Hoppa till huvudinnehåll

Utmaningar i humanitärt arbete

Läkare Utan Gränser förknippas ofta med läkare som riskerar sina liv när de behandlar krigsskador i farliga situationer. Visst är det svårt och utmanande att tillhandahålla sjukvård i komplexa katastrofsituationer, men arbetet är kanske inte alltid så spektakulärt och heroiskt som människor tror.

Innan du fyller i en ansökan om att arbeta utomlands för Läkare Utan Gränser bör du ta dig tid att fundera över varför du fattar detta viktiga beslut. Har du en romantiserad bild av vad det här arbetet innebär, gör du ett väl underbyggt val? Stämmer dina motiv och värderingar överens med Läkare Utan Gränsers principer och arbetssätt?

Det är viktigt att du vet vad som möter dem som arbetar för Läkare Utan Gränser och hur det är att arbeta och bo i främmande miljöer under extremt svåra och stressande förhållanden.

Denna checklista är inte ett psykologiskt test. Den är till för att hjälpa dig fundera över dina motiv, dina yrkesmässiga ambitioner och ditt känslomässiga välbefinnande. Här får du alltså en möjlighet att reflektera över dig själv, ditt intresse för humanitärt arbete i de sammanhang där Läkare Utan Gränser verkar och en del av de hinder som du kan stöta på i det arbetet.
 

Vi vill att du noga tänker igenom nedanstående saker innan du skickar in din ansökan:

När du ansöker för att bli utsänd av Läkare Utan Gränser ska du vara medveten om att organisationen strävar efter att erbjuda hälso- och sjukvård åt de mest utsatta grupperna i länder där:
 

 • det sker grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna
 • människor på grund av sitt sociala eller etniska ursprung eller sin stamtillhörighet inte åtnjuter rättigheter som är allmänt erkända i västerländska samhällen
 • våldtäkt används som vapen i krig
 • smittsamma sjukdomar och epidemier är vanliga
 • människor inte har tillgång till livsviktiga mediciner
   

Det kan även kännas svårt att arbeta i länder där:

 • homosexualitet kan vara straffbart enligt lag
 • prostitution är vanligt
   

Läkare Utan Gränser söker mogna personer som har en personlig, teknisk och yrkesmässig kompetens så att de lätt kan anpassa sig till annorlunda kulturer, svåra levnadsvillkor och stressande miljöer. Flexibilitet och anpassningsförmåga är två viktiga egenskaper som krävs för att kunna arbeta i en humanitär insats. Läkare Utan Gränser behöver personer som trivs i miljöer som ständigt förändras.

Säkerhet

Läkare Utan Gränser prioriterar personalens säkerhet högt. Du kan komma att bo och arbeta i osäkra miljöer där det finns risker.

Säkerhetsinstruktioner, planer, riktlinjer och protokoll har utarbetats för att hantera risker och de ingår i alla projekt.

Våra utsända måste förstå att de representerar Läkare Utan Gränser 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan när de arbetar i ett projekt, även under sin fritid och sin semester.  Medlemmarna i ett team har ansvar för att värna om sin egen och teamets säkerhet.

Läkare Utan Gränsers säkerhetsföreskrifter kan innebära begränsningar av din rörelsefrihet eller dina kontakter med lokalbefolkningen på fritiden. Det kan råda utegångsförbud och du kan vara tvungen att stanna kvar inom Läkare Utan Gränsers område när arbetsdagen är över. Du bör tänka på detta om du tycker om att vara ute och promenera, jogga eller om du har svårt att tänka dig att vara hänvisad till en och samma plats under långa tider.

Läs mer om säkerhet och trygghet här.

Levnadsvillkor

Om du ska arbeta utomlands för Läkare Utan Gränser måste du kunna vänja dig vid att mat, bostadsförhållanden, livsrytm, nöjesformer, språk och sällskap är annorlunda än vad du är van vid. Det innebär en annan livsstil där ditt privatliv och din fritid kan vara begränsade. Du kanske inte har tillgång till badrum utan samsas med de andra teammedlemmarna om en latrin och en provisorisk dusch och du kan troligtvis inte utöva dina favoritsporter under den tid som uppdraget varar.

