Hoppa till huvudinnehåll

Narkosläkare

Kirurgiska team med narkosläkare behövs ofta i utsatta situationer, till exempel i väpnade konflikter. De behövs ofta med kort varsel och för kortare perioder. Jobbet som narkosläkare innebär mest allmänkirurgi, men kan även handla om utbildning av lokal personal.
Foto: MSF/Jessica Chua

Kirurgiska team med narkosläkare behövs ofta i utsatta situationer, till exempel i väpnade konflikter. De behövs ofta med kort varsel och för kortare perioder. Jobbet som narkosläkare innebär mest allmänkirurgi, men kan även handla om utbildning av lokal personal.

Vårt behov av narkosläkare är stort eftersom våra narkosläkare är nödvändiga för att kunna bedriva framgångsrik sjukvård. Narkosläkare ingår i kirurgiska team och behövs ofta i utsatta situationer, till exempel i väpnade konflikter eller i isolerade områden, där medicinsk personal inte finns att tillgå. Ofta handlar arbetet om kortare perioder på mellan en och tre månader. 

Anestesiologens expertis är del viktig för den allmänna vården av våra patienter, men även för utbildning och kunskapsöverföring till den lokala medicinska personalen. 

Vad gör en narkosläkare i fält?

I rollen som narkosläkare i våra projekt är du ansvarig för att:

  • Utbilda narkosteamet
  • Ha tillsyn över rutiner för narkos i samarbete med det medicinska teamet
  • Ha tillsyn över uppvakningsvård 
  • Koordinera narkosavdelningen och narkosaktiviteter i samarbete med akutmottagning, operationssal och vårdavdelning

KRAV anestesiolog

  • Bevis om specialistkompetens
  • Förmåga att arbeta med begränsade tekniska resurser
  • Tillgänglighet med kort varsel för minst 6 veckor

Läs även våra generella krav för att arbeta utomlands som fältarbetare. 

Engelska är ett krav för att kunna arbeta som narkosläkare för Läkare Utan Gränser. Då vi har många projekt i fransktalande länder är goda kunskaper i franska en stor tillgång och gör det lättare för oss att hitta ett uppdrag till dig. Språkkunskaper i arabiska och farsi är också eftertraktade.

livet på uppdrag

Varje uppdrag som fältarbetare är unikt och arbetet kommer att testa dina kunskaper på helt nya sätt.

Narkosläkaren Henrik Jörnvall kom till Haiti fem dagar efter den förödande jordbävningen i januari 2010. Under tre veckor deltog han i vår akutinsats. Samtidigt gjorde han en videodagbok.

Mer om livet i fält - läs svenska fältarbetares berättelser.

SÄKERHET OCH TRYGGHET

Vi tar säkerhet och trygghet på största allvar. Denna video förklarar olika risker vår personal utsätts för och hur vi arbetar för att göra arbetet så säkert som möjligt. Titta på videon innan du bestämmer dig för att ansöka! 

REDO ATT ANSÖKA?

När du har läst och tagit ställning till informationen här om att arbeta i fält är du redo att ansöka. 

Är du intresserad av uppdateringar från vår HR-avdelning?
Anmäl dig till vårt HR-nyhetsbrev!