Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En patient med läkemedelsresistent tuberkulos får hembesök i Kambodja.

En patient med läkemedelsresistent tuberkulos får hembesök i Kambodja.

Kambodja

2015 startade Läkare Utan Gränser ett malariaprojekt i norra Kambodja. Med avancerad diagnostik och behandling vill vi bekämpa den typ av malaria som utvecklat resistens mot det läkemedel, artemisinin, som hittills varit mest effektivt.

Varför arbetar vi i Kambodja?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott

Resistens mot malarialäkemedlet artemisinin har upptäckts i vissa delar av Kambodja. Det innebär att det blir svårare att behandla och eliminera malaria i dessa områden. Om parasiten sprids till andra delar av Asien eller Afrika skulle det kunna få mycket allvarliga följder. Det var också fallet då parasiten utvecklade resistens mot tidigare antimalarialäkemedel.

Preah Vihear, i norra Kambodja, där vi nu startat ett projekt, är en avlägsen gränstrakt där det råder stor brist på hälso- och sjukvård. Man har därför svårt att kontrollera malaria och där har vi konstaterat fall av artemisininresistent malaria. Projektet är framförallt inriktat på personer med störst risk att smittas, hur resistent malaria överförs och vilka strategier som är mest effektiva för att lokalt bekämpa denna typ av malaria. Vi har tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna och lokalsamhället arbetat för att öka medvetenheten och tidig upptäckt av nya fall.

Tuberkulos i Kampong Cham

Under 2015 började vi lämna över de omfattande vårdprogram för tuberkulos som vi drivit i Kampong Cham, en provins i östra Kambodja, till landets hälsovårdsmyndigheter och andra organisationer. Teamet lämnade också kvar den utrustning som krävs för upptäckt, behandling och uppföljning av tuberkulospatienter. Projektet avslutades vid årsskiftet men en sista uppföljning av patienter är planerad till sommaren 2016.

Våra insatser när det gäller tuberkulos har därmed nått sitt slut, men vi har träffat en överenskommelse med myndigheterna om att starta ett program för hepatit C under 2016.

Under 2015 hade vi i Kambodja:

  • 640 patienter som behandlades för tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 29 juni 2016.
 

Aktuellt om Kambodja

Kambodjanska män läser en informationsbroschyr om tuberkulos. FOTO: Matthew Smeal
Nyheter från fältet

BEKÄMPAR TUBERKULOS I KAMBODJA

Helen Tindall hade inte tänkt sig att åka till Kambodja. Men den extremt höga förekomsten av tuberkulos har gjort det till ett land som hon ogärna lämnar.

Läkare Utan Gränser informerar de äldre byborna om hur den uppsökande verksamheten för testning av tuberkulos fungerar. FOTO: Matthew Smeal
Nyheter från fältet

UPPSÖKANDE VERKSAMHET FÖR TESTNING AV TUBERKULOS

Det nuvarande hälso- och sjukvårdssystemet i Kambodja befinner sig vid bristningsgränsen. Vi har nu startat en uppsökande verksamhet för testning av tuberkulos. Målgruppen är personer med hög risk att drabbas av sjukdomen.