och tillägg för tid i position. 
  • Arbetstid 37,5 timmars arbetsvecka med möjlighet till flextid. 
  • Utöver kollektivavtalade försäkringar omfattas medarbetare med Läkare Utan Gränser Sverige av en reseförsäkring samt en kompletterande hälsoförsäkring för de som arbetar 3 månader eller mer.
  • Normalt 30 dagars semester/år, en friskvårdstimme i veckan samt friskvårdsbidrag upp till 2 000 kr/år. 
  • Ingen karensdag samt extra kompensation vid sjukskrivning mellan dag 2-14. I praktiken får medarbetare 100% sjuklön från Läkare Utan Gränser Sverige mellan dag 1-14.  

 

Senast uppdaterad 5 januari 2023.