Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En patient visar upp sin medicin på Läkare Utan Gränsers hepatit C-klinik i Phnom Penh, Kambodja.

En patient visar upp sin medicin på Läkare Utan Gränsers hepatit C-klinik i Phnom Penh, Kambodja. 

Kambodja - vi bekämpar malaria och hepatit c

Under 2016 drev Läkare Utan Gränser flera projekt i Kambodja med målet att minska antalet fall av hepatit C och malaria.

Vårt arbete i Kambodja 2016

Nytt program mot hepatit C

I maj lanserade vi ett hepatit C program som omfattar kostnadsfri behandling av sjukdomen. Det är första gången detta sker i Kambodja. Trots att man inte vet hur pass många som kan vara smittade rör det sig uppskattningsvis om mellan två och fem procent av befolkningen.

Projektet är förlagt till Preah Kossamak-sjukhuset i Phnom Penh. Vårt team började med att screena patienter med hiv för att upptäcka om de också bar på hepatit C. I oktober utökade vi programmet genom att också undersöka patienter från sjukhusets hepatologiklinik. Resultatet visade att bara ett litet antal hivpatienter också bar på hepatit C. I slutet av året behandlades drygt 300 patienter och 183 stod på väntelistan.

Efter att projektet pågått ett halvår kunde vi konstatera att flertalet patienter med hepatit C var äldre, medianåldern låg på 55 år. 91 procent var över 40. Hälften av patienterna hade allvarliga leverskador.

Mål - utrota malaria

I norra Kambodja har vi ett projekt med målet att utarbeta strategier för att utrota malaria som visat sig resistent mot det hittills effektivaste läkemedlet, artemisinin. Det är framför allt viktigt att tidigt kunna ställa diagnos och inleda behandling om personen uppvisar symtom. Viktigt är också att personer som tillhör högriskgrupper frivilligt låter sig testas. Det gäller bland annat skogsarbetare och arbetare på plantager. Under året har mer än 3 000 personer testats utan att ha haft symtom av malaria. Det visade sig att 33 av dem bar på den allvarligaste formen av malaria. De fick då behandling för att minska risken för smittöverföring.

Vårt team ska fortsätta att driva projektet för att med effektiva metoder kunna förbättra hälsoläget i landet.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017.

 

Det här arbetar vi med i Kambodja

En viktig del för att hindra utbredningen av hepatit A, B och C är utbildning. Här i Pakistan. FOTO: Dominique Beels

Hepatit A, B och C

Hepatit A, B och C, eller smittsam leverinflammation, är alla virusinfektioner. De överförs på olika sätt men gemensamt är att de påverkar levern och orsakar gulsot. 

Aktuellt om Kambodja

Kambodjanska män läser en informationsbroschyr om tuberkulos. FOTO: Matthew Smeal
Nyheter från fältet

BEKÄMPAR TUBERKULOS I KAMBODJA

Helen Tindall hade inte tänkt sig att åka till Kambodja. Men den extremt höga förekomsten av tuberkulos har gjort det till ett land som hon ogärna lämnar.

Läkare Utan Gränser informerar de äldre byborna om hur den uppsökande verksamheten för testning av tuberkulos fungerar. FOTO: Matthew Smeal
Nyheter från fältet

UPPSÖKANDE VERKSAMHET FÖR TESTNING AV TUBERKULOS

Det nuvarande hälso- och sjukvårdssystemet i Kambodja befinner sig vid bristningsgränsen. Vi har nu startat en uppsökande verksamhet för testning av tuberkulos. Målgruppen är personer med hög risk att drabbas av sjukdomen.