Hoppa till huvudinnehåll

Jobba utomlands som kirurg

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En operation på ett sjukhus i Syrien.

En operation på ett sjukhus i Syrien.

Kirurgiska team behövs i utsatta situationer, som till exempel i väpnade konflikter eller i isolerade områden, där medicinsk personal inte finns att tillgå.

De behövs ofta med kort varsel och för kortare perioder såsom en till tre månader. Arbetet består mest av allmänkirurgi. I vissa fall kan uppdraget också handla om att utbilda lokal personal och utföra kirurgiska utvärderingar.

KRAV kirurg i fält

  • Specialistkompetens inom relevant område
  • Förmåga att arbeta med begränsade tekniska resurser
  • Tillgänglighet med kort varsel

Vi söker kirurger med goda franskakunskaper. Engelsktalande kandidater är självklart välkomna att söka, men om man talar franska på en nivå som gör att man kan arbeta i kontexter som Kongo-Kinshasa, Tchad eller Centralafrikanska republiken är det mycket mer troligt att man blir antagen. Kunskaper i arabiska och farsi är också eftertraktade. 

Läs mer om arbetet som kirurg. Gör vårt test och se om fältarbete passar dig!

GAS WEEK - UTBILDNING FÖR GYNEKOLOGER, NARKOSLÄKARE OCH KIRURGER

I mars 2016 anordnade Läkare Utan Gränser Sverige utbildningsveckan "GAS Week" i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Utbildningen riktar sig till fältarbetare som arbetar som gynekologer, narkosläkare och kirurger i Läkare Utan Gränsers projekt runt om i världen.

En del av utbildningen var en katastrofövning. Deltagarna lärde sig i en simulering hur man organiserar vården och patientflödet när ett stort antal skadade samtidigt anländer på ett fältsjukhus, exempelvis efter en bombexplosion. 

Läs mer om simuleringen (på engelska): "Organization before care!"