Hoppa till huvudinnehåll

Jobba utomlands som gynekolog/obstetriker

A newborn baby in Aweil, South Sudan.
Ett nyfött barn i Aweil, Sydsudan.
Foto: Ashley Hamer

I många länder råder brist på specialister inom obstetrik och gynekologi. Som gynekolog/obstetriker arbetar du mycket självständigt med förlossningsvård och utför kejsarsnitt, tar hand om kvinnor som utsatts för sexuellt våld och undervisar lokalt anställd personal. 

Läkare Utan Gränser har team med kvalificerade, specialiserade och motiverade gynekologer/obstetriker som erbjuder kvalitativ vård. Vi arbetar ofta på avlägsna platser och under osäkra förhållanden, men våra förlossningskliniker och kirurgiska projekt erbjuder standardiserad vård av hög kvalitet, och vi ser till att ha adekvata resurser avseende internationell och lokalt anställd personal. 

Vad gör gynekologer och obstetriker i fält?

Vårt behov av gynekologer och obstetriker som vill åka på utlandsuppdrag är stort. Din uppgift som gynekolog/obstetriker är övergripande och du ansvarar för att protokoll följs och för att vården utvärderas. Mer specifikt innebär det att du:

  • Utbildar lokalt anställda barnmorskor, sjuksköterskor och läkare
  • Ansvarar för obstetriska procedurer tillsammans med det medicinska teamet
  • Tillsammans med barnmorskorna ansvarar för förlossningsavdelningen
  • Hanterar förlossningskomplikationer
  • Gör dagliga patientronder 

KRAV för att arbeta som gynekolog eller obstetriker i fält

  • Bevis om specialistkompetens
  • Förmåga att arbeta med begränsade tekniska resurser
  • Intresse att dela med sig av kunskaper och erfarenheter med kollegor
  • Tillgänglighet med kort varsel och i minst sex veckor
  • Engelska

Då vi har många projekt i fransktalande länder är goda kunskaper i franska en stor tillgång och gör det lättare för oss att hitta ett uppdrag till dig. Språkkunskaper i arabiska och farsi är också eftertraktade.

Här kan du läsa om våra generella krav för att arbeta för Läkare Utan Gränser utomlands. 

livet på uppdrag

Varje utlandsuppdrag för Läkare Utan Gränser är unikt. Som gynekolog i våra projekt ställs du inför nya utmaningar och får testa dina kunskaper på ett nytt sätt.

Mer om livet i fält - här kan du ta del av svenska fältarbetares berättelser.

Innan du går vidare och ansöker läs mer här om lön och längd på uppdrag

SÄKERHET OCH TRYGGHET

Vi tar säkerhet och trygghet på största allvar. Denna video förklarar olika risker vår personal utsätts för och hur vi arbetar för att göra arbetet så säkert som möjligt. Titta på videon innan du bestämmer dig för att ansöka! 

REDO ATT ANSÖKA?

När du har läst och tagit ställning till informationen här om att arbeta i fält är du redo att ansöka. 

Är du intresserad av uppdateringar från vår HR-avdelning?
Anmäl dig till vårt HR-nyhetsbrev!