Hoppa till huvudinnehåll

Psykologiskt stöd till asylsökande i Sverige

Publicerad 18 augusti 2016

Bildspel

Bildspel i fullskärm
På Sicilien, Italien, ger vi psykologiskt stöd till flyktingar. Den långa resan till Europa kan vara psykiskt påfrestande.

I september startar vi ett projekt kring psykisk hälsa i Götene kommun i Västergötland. Vårt team kommer att erbjuda stödsamtal till asylsökande i kommunen. Med insatsen vill vi förbättra deras psykiska hälsa och visa hur viktigt det är att ge psykologiskt stöd till människor på flykt.

– Läkare Utan Gränser är mest kända för att arbeta i krisområden och låginkomstländer, men i samband med flyktingkrisen har vi varit tvungna att utöka våra insatser i Europa. Människor som flytt undan krig och fattigdom får inte den sjukvård och det psykologiska stöd de så desperat behöver. Så är det tyvärr också i Sverige. Därför vill vi nu bidra med vår erfarenhet och våra resurser, säger Jenny Gustafsson som koordinerar vårt projekt i Götene.

Vårt team på omkring tio personer kommer att erbjuda psykosocialt stöd till de omkring 1 200 asylsökande i Götene kommun med start i september. Det tidsbestämda projektet pågår till april 2017 och är ett svar på de akuta behov vi ser bland asylsökande i Sverige. Vi strävar inte efter att ersätta någon del av den ordinarie sjukvården i Sverige.

Varför startar Läkare Utan Gränser ett projekt i Sverige?

Beslutet att starta ett projekt i Sverige baserar sig på vår kartläggning av flyktingsituationen i flera EU-länder, inklusive i Sverige. Med över 160 000 asylsökande var Sverige ett av de främsta mottagarländerna år 2015. Vår kartläggning visar att det svenska sjukvårdssystemet har svårt att tillgodose de asylsökandes ökande medicinska behov. Bristerna är speciellt stora vad gäller psykologisk hjälp.

Även om många organisationer, nätverk och lokala initiativ arbetar med flyktingar i Sverige är det få som fokuserar på psykisk hälsa. Vi har därför valt att starta ett projekt kring psykisk hälsa i Sverige. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med psykisk hälsa i våra humanitära projekt i samband med kriser, katastrofer och stora flyktingrörelser. Vi vill därför bidra med vår unika kunskap och våra resurser för att underlätta situationen för asylsökande i Sverige.

Flyktingar är speciellt utsatta för traumatiserande händelser både i sina hemländer och under den långa flykten till Europa. Många har sett sina familjemedlemmar dö, blivit utsatta för fysiskt och sexuellt våld samt levt i ständig rädsla för att själva inte överleva.

Vad är syftet med projektet?

Vi vill förbättra asylsökandes psykiska hälsa och förebygga psykiska sjukdomar. Vi tillämpar en stödmodell som vi utvecklat i våra flyktingprojekt i bland annat Jordanien, Italien och Grekland. Genom att så snabbt som möjligt erbjuda stödsamtal fångar vi upp psykisk ohälsa innan den förvärras. Vi vill visa att tidiga insatser dels främjar asylsökandes psykiska hälsa, dels kan avlasta det svenska sjukvårdssystemet.

Vad är psykosocialt stöd?

Psykosocialt stöd innebär stödsamtal, både enskilt och i grupp, på ett flertal av de asylsökandes modersmål. Vi erbjuder dessutom psykologisk första hjälp för att minska deras omedelbara nöd efter traumatiska upplevelser. Vi ger även information om psykisk hälsa och hur man kan hantera psykiska sjukdomar. Däremot ger vi inte specialiserad psykologisk eller psykiatrisk vård utan remitterar allvarligare fall av psykisk ohälsa till den ordinarie sjukvården.

Vad annat gör Läkare Utan Gränser för människor på flykt?

Vi hjälper människor på flykt under hela deras flyktväg oberoende i vilket skede de är. Vi arbetar i många av de länder som människor flyr från: bland annat Syrien, Afghanistan och Irak. Vi har projekt i Jordanien, Libanon, Kenya och en rad andra länder där många flyktingar först söker skydd. Vi hjälper flyktingar som tagit sig till Grekland, Italien, Serbien och Frankrike efter den livsfarliga överfarten över Medelhavet. Vi driver projekt i nästan 70 länder för att hjälpa människor under den rekordstora flyktingkrisen i världen. 

Relaterade nyheter

Mellan augusti 2016 och augusti 2017 erbjöd vi psykosocialt stöd till 550 asylsökande i Skaraborgs län.
Sverige

Rapport: Ett liv i limbo

En ny rapport visar att asylsökandes ovissa livssituation i Sverige påverkar deras psykiska hälsa negativt. Vi efterlyser fler insatser för att förbättra det psykosociala stödet till asylsökande.

Sverige

10 frågor till en asylsökande

Nyaz flydde till Sverige för två år sedan. Hans tillvaro här har varit en berg- och dalbana: han har flyttats runt mellan boenden, slängts mellan hopp och förtvivlan. Nyaz är orolig för att utvisas men försöker fokusera på skolan och på att lära sig nya saker. 

Situationen på de grekiska öarna är särskilt farlig för små barn som är mer känsliga för svåra väderförhållanden.
Grekland

Grekland: risk för människors hälsa och liv

För andra vintern i rad lever tusentals män, kvinnor och barn på de grekiska öarna under ovärdiga och hälsovådliga förhållanden. Vi utökar vårt humanitära arbete och uppmanar samtidigt EU och Greklands myndigheter att omedelbart flytta människor till fastlandet.

Kulturtolken Sanna Basyouny berättar om våra psykosociala aktiviteter för tre kvinnor från Syrien och Irak på ett asylboende.
Flyktingar i Europa

De bryter språkliga och kulturella barriärer

Kulturtolkar spelar en nyckelroll i vårt arbete med psykisk hälsa hos asylsökande. Med kulturtolkarnas hjälp kan våra rådgivare lättare förmedla det psykosociala stöd som hjälper asylsökande att utstå en livssituation präglad av ovisshet och oro.