Hoppa till huvudinnehåll

Jobba utomlands som läkare

Foto: Kadir Van Lohuizen/Noor
Läkaren Alejandra Capril undersöker ett barn på Boost-sjukhuset i Afghanistan.

Att arbeta som läkare i humanitära kriser är givande, omväxlande och utmanande. Våra läkare gör allt från att vårda människor som lever med olika försummade tropiska sjukdomar till att genomföra ronder av traumapatienter på ett stort sjukhus efter en väpnad konflikt. 

Den röda tråden i läkararbetet är planering, genomförande och utvärdering av medicinska program, samt handledning.
 

Vad gör läkare inom Läkare Utan Gränser?

Det är våra lokalt anställda läkare som ger den mest direkta vården och behandlingen till våra patienter. Som internationellt rekryterad läkare arbetar man mest med handledning och utbildning av lokal medicinsk personal, planering och genomförande av medicinska program, beställning av läkemedel och medicinskt material, genomförande av epidemiologiska undersökningar samt utvärdering och redovisning av medicinska aktiviteter. Generellt är det endast en liten del av arbetet som består av direkt kliniskt arbete. 

I projekt där vi är ansvariga för lokalbefolkningens hälso- och sjukvård, till exempel i flyktingläger, kan en större del av läkaruppdraget bestå av kliniskt kurativt arbete. I projekt där vi stödjer existerande nationella sjukvårdsinrättningar är arbetet för våra läkare mer sällan kliniskt.

Jobba med Läkare Utan Gränser | Läkare

Krav för läkare

Utöver de generella kraven för att arbeta med Läkare Utan Gränser  krävs:

 • Läkarexamen
 • Färdig Allmäntjänstgöring 
 • Läkarlegitimation utfärdad i Sverige eller Finland
 • Minst två års arbetslivserfarenhet som läkare inom för oss relevant område såsom infektion, pediatrik, akutvård (AT ej inkluderad)
 • Förberedande kurs om humanitära hälsoinsatser. 

 

Meriterande

 • Kunskaper i franska
 • Kunskaper i andra språk såsom spanska, portugisiska, arabiska eller ryska 
 • Erfarenhet/utbildning inom tropisk medicin, infektionssjukdomar, tuberkulos eller hiv, pediatrik eller akutmedicin
 • Erfarenhet av arbetsledning eller personalansvar
 • Erfarenhet av att utbilda och/eller coacha andra
 • Tidigare humanitär arbetslivserfarenhet

Säkerhet och trygghet

Vi tar säkerhet och trygghet på största allvar. Denna video förklarar olika risker vår personal utsätts för och hur vi arbetar för att göra arbetet så säkert som möjligt. Titta på videon innan du bestämmer dig för att ansöka! 

Working with MSF | Satefy and security

Redo att ansöka?

När du har läst och tagit ställning till informationen här om att arbeta för Läkare Utan Gränser är du redo att ansöka.