Hoppa till huvudinnehåll

Vi startar ett projekt i Sverige

Publicerad 22 september 2016

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Khaldoun Al Ali, en palestinier som flytt från Damaskus, Syrien, pratar med en kulturtolken Basel Sief.

Khaldoun Al Ali, en palestinier som flytt från Damaskus, Syrien, pratar med en kulturtolken Basel Sief. Hans dotter Nawar Al Ali väntar tålmodigt vid hans sida.

Vi har i vårt humanitära arbete sett stora vårdbehov bland flyktingar i flera EU-länder. Nu har vi startat ett projekt i Sverige som ska ge psykosocialt stöd till de drygt 1000 asylsökande i Götene kommun. 

Syftet med projektet, där asylsökande ska erbjudas psykosocialt stöd, både enskilt och i grupp, är att förbättra den psykiska hälsan och visa på ett effektivt arbetssätt för att tidigt identifiera och förebygga psykisk ohälsa. 

– Det känns väldigt bra att vara igång. Vi har redan under förberedelserna av projektet fått mycket positiv respons, både från Götene kommun och från asylsökande som vi har varit i kontakt med. Att behoven av psykosocialt stöd är stora visste vi sedan tidigare och vi har nu inlett en systematisk screening av asylsökandes psykiska hälsa för att bedöma vilken typ av hjälp de bör erbjudas inom ramen för vårt projekt, säger Jenny Gustafsson, projektkoordinator i Götene.

I Götene kommun i Västra Götalands region finns drygt 1000 asylsökande, det vill säga nästan var tionde person i kommunen. Det handlar om såväl ensamkommande barn som familjer och ensamstående.

Stort behov av psykosocialt stöd

Svåra händelser och traumatiska upplevelser i hemlandet, under flykten och en oviss situation i det nya landet gör att asylsökandes behov av psykologisk hjälp är betydligt större än för genomsnittet.  Beslutet att starta ett projekt i Sverige baserar sig på vår kartläggning av asylsökandes situation i Sverige och i flera andra europeiska länder.

Att människor på flykt ska få värdiga mottagningsförhållanden som skyddar deras fysiska och psykiska hälsa är reglerat i EU-direktiv. Men Europa har inte på långa vägar tagit sitt ansvar och i verkligheten finns stora brister i mottagandet vilket leder till att asylsökande inte får den hjälp de har rätt till.

– I fjol sökte över 160 000 människor asyl i Sverige. Trots större satsningar i Sverige under 2016 har det svenska sjukvårdssystemet svårt att tillgodose de asylsökandes medicinska behov och vår kartläggning visar att bristerna är speciellt stora vad gäller psykosocialt stöd, säger Jenny Gustafsson.

Vårdmodell med goda resultat

Under 2015 fick över 220 000 människor psykosocialt stöd i våra projekt runt om i världen. Många av dem var på flykt. Syftet med projektet i Götene är att främja psykisk hälsa bland asylsökande samt visa hur mottagarländer kan arbeta för ett bättre mottagande som inkluderar psykosocialt stöd. Vår kulturanpassade vårdmodell med regelbundna stödsamtal och tidiga insatser har varit framgångsrik i andra länder.

– Många människor som jag mötte i våra flyktingprojekt i Serbien mådde väldigt dåligt. De hade sett familjemedlemmar drunkna, utsatts för våld och länge levt i ovisshet om framtiden. Snabbt insatta stödsamtal och psykologisk första-hjälpen gav dem verktyg att hantera upplevelserna för att på så sätt minska risken att deras psykiska hälsa försämrades, säger Jenny Gustafsson.

Teamet i Götene består av rådgivare som genomför stödsamtal med hjälp av kulturtolkar som talar de asylsökandes modersmål och har kännedom om deras kultur. En utbildad psykolog kommer att bedöma ifall någon är i behov av specialiserad vård. I dessa fall remitteras personen till det ordinarie sjukvårdssystemet. Projektet kommer även att samarbeta med aktörer inom civilsamhället för att därigenom bidra till att förbättra det psykosociala stödet till asylsökande i Sverige. 

Projekt i nästan 70 länder 

Vi hjälper människor på flykt under hela deras flyktväg oberoende i vilket skede de är. Vi arbetar i många av de länder som människor flyr från: bland annat SyrienAfghanistan och Irak. Vi har projekt i JordanienLibanonKenya och en rad andra länder där många flyktingar först söker skydd. Vi hjälper flyktingar som tagit sig till GreklandItalienSerbien och Frankrike efter den livsfarliga överfarten över Medelhavet. Vi driver projekt i nästan 70 länder för att hjälpa människor under den rekordstora flyktingkrisen i världen. 

Projektet i Götene pågår åtminstone till april 2017. Läkare Utan Gränser finansierar själva projektet men samarbetar tätt med kommunen och hälso- och sjukvården.

Aktuellt om Flyktingar i Europa

Människor köar för att få mat utanför en övergiven byggnad i Belgrad, Serbien.
Nyheter från fältet

Tusentals flyktingar ute i kylan i Grekland och på Balkan

Tusentals flyktingar är strandsatta i läger som inte är anpassade för vintern. Män, kvinnor och barn tvingas att tälta i snö och minusgrader i Grekland och på Balkan. Europas cyniska politik förvärras av vinterkylan.

Många flyktingbarn i Grekland påverkas psykiskt av deras utsatta situation och osäkra framtid.
Nyheter från fältet

Utsatta människor bortglömda i Grekland

50 000 flyktingar i Grekland lever fortfarande i undermåliga förhållanden utan tillräcklig tillgång till hälso- och sjukvård. Vi uppmanar de grekiska myndigheterna och EU att agera.

Haqqi Bahram, 29, var vår tolk i Syrien innan han själv tvingades fly.
Nyheter från fältet

"Det blev bara värre för varje dag som gick"

Haqqi Bahram, 29, var vår tolk i Syrien innan han själv tvingades fly. I augusti förra året tvingades han själv fly sitt hemland, och i september kom han till Sverige.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.