Hoppa till huvudinnehåll

En livsviktig önskelista

Publicerad 3 januari 2019
Access wishes 2019

Så här vid årets början brukar många stanna upp en stund och fundera på vad de önskar sig av det nya året.

Vi på Läkare Utan Gränser ser fram emot att utnyttja nya möjligheter och innovationer för att ge fler människor tillgång till livräddande läkemedel. Vi kommer fortsätta arbeta för att våra medicinska team och andra vårdgivare ska få tillgång till de mediciner, vaccin och testverktyg som krävs för att ge bästa möjliga vård.

Några av våra önskningar för 2019

I år, 20 år efter att Läkare Utan Gränser först började behandla hivpositiva, har barn som lever med hiv fortfarande inte tillgång till mediciner anpassade för dem. Här kräver vi att få se framsteg under 2019.

Ebola rasar återigen i Kongo-Kinshasa och för första gången finns ett vaccin som skyddar människor mot viruset. Men det behövs fler testade och godkända läkemedel och vaccin för att bekämpa ebola.

Människor med läkemedelsresistent tuberkulos måste fortfarande genomgå en lång och smärtsam behandling för att tillfriskna. Idag finns det säkrare och mer effektiva läkemedel mot tuberkulos men priset är fortfarande för högt för de människor som behöver dem. I år kommer vi kämpa för att läkemedelsbolagen ska sänka sina priser så att många fler patienter med resistent tuberkulos får tillgång till behandlingen de behöver.

Önskan som uppfylldes 2018

I slutet av förra året kunde vi fira att det finns en ny behandling mot sömnsjuka. Detta är tack vare våra kollegor på DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative), som har visat på ett alternativt sätt att bedriva medicinsk forskning som kostar en bråkdel av vad läkemedelsbolagen hävdar att det kostar att utveckla en ny medicin.

Behov av förändring

”Förändring, inte välgörenhet” önskade sig vår dåvarande ordförande James Orbinski när han 1999 tog emot Nobels fredspris för Läkare Utan Gränsers räkning. Prispengarna använde vi för att starta Accesskampanjen och 20 år senare är det samma önskan om förändring som driver oss. Vi vill åstadkomma förändringar som bidrar till att göra livräddande läkemedel tillgängliga för alla som behöver dem, oavsett var de fötts eller var de bor.