Hoppa till huvudinnehåll

Studentgrupper

Friends of MSF Sverige är ett nationellt nätverk av studentföreningar runt om i Sverige som genomför informations- och insamlingskampanjer för att stötta Läkare Utan Gränsers arbete.

Médecins Sans Frontières (MSF) översätts på svenska till Läkare Utan Gränser.  Vi ger medicinsk hjälp till människor som drabbats av konflikter, epidemier, katastrofer eller som inte har tillgång till sjukvård. Våra team består av tiotusentals sjukvårdspersonal, logistik- och administrativ personal som är sammanbundna av vår charter. Våra insatser styrs av medicinsk etik och principerna om opartiskhet, oberoende och neutralitet. Vi är en icke vinstdrivande, självstyrande och medlemsbaserad organisation.

Friends of MSF Sverige finns för att:
 

  • Öka medvetenheten och kunskapen om Läkare Utan Gränsers arbete runtom i världen samt om medicinska och humanitära frågor. 
  • Uppmuntra studenter i Sverige att överväga humanitärt arbete, genom till exempel Läkare Utan Gränser, som en möjlig karriär efter examen. 
  • Samla in medel till Läkare Utan Gränser och våra projekt, samt till specifika kampanjer.  
  • Stödja Läkare Utan Gränser i vårt påverkansarbete vid specifika kampanjer.  

Bli Friends of MSF

Material

Vi har begränsat med merch och annat material men ni kan alltid höra av er till oss om ni har ett specifikt behov. Vi kan alltid tillhandahålla bilder från vår verksamhet.

Korta videor är ett bra sätt att sprida information om Läkare Utan Gränsers arbete, olika medicinska teman och humanitära kriser där vi är på plats. På vår Youtube-kanal finns en mängd videor som ni gärna får använda! 

Läkare Utan Gränser på 2 minuter

Inspiration

Studentföreningen Friends of MSF - Linköping startades 2020. De har med framgång spridit kunskap om humanitära kriser och Läkare Utan Gränsers arbete genom aktivt arbete i sociala medier och med olika aktiviteter på sitt universitet. 

Kolla gärna in deras Facebook och Instagram för inspiration!