Läkare Utan Gränsers projekt kan vara lokaliserade till platser med svåra väderförhållanden (som extrem värme eller kyla, hög luftfuktighet och omfattande nederbörd eller torrt ökenklimat). Du kan bo i en lerhydda eller ett tält utan fläktar eller luftkonditionering, få stå ut med besvärliga insekter och klara dig med begränsad elförsörjning och ett begränsat utbud av mat i flera månader i sträck.

Det kan också vara så att du får bo i ett rymligt hus med alla bekvämligheter som du är van vid och till och med ha egen köks- och städpersonal, samtidigt som de människor som du arbetar med och för, försöker att överleva under enklast tänkbara förhållanden. Det kan vara svårt att hantera denna paradox.

Du bör ställa dig frågan hur viktigt det är med materiell bekvämlighet innan du söker dig till Läkare Utan Gränser.

Stress

Humanitärt arbete i katastrofsituationer kan vara mycket stressande. Utöver en stor arbetsbörda finns många olika faktorer som kan orsaka stress och göra att du tappar arbetslusten: ansträngda relationer till andra personer i teamet, hälsoproblem, avsaknad av kontakt med vänner och anhöriga därhemma, osäkerhet, ständiga förändringar i projektet, problematiska kontakter med lokala myndigheter, tuffa levnadsvillkor och ensidig kost.

Tänk på hur du klarar att hantera stress i vanliga fall. Var ärlig mot dig själv. Om du är rädd för problem och till varje pris försöker att undvika dem så är Läkare Utan Gränser definitivt inget för dig. Att ingå i ett projektteam innebär att du ständigt måste vara beredd på att lösa problem.

Tänk på följande:

 • Har du bott med och arbetat i grupper med 3-10 personer under längre perioder?
 • Är du bra på att kommunicera och få saker och ting att fungera?
 • Kan du bortse från dina egna problem för att få ditt arbete gjort?
 • Vad får dig att känna stress och hur hanterar du det när du arbetar i ett team?
   

Personliga förhållanden/familj

Att arbeta utomlands innebär att vara borta från sina nära och kära under lång tid, vanligtvis 9-12 månader. Vissa människor ser humanitärt hjälparbete som ett sätt att bota sig själva eller fly från en svår personlig situation. Det är aldrig en bra idé. Fundera över vad det skulle innebära för dig att ge upp ditt vanliga liv i Sverige i upp till ett år.

Fundera också på hur det skulle påverka dig psykiskt att arbeta i en främmande miljö. Att resa ut på ett uppdrag kan vara spännande, men att komma tillbaka från ett uppdrag där du kanske har blivit vittne till traumatiska händelser kan vara ganska svårt för dig och dina anhöriga som kanske inte kommer att kunna förstå vad du pratar om och ännu mindre hur detta har påverkat dig.

Kulturkrockar

Att arbeta i en främmande kultur innebär oundvikligen att det uppstår kommunikationsproblem och missuppfattningar. 

Även om tidigare erfarenheter av att bo och arbeta i låginkomstländer alltid är en fördel, är det ingen garanti för att placeringen hos Läkare Utan Gränser blir lyckad. Att vara tolerant mot människor som inte beter sig eller tänker som du är av yttersta vikt.

Fundera över om du klarar att leva nära inpå, och visa respekt för, människor med andra synsätt och traditioner än dina egna.

Slutsats

Ovanstående punkter är avsedda att ge dig en uppfattning om vad arbete i främmande miljöer kan innebära. Vi hoppas att du har funderat igenom dem ordentligt. Det finns tusentals människor som har arbetat för Läkare Utan Gränser genom åren och som har upplevt arbetet som stimulerande och givande. För många har det fått en livsavgörande betydelse.

Att arbeta för Läkare Utan Gränser handlar mer om att göra en gest än att söka äventyr eller vilja ha ett arbete. Genom att arbeta med oss handlar du solidariskt mot nödlidande människor.

Genom att finnas där hos dessa män, kvinnor och barn i deras nöd sänder du ett djupt meningsfullt budskap till dem: ”Ni är inte bortglömda.”

Andra sätt att engagera dig

Inte säker på att humanitärt arbete är något för dig? Läs om lediga tjänster på svenska kontoret och andra sätt att stödja vårt arbete