Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Malawi arbetar Läkare Utan Gränser främst med hivbehandling. I början av2015 satte vi även in akutinsatser i samband med översvämningarna.

I samband med översvämningarna i början av 2015 evakuerades Yanesi Fulakison, gravid i nionde månaden, av vårt team på grund av graviditetskomplikationer. Tack vare teamets snabbhet överlevde både mor och barn. 

Malawi

2015 inträffade de största översvämningarna någonsin i Malawi - 176 personer miste livet och över 200 000 fick lämna sina hem. Läkare Utan Gränser svarade med akutinsatser under fem månader i Malawis södra delar.

Varför arbetar vi i Malawi?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott

Våra mobila kliniker hade 40 000 patientbesök och vi delade ut nödutrustning, som vattenrenare och myggnät, till mer än 13 000 hushåll och över 3 000 000 liter dricksvatten. Därmed kunde vi bromsa den koleraepidemi som brutit ut i Mocambique och spritts till Malawi.

VÅRD AV HIV

Trots framsteg de senaste åren med att förebygga hiv är det fortfarande omkring en miljon i Malawi som har hiv. Bara hälften av dem får behandling och nu har Malawis hälsovårdsmyndigheter lanserat en ambitiös plan för att bekämpa hiv. Det har skett genom ökade resurser och fokus på de mest utsatta och svåra att nå, som till exempel prostituerade.

I distriktet Chiradzulu, södra Malawi, kommer vi att under en fyraårsperiod successivt lämna över ansvaret när det gäller hiv till hälsovårdsmyndigheterna. Processen beräknas vara avslutad 2018. I detta distrikt har vi mer än 33 000 hivpatienter. 18 800 av dem följer ett sexmånadersschema som innebär att vi träffar dem två gånger om året. Patienterna upplever detta som positivt, det minskar personalens arbetsbelastning vilket innebär att de har mer tid att ägna sig åt mer komplicerade fall. På sju vårdcentraler har vi infört ett system som gör att man snabbt kan mäta mängden virus vid misstanke om behandlingen inte lyckats. Vi rekommenderar att man också i andra distrikt, där det är vanligt med hiv, decentraliserar vården.

I slutet av 2015 avslutade vi det hivprojekt som vi drivit under 18 år i Thyolo, södra Malawi, och som nu tagits över av landets hälsovårdsmyndigheter,

I Nsanje, södra Malawi, fortsätter vi att följa implementeringen av den policy som innebär att alla hivpositiva gravida kvinnor och ammande mödrar behandlas med antiretrovirala läkemedel, ARV. Detta för att förhindra att smittan överförs till barnet. Det program vi haft för att integrera vården av tuberkulos och hiv kommer att lämnas över till hälsovårdsmyndigheterna under 2016.

Fängelseprojekt

Vi fortsatte också det treårsprojekt vi driver på landets två centralfängelser, det ena i huvudstaden Lilongwe och det andra i Blantyre, en stad i södra Malawi. Målet är att genom ökad diagnostik och tillgång till behandling minska risken för smittöverföring av hiv och tuberkulos i fängelserna där trängseln är stor i de överfyllda lokalerna.

Det så kallade korridorprojektet fortsatte också under 2015. Det innebär att lastbilschaufförer och prostituerade nära gränsen mellan Malawi och Mocambique har möjlighet att testas för hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Vårt team arbetade också på andra sidan gränsen längs den trafikerade vägen mellan Beira och Tete i Mozambique. Läs mer om det här.

Akutinsatser

I april utbröt främlingsfientliga våldsamheter ut i Sydafrika. Vi stöttade då hälsovårdsmyndigheterna med medicinsk vård och psykologhjälp till närmare 4 000 malawier. Flertalet av dem hade tvingats återvända till Malawi. Tre månader senare ställde vi upp med mobila kliniker i Kapise, nära gränsen till Mocambique, för att hjälpa personer som flytt undan våld som brutit ut i Tete-provinsen. Vågen av flyktingar har fortsatt också under 2016. 

Under 2015 hade vi i Malawi:

  • 100 300 öppenvårdskonsultationer
  • 46 800 personer som fick första linjens ARV-behandling

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 1 juli 2016.

Det här arbetar vi med i Malawi

Daw Than Hnit hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete mot hiv och aids. 

När vi arbetar i naturkatastrofer använder vi ofta uppblåsbara fältsjukhus. Här i Filippinerna i samband med tyfonen Haiyan.

Naturkatastrofer

Efter mer än 40 års erfarenhet av katastrofarbete har vi blivit experter på att snabbt sätta in akutinsatser under naturkatastrofer.

Aktuellt om Malawi

Flyktingar från Moçambique i Kapise, Malawi.
Nyheter från fältet

Usla villkor för flyktingar från Moçambique i Malawi

Tusentals människor har flytt från Moçambique till Malawi de senaste månaderna. Vår fältkoordinator berättar om situationen för flyktingarna.

Berita är lycklig över sin nyfödda dotter, trots att förödelsen och konsekvenserna av översvämningen kommer märkas i flera månader framöver.
Nyheter från fältet

ÖVERSVÄMNING I MALAWI: BERÄTTELSEN OM FLODENS DOTTER

Malawi drabbades nyligen av den största översvämningen i landets historia. Tre veckor efter naturkatastrofen kämpar människor fortfarande med att återvända till vardagen och att försöka förbereda sig på en tuff framtid – som att välkomna ett barn mitt i förödelsen.

Malawi har återigen drabbats av omfattande översvämningar och upp till 20 000 människor är nu fast i landets södra spets utan tillgång till mat och sjukvård.
Nyheter från fältet

MALAWI: TUSENTALS MÄNNISKOR UTAN HJÄLP EFTER ÖVERSVÄMNINGAR

Malawi har återigen drabbats av omfattande översvämningar och upp till 20 000 människor är nu fast i landets södra spets utan tillgång till mat och sjukvård. Det gör det svårt att förhindra eventuella sjukdomsutbrott.