Hoppa till huvudinnehåll

Aids slår hårt i Afrika söder om Sahara

Publicerad 26 juli 2017
Foto: Patrick Meinhardt / Läkare Utan Gränser
Winnie är 25 år och fick sin hivdiagnos för två år sedan. På grund av behandlingssvikt är hennes immunförsvar nu mycket dåligt. Hon vårdas på aidsavdelningen på sjukhuset i Homa Bay, Kenya.

Även om stora framsteg gjorts inom det internationella hivarbetet under det senaste decenniet är antalet dödsfall i aids fortfarande oroväckande högt i Afrika söder om Sahara.

Trots att hivmediciner i allt större utsträckning blivit tillgängliga i låginkomstländer har detta inte lett till en lika stor minskning av antalet fall av långt framskriden hivinfektion och aids som förväntat. Under 2016 dog 1 miljon människor av aids.

Winnie är 25 år. Hon blev diagnostiserad med hiv 2015 och inledde då antiretroviral behandling. Hennes behandling sköttes inte ordentligt på kliniken och under de senaste två åren har hennes tillstånd blivit sämre. Hon har nu en långt framskriden hivinfektion och hennes immunförsvar är mycket skört. Winnie är inlagd på aidsavdelningen på sjukhuset i Homa Bay i sydvästra Kenya.

Av aidspatienterna på de sjukhus som stöttas av oss har numera fler än hälften redan påbörjat behandling. Att så många ändå insjuknar och dör beror framför allt på behandlingssvikt, att behandlingen avbryts eller att de diagnosticerats i ett så sent skede att behandlingen har satts in för sent.

Vår nya rapport Waiting isn’t an Option: Preventing and Surviving Advanced HIV bygger på medicinska data från sjukhus som vi antingen driver eller stöttar i Guinea, KenyaKongo-Kinshasa och Malawi. Siffrorna visar att aidspatienterna har så försvagade immunförsvar att mellan 30–40 procent avlider trots att de står på behandling. Närmare en tredjedel av dödsfallen sker inom 48 timmar efter inläggning på sjukhus.

Det behövs fler insatser, både för att förhindra och för att behandla aids. Ökad tillgänglighet till bromsmediciner måste kompletteras med förbättrad vård för patienter med långvarig behandlingssvikt. Det är inte acceptabelt att så många fortfarande dör av aidsrelaterade sjukdomar och inte prioriteras i det internationella hivarbetet.

Läkare Utan Gränser tillhandahåller hivbehandling till över 230 000 människor i 19 länder. Vi erbjuder kostnadsfri sjukhusbaserad aidsbehandling på fyra sjukhus i Afrika söder om Sahara: i Guinea, Kenya, Kongo-Kinshasa och Malawi.