Hoppa till huvudinnehåll

3. För dig som blivit antagen

Foto: Yann Geay / Läkare Utan Gränser
Ett team från Läkare Utan Gränser i Calais, Frankrike, där vi byggde skydd av trä åt flyktingar som levde under svåra förhållanden.

Har du blivit antagen? Grattis och välkommen till oss på Läkare Utan Gränser!

Som utsänd personal rekryteras man först till en pool, inte direkt till en specifik tjänst. När du har blivit antagen genom rekryteringsprocessen så är nästa steg att vi matchar dig till ett uppdrag som passar din profil. Det är alltid behovet i länderna där vi arbetar som styr, vilket innebär att det kan bli långa väntetider (från några månader upp till ett år) innan du erbjuds ett uppdrag. Det innebär också att du behöver vara beredd att arbeta i osäkra eller instabila länder.

När det är dags för avfärd får du hälsokontroll och vaccinationer som bekostas av oss. Du får även grundläggande information om ditt uppdrag samt praktisk administrativ information på kontoret i Stockholm. Mer detaljerad information om projektet, dina arbetsuppgifter och situationen i det land där du ska arbeta ges antingen på något av de europeiska huvudkontoren eller på koordinationskontoret i landet du kommer arbeta i.

Det kan vara bra att ha förberett praktiska frågor som tjänstledighet och eventuell uthyrning av din bostad. Detta för att kunna åka med cirka en veckas varsel, om det skulle behövas.

Förberedande utbildningar

Om du blir rekryterad finns det några obligatoriska kurser du behöver gå för att bli väl förberedd inför ditt uppdrag. 

Induction Days

Vi vill försäkra oss om att de som startar sitt arbeta för Läkare Utan Gränser är förberedda för detta och har den information de behöver samt en förståelse för organisationen innan de tar sig an sin roll och position inom Läkare Utan Gränser. Därför håller vi en introduktionskurs för alla nya medarbetare. Kursen är två dagar och innefattar information om hur strukturen för kontoret i Stockholm och organisationen internationellt ser ut, med en introduktion till vad vi gör på svenska kontoret och vilka som arbetar här, samt öppnar upp för en förståelse för de utmaningar man kan mötas av när man arbetar utomlands för organisationen. 

Preparation Pre Departure (PPD)

Före avfärd genomgår nya medarbetare en förberedande utbildning utformad för alla typer av yrkesprofiler. Kursen är en vecka lång och planeras för när man blivit rekryterad till poolen. I tillägg tillkommer en vecka förberedande utbildning för specifika tekniska områden så som supply, logistik, HR och ekonomi. Denna kurs är obligatorisk och kostnader i samband med kursen ombesörjs av Läkare Utan Gränser.

Förberedande utbildningar för medicinsk personal

Förberedande utbildning om humanitära hälsoinsatser är obligatorisk för medicinsk personal (undantag görs för kirurg- och anestesipersonal, operationssjuksköterskor samt gynekologer). Har du redan gått en av kurserna nedan när du ansöker ska du ange det i din ansökan. 

Alla validerade kurser vi hänvisar till inkluderar föjande ämnen:  

  • Global hälsa 
  • Smittsamma och icke smittsamma sjukdomar 
  • Mödra- och barnhälsovård 
  • Psykisk hälsa 
  • Katastrofmedicin 

Validerade kurser för medicinskt arbete i våra projekt

I undantagsfall kan kurser med motsvarande innehåll godkännas, vilket sker efter diskussion under rekryteringsprocessen. Om du har gått eller hittar en kurs som ej finns på denna lista och undrar om den möter Läkare Utan Gränsers krav, hör av dig till tove.eriksson@stockholm.msf.org  

Läkare Utan Gränser står för resor och boende i samband med PPD-kursen. För övriga kurser står du själv för resa och uppehälle.

Efter uppdragets slut

När du kommer hem får du berätta om ditt uppdrag för din rekryterare. Du får även träffa en psykolog för att prata igenom och bearbeta dina upplevelser.

Att arbeta för Läkare Utan Gränser är mer än ett jobb. Engagemanget tar förhoppningsvis inte slut när du avslutat ditt uppdrag - väl hemma kan du delta i olika aktiviteter och vara del av ett aktivt föreningsliv. Därefter planerar vi för ditt nästa uppdrag och professionella utveckling. 

Eftersom du efter ditt första uppdrag har en kunskap och erfarenhet som är mycket värdefull vill vi gärna att du åker ut igen. Med ökad erfarenhet kan du också få koordinationsposter med större ansvar, något som är viktigt för att vi ska kunna bibehålla kvaliteten på den hjälp vi ger till människor i nöd.

Den svenska sektionen av Läkare Utan Gränser är organiserad som en ideell förening som genom information och opinionsbildning här hemma har som mål att öka kunskapen och medvetenheten i Sverige om viktiga humanitära frågor. Du kan bli medlem i föreningen efter sex månader på utlandsuppdrag.

Senast uppdaterad: 5 april 2022