Hoppa till huvudinnehåll

Krigets trauma drabbar de nyfödda

Publicerad 16 juni 2017

I början av mars började vi ta emot allvarligt undernärda barn från västra Mosul. Flera människor som flytt från området berättade för oss att det inte fanns någon bröstmjölksersättning kvar och det var brist på mat och rent vatten. 

I Qayarrah, en stad cirka 60 kilometer söder om Mosul, öppnade vi därför en undernäringsklinik på sjukhuset. Majoriteten av patienterna på avdelningen är yngre än sex månader och har nyligen flytt tillsammans med sina familjer från områden som kontrolleras av Islamiska staten (IS).

I en krissituation kan kvinnor ha svårt att amma sina barn. De har många gånger upplevt traumatiska händelser och levt under fruktansvärda förhållanden. Det händer att desperata mödrar fyller nappflaskorna med te eller sockervatten i ett försök att hålla sina barn vid liv.

– Vi har frågat oss varför många kvinnor slutat amma sina barn, säger Megan Hock, ansvarig för undernäringskliniken i Qayarrah. Det finns många olika faktorer som spelar in, men vi vet också att ett av de största problemen är psykisk stress. Och de mammor som vi pratar med är under en stor psykisk stress.

Vissa mödrar lider själva av undernäring

På undernäringskliniken matas barnen med en speciell mjölk som ska få dem att öka i vikt. Samtidigt behandlas de för infektioner som diarré och luftvägsinfektioner, orsakade av dåliga levnadsförhållanden både i IS-kontrollerade områden och i flyktinglägren. Sedan i mars har vi behandlat 300 barn för undernäring på kliniken i Qayarrah.

– Situationen här blir bättre och bättre, trots det stora antalet intagna barn och mammor. Men vissa mödrar lider själva av undernäring, vilket gör situationen ännu svårare för deras barn, säger Mohammad, läkare som arbetar på sjukhuset i Qayyara.

Läkare Utan Gränser har arbetat kontinuerligt i Irak sedan 2006. För att garantera vårt oberoende, accepterar vi inte finansiering från någon regering, religiös kommitté eller internationellt organ för våra projekt i Irak utan förlitar oss enbart på privata donationer från allmänheten runt om i världen för att utföra vårt arbete. I Irak sysselsätter vi för närvarande över 1 600 människor.

Relaterade nyheter

En gammal sjukhussäng utanför Al Khansaa-sjukhuset i Mosul, Irak.
Irak

Barnfamiljer i Mosul väldigt utsatta

Irakiska Mosul har gått igenom en smärtsam tid. Allt fler människor återvänder till staden där sjukhusen saknar både personal och mediciner. Mitt i detta kaos föds Amran, en svårt sjuk pojke.

Förstörda butiker på en gata i Mosul, Irak.
Irak

Ett till synes oändligt elände

De Mosulbor som nu återvänder hem efter år av våld möts av en obeboelig stad. Raserade byggnader och infrastruktur innebär att de får bo i delvis eller helt förstörda hem, med begränsad tillgång till rent vatten, elektricitet och sjukvård. 

På Al Hamdaniya-sjukhuset i Mosul, Irak, ger vi långsiktig postoperativ vård och psykosocialt stöd.
Irak

Utan familj i krigets Irak

Vårt team hittade Karim, en ung man med cerebral pares, ensam i västra Mosul, Irak. Han hade lunginflammation och krampanfall. Vår personal kämpade för hans hälsa. Men hur skulle de hitta hans anhöriga? 

Barnläkaren Monica Thallinger tillsammans med Alia i västra Mosul, Irak, inför högtiden Eid.
Irak

”En skugga av sitt forna jag”

"Jag undrade om de psykologiska konsekvenserna var värre än hennes fysiska skador."
- Barnläkaren Monica Thallinger berättar om flickan Alia som hon mötte i västra Mosul, Irak.