Hoppa till huvudinnehåll

Här arbetar vi

Läkare Utan Gränser arbetar varje år i mellan 60 och 70 länder. Eftersom vi är en medicinsk humanitär organisation är verksamheten föränderlig och varierar med behoven. I genomsnitt stängs eller öppnas en fjärdedel av projekten varje år.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa. 

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

 • Väpnad konflikt 
 • Flyktingar
I Bulgarien gav vi medicinsk vård och psykologhjälp till flyktingar.

Bulgarien

I maj 2014 lämnade Läkare Utan Gränser över sitt arbete till den statliga flyktingbyrån och andra humanitära organisationer.

Läkare utan Gränser ger vård åt flyktingar i Europa.

Flyktingar i Europa

Sedan i januari 2016 har 200 000 människor på flykt korsat Medelhavet till Europa. Vi hjälper flyktingar i flera europeiska länder.

I Libanon ger Läkare Utan Gränser människor medicinsk vård oavsett nationalitet eller om de registrerats som flyktingar.

Libanon

Varför arbetar vi i Libanon?

 • Flyktingar
 • Psykisk ohälsa
 • Grupper utan tillgång till sjukvård
2500 människor, de flesta från irakiska Kurdistan, lever under bedrövliga förhållanden i Grande Synthe i norra Frankrike.2500 människor, de flesta från irakiska Kurdistan, lever under bedrövliga förhållanden i Grande Synthe i norra Frankrike.

Frankrike

Varför arbetar vi i Frankrike?

 • Grupper utan tillgång till sjukvård
Pojke som lider avundernäring och gastronomiska problem får hjälp i Idomeni.

Grekland

Varför arbetar vi i Grekland?

 • Flyktingar och migranter
I norra och centrala Irak gör Läkare Utan Gränser akutinsatser. Vi behandlar infektioner i luftrör och urinvägar, matsmältningsbesvär och kroniska sjukdomar.

Irak

Varför arbetar vi i Irak? 

 • Väpnad konflikt
 • Grupper utan tillgång till sjukvård
 • ​Epidemiskt sjukdomsutbrott
Läkare Utan Gränser ger medicinsk vård och psykologhjälp, rådgivning och socialt stöd till de mest utsatta i Darvazeh Ghar, en av Teherans södra förorter

Iran

Varför arbetar vi i Iran?

 • Grupper utan tillgång till sjukvård
I maj 2015 påbörjade vi sök och räddninginsatser på Medelhavet. När bilden togs hade 477 människor räddats från en fiskebåt.

Italien

Varför arbetar vi i Italien?

 • Flyktingar och migranter
 • Grupper utan tillgång till sjukvård
I Jemen arbetar vi främst med att bistå männiksor som drabbas av konflikten men vi har även ett hivprojekt i huvudstanden Sana'a.

Jemen

Varför arbetar vi i Jemen?

 • Väpnad konflikt
I Jordanien driver vi ett mödravårdssjukhus. Vi arbetar även med kirurgi, mental hälsa och behandlar kroniska sjukdomar.

Jordanien

Varför arbetar vi i Jordanien?

 • Väpnad konflikt
 • Brist på flyktingsjukvård