Hoppa till huvudinnehåll

3. För dig som blivit antagen

Ett team från Läkare Utan Gränser i Calais, Frankrike, där vi byggde skydd av trä åt flyktingar som levde under svåra förhållanden.
Foto: Yann Geay / Läkare Utan Gränser

Det är alltid behovet i fält som styr. Det innebär att det kan bli långa väntetider, ibland upp till flera månader, innan du erbjuds ett uppdrag.

Om du blir antagen måste du tillhandahålla kopior på arbetsintyg, studieintyg och eventuell legitimation (gäller läkare, sjuksköterskor och barnmorskor). Om du har ett medicinskt yrke kommer även be dig tillhandahålla ett så kallat Certificate of Good standing för att arbeta utomlands. Du kan ansöka om Certificate of Good Standing via hosp@socialstyrelsen.se Vi kommer kontrollera din legitimation mot Socialstyrelsens och IVO's (Instititutionen för Vård och Omsorg) register. 

Du ska även tillhandahålla utdrag ur polisens belastningsregister. Utdrag från Polisens belastningsregister samt Certificate of Good Standing tar vanligtvis några månader att få utfärdade därför är det bra att ansöka om dessa redan när du blir kallad för intervju. 

MATCHNING TILL UPPDRAG

Som fältarbetare rekryteras man till en pool. När du har blivit antagen genom rekryteringsprocessen så är därefter nästa steg att vi matchar dig till en ett uppdrag som passar din profil. Det är alltid behovet i fält som styr, vilket innebär att det kan bli långa väntetider, från några månader upp till ett år, innan du erbjuds ett uppdrag. Det innebär också att du ska vara beredd att arbeta i länder som är instabila. 

När det är dags för avfärd får du hälsokontroll och vaccinationer som bekostas av oss. Du får även grundläggande information om ditt uppdrag samt praktisk adminstrativ information på kontoret i Stockholm. Mer detaljerad information om projektet, dina arbetsuppgifter och situationen i det land där du ska arbeta ges antingen på något av de europeiska huvudkontoren eller på koordinationskontoret i insatslandet. 

Det kan vara bra att ha förberett praktiska frågor som tjänstledighet och eventuell uthyrning av lägenhet. Detta för att kunna åka med cirka en veckas varsel, om det skulle behövas.

UTBILDNING

Om du blir antagen som fältarbetare finns det några obligatoriska kurser du behöver gå för att bli väl förberedd inför ditt uppdrag. 

Preparation Pre Departure (PPD)

Före avfärd genomgår antagna fältarbetare en förberedande utbildning inom Läkare Utan Gränser. Kursen är på en vecka och ges cirka sju gånger per år. För logistisk personal ges dessutom en andra vecka med mer praktisk information och undervisning. Denna kurs är obligatorisk. 

Health assistance in humanitarian crisis (endast medicinsk personal)

Denna kurs är utformad i samarbete mellan Läkare Utan Gränser och Karolinska Institutet, och ges på Karolinska institutet i Stockholm en gång om året i januari (12 ECTS under 8 veckor, varav några är på distans och några kräver närvaro). Denna kurs eller motsvarade är obligatorisk för medicinsk personal (undantag görs för kirurg- och anestesipersonal, operationssjuksköterskor samt gynekologer). 

Kursdatum 2020

Exakta datum är inte satta för kursen 2020 men den kommer gå under vårterminen, antingen med start i januari eller slutet på februari. 

Läs mer om kursen.

Upplägg: De två första veckorna sker undervisning på distans. Därefter sker undervisningen på campus på Karolinska Institutet.

Alternativa kurser som är validerade för medicinskt arbete i våra projekt:

International Health, University of Copenhagen. Denna kurs ges I augusti varje år och den kan göras innan eller efter man blivit rekryterad av Läkare utan Gränser. 

The Global Health and Humanitarian Medicine course, Royal College of Physicians, London (3 månader, läkare)

Postgraduate Certificate in Tropical Medicine and International Health, Institute of Tropical Medicine, Antwerpen (6 månader, läkare)

Tropical Medicine for Bachelors in Nursing and Midwifery, Institute of Tropical Medicine, Antwerpen (6 månader, sjuksköterskor och barnmorskor)

I undantagsfall kan kurser med motsvarande innehåll godkännas, vilket sker efter diskussion under rekryteringsprocessen. 

Läkare Utan Gränser står för resor och boende i samband med PPD-kursen. För kursen Health assistance in humanitarian crisis står du själv för resa och uppehälle.

Efter uppdragets slut

När du kommer hem får du berätta om ditt uppdrag för din rekryterare. Du får även träffa en psykolog för att prata igenom och bearbeta dina upplevelser.

Att arbeta i fält för Läkare Utan Gränser är mer än ett jobb. Engagemanget tar förhoppningsvis inte slut när du avslutat projektet - väl hemma kan du delta i olika aktiviteter och vara del av ett aktivt föreningsliv.

Den svenska sektionen av Läkare Utan Gränser är organiserad som en ideell förening som genom information och opinionsbildning här hemma har som mål att öka kunskapen och medvetenheten i Sverige om viktiga humanitära frågor. Du kan bli medlem i föreningen efter 6 månaders fältarbete.

Eftersom du efter ditt första uppdrag har en kunskap och erfarenhet som är mycket värdefull i fält vill vi gärna att du åker ut igen. Med ökad erfarenhet kan du också få koordinationsposter med större ansvar, något som är viktigt för att vi ska kunna bibehålla kvaliteten på den hjälp vi ger till människor i nöd.

 

Senast uppdaterad: 29 juli 2019