Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Ukraina förser vi vårdinrättningar med läkemedel och annat medicinskt material för att underlätta behandlingen av sårade. Samt ger psykologstöd och behandlar tuberkulos.

I Debaltseve gör vi bland annat hembesök hos äldre patienter som inte kan uppsöka sjukvård.

Konflikten i Ukraina

I Ukraina fortsatte vi vårt arbete med mobila kliniker och läkemedelsresistent tuberkulos. Vi utökade också insatserna när det gällde att ge medicinsk hjälp och psykologstöd.

I östra Ukraina fortsatte den pågående konflikten under 2016. Politiska försök att hitta en lösning gjorde få framsteg och invånare nära fronten drabbades hårt av våldet.

Vårt arbete i Ukraina 2016

Sjukvård och psykologstöd i konfliktområdet

Läkare Utan Gränser fortsatte att ha mobila kliniker längs frontlinjen. Vi utökade också insatserna när det gällde att ge medicinsk hjälp och psykologstöd till boende i områden som kontrolleras av landets regering. Även de som tvingats flytta fick hjälp.

Alla familjer här har drabbats hårt av konflikten. Taisiya Gregorivnas

82-åriga änkan Taisiya Gregorivnas hem i östra Ukraina har träffats flera gånger av granater.

Våra psykologer arbetade på 26 platser i södra delen av konfliktområdet. De tog emot drygt 3 000 patienter med akut eller kronisk stress. Många hade förlorat släktingar eller vänner under konflikten, eller tvingats fly då deras hem hade förstörts. Vi ordnade också gruppmöten för äldre personer inklusive för dem som tvingats fly.

Vi såg till att människor med kroniska sjukdomar som diabetes och högt blodtryck fick behandling. Under året hade vi drygt 27 830 patientbesök.

Våra team arbetade på 40 platser i och runt om staden Bakhmut och hjälpte över 40 000 av lokalbefolkningen och 10 000 flyktingar. I juli hade förhållandena förbättrats lokalt och människor kunde få den vård de behövde vilket innebar att våra team kunde lämnade området. På andra platser donerade vi läkemedel och lämnade över våra aktiviteter, utrustning och förråd till andra organisationer.

Läkemedelsresistent tuberkulos

Vi fortsatte vårt arbete med att stötta och behandla människor i fängelse med läkemedelsresistent tuberkulos i Mariupol och Bakhmut och Dnipro. Förutom medicinsk vård ger vi psykosocialt stöd till patienter som genomgår en tuff behandling av tuberkulos.

2016 i siffror:

  • 3 100 patientbesök för psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 november 2017.

Aktuellt om Ukraina

Andrij Konovalov tillfrisknade från hepatit C 2015. Nu använder han sin erfarenhet för att hjälpa patienter med sjukdomen.
Nyheter från fältet

Den tysta sjukdomen: patienter med hepatit C i Ukraina

I Ukraina har fem procent av befolkningen hepatit C. Numera finns effektiv behandling mot denna virussjukdom som annars ofta leder till döden – problemet är att den sällan är tillgänglig. 

I december startade vi en mobil klinik som tillhandahåller sjukvård och psykologsamtal till invånarna i byn Opytne, östra Ukraina.
Nyheter från fältet

Ukraina: Vård till invånare vid frontlinjen

Varken vård eller viktiga mediciner finns att tillgå i byn Opytne i östra Ukraina. För att hantera situationen har vi startat en mobil klinik som tillhandahåller sjukvård och psykologsamtal till byborna. 

Tusentals kvarlämnade i Ukraina, värst drabbade är äldre.
Nyheter från fältet

Tusentals kvarlämnade nära frontlinjen i Ukraina

Konflikten utbröt för två år sedan men tusentals har glömts bort och lämnats kvar nära frontlinjen. Mest utsatta är tuberkulospatienter och äldre.

Det här arbetar vi med i Ukraina

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Vi stödjer med terapi i världens största flyktingläger Dadaab, Kenya.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa. Vi erbjuder psykosocialt stöd både som en del i arbetet vid akuta insatser som naturkatastrofer, och som en integrerad del i befintliga projekt. 

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig.