Hoppa till huvudinnehåll

Jobba utomlands som kirurg

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Ett kirurgiskt team utför en operation på ett sjukhus i Bangui, Centralafrikanska republiken.

Ett kirurgiskt team utför en operation på ett sjukhus i Bangui, Centralafrikanska republiken. 

Kirurgiska team behövs i utsatta situationer, som till exempel i väpnade konflikter eller i isolerade områden där medicinsk personal inte finns att tillgå.

Läkare Utan Gränser har kvalificerade, specialiserade och motiverade kirurgiska team som erbjuder kvalitativ vård. Vi arbetar ofta på avlägsna platser och under osäkra förhållanden, men våra kirurgiska projekt erbjuder standardiserad vård av hög kvalitet, och vi ser till att ha adekvata resurser avseende internationell och lokalt anställd personal. 

Kirurger i fält behövs ofta med kort varsel och för kortare perioder såsom en till tre månader. Arbetet för våra kirurger består mest av allmänkirurgi. I vissa fall kan uppdraget också handla om att utbilda lokal personal och utföra kirurgiska utvärderingar.

KRAV för att arbeta som kirurg i fält

  • Specialistkompetens inom relevant område
  • Förmåga att arbeta med begränsade tekniska resurser
  • Tillgänglighet med kort varsel och för minst 6 veckor

Vi söker främst kirurger med goda kunskaper i franska. Engelsktalande kandidater är självklart välkomna att söka, men den som talar franska på en nivå som gör det möjligt att arbeta i kontexter som Kongo-Kinshasa, Tchad eller Centralafrikanska republiken har större chans att bli antagen. Språkkunskaper i arabiska och farsi är också eftertraktade. 

Våra generella krav för att bli fältarbetare hittar du här

Vill du jobba som kirurg i våra projekt utomlands?

Vi söker alltid efter kirurger som vill åka ut på uppdrag. Är du nyfiken och vill veta mer om vad en kirurg som arbetar för oss utomlands gör är du välkommen till någon av våra informationskvällar. Tror du att du är rätt person att jobba som kirurg för oss - gör vårt test och se om fältarbete passar dig!

Livet som kirurg utomlands

Livet som kirurg i fält skiljer sig på många sätt från att jobba som kirurg i Sverige. 

Läs Fredrik Lindmarks berättelse från sitt arbete som kirurg i Irak

Läs Hella Hultins blogg om arbetet som kirurg i Jemen

Vår kirurg Hella Hultin berättar om sitt arbete: 

GAS WEEK - UTBILDNING FÖR GYNEKOLOGER, NARKOSLÄKARE OCH KIRURGER

I mars 2016 anordnade Läkare Utan Gränser Sverige utbildningsveckan "GAS Week" i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Utbildningen riktar sig till fältarbetare som arbetar som gynekologer, narkosläkare och kirurger i Läkare Utan Gränsers projekt runt om i världen.

En del av utbildningen var en katastrofövning. Deltagarna lärde sig i en simulering hur man organiserar vården och patientflödet när ett stort antal skadade samtidigt anländer på ett fältsjukhus, exempelvis efter en bombexplosion. 

Läs mer om simuleringen (på engelska): "Organization before care!"