Hoppa till huvudinnehåll

Hjälparbetare - profiler vi rekryterar

Läkare Utan Gränsers hjälparbetare är på plats i humanitära kriser där behoven är som störst. Här kan du läsa om vilka yrkesprofiler vi rekryterar, vilka arbetsuppgifterna är och vilka krav vi ställer på respektive yrkesgrupp i fält. Klicka på de olika yrkena nedan för att läsa mer!

En av våra barnmorskor lyssnar på ett fosters hjärtljud på ett sjukhus i Boost, Afghanistan.

Barnmorska

På många platser där vi arbetar är kvinnor särskilt utsatta. Kvinnors hälsa har blivit ett allt viktigare inslag i vårt arbete och behovet av barnmorskor som vill åka ut i fält ökar.  

En av våra sjuksköterskor tar hand om ett barn på en koleraklinik i Bweru, Kongo-Kinshasa.

Sjuksköterska

Som sjuksköterska i fält har du stort ansvar, både medicinskt, administrativt och arbetsledningsmässigt. Utbildning av lokal medicinsk personal är en viktig del. 

Gynekologen Marlon Rivera har just utfört ett akut kejsarsnitt på en kvinna i Sierra Leone.

Gynekolog/obstetriker

Som gynekolog/obstetriker i något av våra projekt arbetar du mycket självständigt med förlossningsvård och undervisar lokalt anställd personal.

Vårt logistiska team i Boguila, Kongo-Kinshasa.

Logistiker (supply chain)

Som supply chain-logistiker ansvarar du för allt som rör materialanskaffning; orderhantering, inköp, lagerhantering och uppföljning, samt import. 

Specialist byggnadsteknik

Som expert inom byggnadsteknik har du en viktig roll för att skapa rätt praktiska förutsättningar för vårt arbete i en kris- eller katastrofsituation.

Labteknikern Barrie Rooney ser över blodprov från en kampanj för att kartlägga sömnsjuka i Centralafrikanska republiken.

Biomedicinsk analytiker

Som biomedicinsk analytiker i fält för Läkare Utan Gränser har du ansvar för att organisera all laboratorieverksamhet i ett medicinskt projekt. 

Vår norska ekonom Lindis Hurum på kontoret i Haiti.

Ekonom

Som ekonom arbetar du vanligtvis ute i ett av våra projekt. Men du kan även arbeta som en del av en ledningsgrupp på huvudstadsnivå. 

Solpanel på taket till en klinik i Afghanistan.

Specialist inom energi

Som specialist inom energi planerar och implementerar du installationerna av nya system och/eller renovering av befintliga system eller byggnader.

Vår farmaceut Nour S. Barakat på apoteket på kliniken för syriska flyktingar i Jordanien.

Farmaceut

Som farmaceut för Läkare Utan Gränser har du ett stort ansvar för all hantering av läkemedel samt medicinskt material och utrustning.

Ett kirurgiskt team utför en operation på ett sjukhus i Bangui, Centralafrikanska republiken.

Kirurg

Kirurger och kirurgiska team behövs i utsatta situationer, som till exempel i väpnade konflikter, eller i isolerade områden där medicinsk personal saknas.

Projektkoordinator Caroline Scholtes pratar med en annan medlem i vårt team i Gumuruk, Sydsudan.

Koordinator

Projektkoordinatorer planerar, implementerar och utvecklar våra projekt. De har också ansvar för säkerheten i fält.

Läkaren Alejandra Capril undersöker ett barn på Boost-sjukhuset i Afghanistan.

Läkare

Att arbeta som läkare i fält innebär till stor del planering, genomförande och utvärdering av medicinska program, samt handledning.