Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Malawi arbetar Läkare Utan Gränser främst med hivbehandling. I början av2015 satte vi även in akutinsatser i samband med översvämningarna.

I samband med översvämningarna i början av 2015 evakuerades Yanesi Fulakison, gravid i nionde månaden, av vårt team på grund av graviditetskomplikationer. Tack vare teamets snabbhet överlevde både mor och barn. 

Stora problem med hiv i Malawi

Uppskattningsvis 980 000 personer som bor i Malawi har hiv. I landet har Läkare Utan Gränser flera projekt för att minska spridningen.

Landets ekonomiska svårigheter har slagit hårt mot hälso- och sjukvården. Dessutom har den internationella hjälpen minskat sedan 2014 på grund av korruptionsskandaler.

Trots detta kan vi konstatera att landets ambitiösa program för att bekämpa hiv har haft framgångar. Då Malawi är på väg att implementera WHO:s riktlinjer för hiv är behovet av fortsatt stöd viktigare än någonsin.

Vårt arbete i Malawi 2016

Hiv i Nsanje och Chiradzulu

I Nsanje-distriktet, södra Malawi, har vi ett decentraliserat program för hiv och tuberkulos som också omfattar barn som nyligen diagnostiserats med hiv. Vi stöttar distriktssjukhuset med vård av patienter med långt gången hiv, och även lastbilschaufförer och prostituerade i behov av vård får hjälp.

I Chiradzulu, också södra Malawi, har vi i 18 år samarbetat med landets hälsovårdsmyndigheter för att stötta patienter med hiv. Det pågår en flerårig process för att garantera patienterna en högkvalitativ vård den dag vi överlämnar projektet till myndigheterna. Nu inriktar vi arbetet framför allt på grupper som är svåra att nå. Det gäller bland annat ungdomar med hiv och patienter där behandlingen misslyckats och som behöver andra- eller tredjegradens antiretrovirala läkemedel.

Vid fem vårdcentraler i distriktet finns nu större möjligheter att kunna testa mängden virus. Där ges också förebyggande behandling av livmoderhalscancer.

Arbete i fängelser

I centralfängelserna i städerna Maula och Chichiri behandlar vi intagna för hiv och tuberkulos och har också allmän hälsovård. Under 2016 testades 97 procent av dem för hiv. 94 procent av dem som konstaterades ha viruset påbörjade behandling. Vi utökade insatserna också till två distriktsfängelser där intagna har sämre tillgång till vård.

Vi fortsatte att utveckla det ”korridorprojekt” som gäller boende längs vägarna mellan Beira i Mocambique och Malawi. Projektet omfattar också prostituerade, lastbilschaufförer och män som har sex med män. Totalt 1 930 prostituerade ingår i projektet.

Akutinsatser

Efter ett stort kolerautbrott vid Lake Chilwa i början av året startade vi en vaccinationskampanj som omfattade 108 400 personer. Vi använde en ny två-dos strategi för närmare 6 000 fiskare som är svåra att nå. Den innebar att de själva fick administrera en andra medicindos som skulle tas två veckor efter första dosen.

Vi avslutade ett projekt som pågått i nio månader med akuta insatser i Kapise på gränsen till Mocambique. Omkring 10 000 flyktingar från Mocambique hade tagit sig dit efter oroligheter i landet.

2016 i siffror:

  • 51 000 personer fick första linjens hiv-behandling
  • 45 800 patienter i öppenvård

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 10 november 2017.

Det här arbetar vi med i Malawi

Daw Than Hnit hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete mot hiv och aids. 

Aktuellt om Malawi

Flyktingar från Moçambique i Kapise, Malawi.
Nyheter från fältet

Usla villkor för flyktingar från Moçambique i Malawi

Tusentals människor har flytt från Moçambique till Malawi de senaste månaderna. Vår fältkoordinator berättar om situationen för flyktingarna.

Berita är lycklig över sin nyfödda dotter, trots att förödelsen och konsekvenserna av översvämningen kommer märkas i flera månader framöver.
Nyheter från fältet

ÖVERSVÄMNING I MALAWI: BERÄTTELSEN OM FLODENS DOTTER

Malawi drabbades nyligen av den största översvämningen i landets historia. Tre veckor efter naturkatastrofen kämpar människor fortfarande med att återvända till vardagen och att försöka förbereda sig på en tuff framtid – som att välkomna ett barn mitt i förödelsen.

Malawi har återigen drabbats av omfattande översvämningar och upp till 20 000 människor är nu fast i landets södra spets utan tillgång till mat och sjukvård.
Nyheter från fältet

MALAWI: TUSENTALS MÄNNISKOR UTAN HJÄLP EFTER ÖVERSVÄMNINGAR

Malawi har återigen drabbats av omfattande översvämningar och upp till 20 000 människor är nu fast i landets södra spets utan tillgång till mat och sjukvård. Det gör det svårt att förhindra eventuella sjukdomsutbrott.