Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Ukraina förser vi vårdinrättningar med läkemedel och annat medicinskt material för att underlätta behandlingen av sårade. Samt ger psykologstöd och behandlar tuberkulos.

I Debaltseve gör vi bland annat hembesök hos äldre patienter som inte kan uppsöka sjukvård.

Ukraina

I början av 2015 eskalerade stridigheterna mellan Ukrainas armé och de självständigförklarade folkrepublikerna Donetsk och Luhansk. Det hade en förödande effekt på invånarna i konfliktområdet.

Varför arbetar vi i Ukraina?

  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • Väpnad konflikt

Läkare Utan Gränser utökade snabbt stödet till sjukhus på båda sidor om frontlinjen. Men striderna gjorde det svårt för boende i städer nära fronten att ta sig därifrån och för våra team att nå de värst drabbade områdena. Vårdinrättningar utsattes för regelbundna bombningar, personal tvingades fly och tusentals människor saknade tillgång till vård. Minsköverenskommelsen i februari ledde till ett eldupphör.

Under 2015 donerade vi läkemedel och medicinsk utrustning till mer än 350 vårdinrättningar på båda sidor om fronten. Närmare 1 000 patienter med krigsrelaterade skador fick behandling och mer än 61 000 fick behandling för kroniska sjukdomar. Dessutom assisterade vi 5 100 kvinnor vid förlossning. Våra team hade också omkring 160 000 patientbesök rörande allmänvård och 12 000 för mental hälsa i samarbete med hälsovårdsmyndigheterna.

Läkemedel

Även om Minsköverenskommelsen ledde till att stridigheterna trappades ner så fortsatte bombningar i flera områden. På båda sidor om demarkationslinjen fanns fortfarande behov av medicinsk hjälp. Det rådde brist på läkemedel och priserna hade gått upp kraftigt. Invånarna hade svårt att få tag på antibiotika, smärtstillande läkemedel och psykofarmaka, likaså läkemedel för kroniska sjukdomar som högt blodtryck, diabetes, hjärt- och njursjukdomar. Det saknades också nödvändiga läkemedel för att kunna behandla tuberkulos och hiv, samt vaccin för mässling och polio.

Vi var en av de viktigaste leverantörerna av läkemedel för kroniska sjukdomar till sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden i östra Ukraina. Våra team försåg mer än 5 000 diabetespatienter med insulin på 16 sjukhus i sex regioner. I två regioner, Donetsk och Gorlovka, fick patienter med allvarlig njursvikt hjälp med dialys.

I 80 städer och byar i regionerna Donetsk, Luhansk, Artemovsk, Mariupol och Debaltseve hade vi mobila team som gav bofasta och internflyktingar basal hälso- och sjukvård och stöd för mental hälsa.

Psykologstöd

Våra psykologer hade möten, både på individnivå och i grupp, för dem som påverkats av konflikten. Till dessa möten bjöds också internflyktingar och sårade in, såväl äldre som barn. Vår personal utbildade sjukvårdspersonal, lärare och socialarbetare.

Behandling av tuberkulos

Sedan 2011 har vi haft ett tuberkulosprogram inom fångvårdsystemet i Donetsk för behandling av multiresistent tuberkulos. Vi fortsatte programmet fram till slutet av oktober. Vi utökade samtidigt stödet till patienter inom fångvården i Mariupol, Artemovsk, Dnepropetrovsk och Zhdanivka.

Hjälp vid gränsövergångar

Våra team startade förstahjälpen insatser vid flera gränsövergångar där människor under lång tid köade för att korsa gränsen.

Avslutade aktiviteter

Trots att vi under kriget lyckats arbeta på båda sidor om frontlinjen i nästan ett år tvingades vi i september avsluta våra aktiviteter efter beslut från den självutnämnda folkrepubliken Luhansk. Också i Donetsk fick vi i oktober vårt tillstånd att verka i landet indraget. Vi måste därmed lämna tusentals utsatta människor utan tillgång till medicinsk vård.

Under 2015 hade vi:

  • 166 700 öppenvårdskonsultationer
  • 13 700 konsultationer om mental hälsa, individuellt och i grupp
  • 180 patienter som fick behandling för multiresistent tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Informationen om konflikten är från senare datum.

Senast uppdaterad: 1 juli 2016.

Det här arbetar vi med i Ukraina

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Vi stödjer med terapi i världens största flyktingläger Dadaab, Kenya.

Mental hälsa

Vi erbjuder psykosocialt stöd både som en del i arbetet vid akuta insatser som naturkatastrofer, och som en integrerad del i befintliga projekt.

Aktuellt om Ukraina

Tusentals kvarlämnade i Ukraina, värst drabbade är äldre.
Nyheter från fältet

Tusentals kvarlämnade nära frontlinjen i Ukraina

Konflikten utbröt för två år sedan men tusentals har glömts bort och lämnats kvar nära frontlinjen. Mest utsatta är tuberkulospatienter och äldre.

Sedan 2011 har Läkare Utan Gränser behandlat patienter inom fängelsesystemet som lider av läkemedelsresistent tuberkulos. Dessa omkring 150 patienter kommer sakna tillgång till behandling när vi tvingas lämna Donetsk.
Nyheter från fältet

Ukraina: Läkare Utan Gränser återigen anklagade på falska grunder

Den Humanitära Kommittén i Folkrepubliken Donetsk har i media framfört felaktiga påståenden om Läkare Utan Gränsers medicinska arbete i området.

Ukraina: vi tvingas lämna Donetsk. Många utan sjukvård.
Nyheter från fältet

Ukraina: vi tvingas lämna Donetsk

Läkare Utan Gränser måste upphöra med all medicinsk verksamhet i Donetsk, Ukraina. Ett myndighetsbeslut som innebär att tusentals människor ej får tillgång till sjukvård.

En av våra mobila kliniker i Lugansk förser patienter med mediciner.
Nyheter från fältet

Läkare Utan Gränser bemöter falska anklagelser från myndigheter i Lugansk

För ungefär två veckor sedan framförde myndigheterna i Lugansk anklagelser i media mot Läkare Utan Gränser och vår hantering av läkemedel, inklusive psykofarmaka.